10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri ve Vocabulary Test

0
426
Modern Heroes and Heroines
Modern Heroes and Heroines vocabulary

10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

Modern Heroes and Heroines 10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri 2020-2021. 10.sınıf 9.ünite Vocabulary Testleri.

10.sınıf 9.ünite kelimeleri

Words Pronunciation Meanings
Admire /edma:yı:/ Hayranlık duymak
Ban /be:n/ Yasaklamak, yasak
Competition /kampıtişın/ Yarışma
Condition /kındişın/ Şart, durum
Cure /kiyu/ İyileştirmek, tedavi
Dedicate /dedikeyt/ Adamak, ithaf etmek
Didactic /daydektik/ Öğretici, eğitici
Distinguished
/distingviş/ Seçkin, fark edilebilir
Endurance /incu:rıns/ Tahammül, katlanma
Exclude /ikskılu:d/ Hariç tutmak, dışlamak
Extraordinary /iksro:rdinari/ Olağandışı, sıra dışı
Fail /feyl/ Başarısız olmak
Feature /fiıçı:/ Özellik
Folktale /folkteyl/ Halk hikayesi
Freedom /fıridım/ Özgürlük
Fulfill /fulfi:l/ Gerçekleştirmek, tamamlamak
Get adapted /get ada:ptıd/ Adapte olmak
Get over /get ovır/ Başa çıkmak, atlatmak
Go after /go aftır/ Peşinden gitmek
Have in common /hev in kamın/ Ortak 1 yanı olmak
Hero /hi:ro/ Kahraman
Heroine /heroin/ Kadın kahraman
Image /imic/ Resim, simge, görüntü
Imaginary /imecınıri/ Hayali
Impoverished
/impavirişt/ Yoksul
Incredible /inkıredıbıl/ İnanılmaz
Independence /indipendıns/ Bağımsızlık, kurtuluş
Investment /investmınt/ Yatırım
Invisible /invizibıl/ Görünmez
Kind-hearted /kaynd -hartıd/ Sevecen, iyi kalpli
Lack /lek/ Eksiklik, eksik olmak
Martyr /ma:tı/ Şehit
Martyrdom /ma:tıdım/ Şehitlik
Milestone /maylsıton/ Dönüm noktası
Miracle /mirikıl/ Mucize
Noted /notıd/ Tanınmış, meşhur
Optimistic /optimistik/ İyimser
Ordinary /ordınari/ Sıradan
Overcome /ovırkam/ Üstesinden gelmek
Pacemaker /peysmeykır/ Kalp pili
Patience /peyşıns/ Sabır
Patriot /petriıt/ Vatansever
Pesticide /pestisayd/ Böcek ilacı
Pursue /pısyu:/ Peşine düşmek, izlemek
Remind /rimaynd/ Hatırlatmak
Satisfactory /setisfektıri/ Tatmin edici doyurucu
Situation /sityueyşın/ Durum
Transform  /tıransform/ Dönüştürmek 
Unbelievable /anbılivıbıl/ İnanılmaz
Wrestling /reslin/ Güreş
Wish /viş/ Arzu, dilek, dilemek

10.sınıf 9.ünite sunumları

Üniteye ait grammar sunumlarını görmek için lütfen hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

10.sınıf 9.ünite VocabularyTest

Test hakkında: Testi bitir butonu çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri sayfasından yeniden giriş yapın. Sorun düzelecektir.

1. The _________ in this country can give their last breath on the battlefield for their nation without hesitation when the time comes.

Heroes and Heroines vocabulary
Modern Heroes and Heroines vocabulary test
2. Personally, I think we shouldn't let any use of language that ___________ people by gender, race, sexuality, or religion. Discrimination must be the first issue we should tackle all over the country if we seek better prospects for the future.

10.sınıf 9.ünite kelimeleri
10.sınıf 9.ünite Vocabulary Test
3. James E. Hansen who developed a long-term timeline of the instrumental temperature record and Syukuro Manabe, a ___________ climate scientist in Japan, were expected to attend the press conference in Sydney.

10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri
Modern Heroes and Heroines Vocabulary Test
4. ___________ are old stories in the oral tradition. They pass on from generation to generation. They usually change as different people tell them over time. Storytellers memorize them and keep them alive. That's how they survive. Today, authors write them down in books such as Arabian Nights, Aladdin, and Ali Baba.
10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeler
5. __________ plays express a moral theme or other rich truth to the audience. They give us a range of advice and aim to teach something. about religion, philosophy, history, or politics.
6. Since Edmund Hillary and Tenzing Norgay, 200 climbers have died in their attempts to reach the summit. Mountaineers are pushing the boundaries of human physical and mental ____________ in climbing Mount Everest.
ingilizce 10.sınıf 9.ünite kelimeleri
7. Scientists employed a repeated measures design to investigate the effects of academic stress and ____________ expectation. According to the results, in the realm of examination stress, ____________ expectation relates to the likelihood of successfully passing exams. _____________students believe they can achieve anything and they will.
10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeler
8. Over the past 150 million years, birds have evolved their physical abilities and behavioral strategies. Their _______________ to survive made them one of the most well-adapted species on Earth.
10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeler
9. She was a real _____________ of mine, a fantastic journalist who spent her life fighting for the right of people to choose their own leaders.10.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeler
10. In essence, critical thinking is the _________ to think clearly and rationally about what to do. It requires you to use your ____________ to reason. It is about being an active learner rather than a passive recipient of the information.
10.sınıf 8.ünite ingilizce kelimeleri

 

Telafuzlar için Türkçe okunuşları kullandığımızdan dolayı native sesler bire bir tutmayabilir ancak öğrencilerimiz için yine de faydalı olacağını düşünüyoruz.  Okunuşlarda sesli harflerden sonra kullandığımız “:” simgesi, kendinden önce gelen sesli harfin uzatılarak okunması için konmuştur.

Author’s advice: You can study pronunciations of the words via Longman Dictionary.

5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments