11.sınıf 7.ünite ingilizce kelimeleri ve Vocabulary test

0
1732
facts about Turkey ünite kelimeleri
11.sınıf 7.ünite ingilizce kelimeleri

11.sınıf 7.ünite ingilizce kelimeleri

Facts About Turkey 11.sınıf 7.ünite ingilizce kelimeleri ve anlamları. 11.sınıf 8.ünite ünite vocabulary testi sayfanın hemen sonundadır.

11.sınıf Facts About Turkey kelimeleri listesi

Facts about Turkey ünitesine ait grammar özel sunumları için

Word Pronunciation Meaning
Accommodate (v) /ıkamıdeyt/ Kalacak yer sağlamak etc.
Adventure /ıdvençır/ Macera
Adventurer /ıdvençırır/ Maceraperest
Aggressive /ıgresiv/ Saldırgan
Anatolia /anıtolya/ Anadolu
Ancient /eyinşınt/ Antik, eskiden kalma
Amaze /ımeyz/ Şaşırtmak, hayrette bırakmak
Attractions /etrekşıns/ Gezilecek görülecek yerler
Bucket list /bakit list/ Ölmeden önce yapılacaklar listesi
Castle /kesıl/ Kale
Carry out /keri aut/ Gerçekleştirmek
Coastline /kostlayn/ Sahil şeridi
Content oneself with /kontent/ ile yetinmek
Deserted /dizötid/ Issız, terk edilmiş
Destination /destineyşın/ Turistik mekan (turizm)
Destination Varış yeri (Genel)
Dig out /dig aut/ Kazıp çıkarmak/ keşfetmek
Emperor /empırır/ İmparator / hükümdar
Earthquake /ö:rtkıveyk/ Deprem
Excavate /ekskıveyt/ Kazı yapmak
fairy-tale /feiri teyl/ Peri masalı
Find out /faynd aut/ Anlamak / keşfetmek
Fountain /fauntın/ Çeşme / pınar / köken
Fresco /fıresko/ Fresk (yapmak) / duvar resmi
Get in touch (with) /get in taç/ Temasta olmak
Gold mine /gold maynd/ Altın madeni/ karlı 1 fırsat
Hunter-gatherer /hantır gedırır/ Avcı-toplayıcı
Imaginary /imecineri/ Hayali
Immigrant /imıgrınt/ Göçmen
Incredible /inkıredıbıl/ İnanılmaz
Landscape /lendskeyp/ Manzara
(to be) Locate on /lokeytıd on/ ..de/da konumlu olmak
Mediterranean /meditireyniın/ Akdeniz
Mind-blowing /maynd bıloving/ Akıllara durgunluk veren
Miss out /mis aut/ Kaçırmak / gözden kaçırmak
Mosaic /mozeik/ Mozaik
Mysterious /mistiriıs/ Gizemli
preserve /pirizörv/ Korumak, muhafaza etmek
Prehistoric /pırihistorik) Tarih öncesi (adjective)
Prehistory /pırihistori/ Tarih öncesi (noun)
Puzzle out /pazıl aut/ Çözmek
Seaport /si port/ Liman kenti
Sneaky /siniki/ Sinsi
Solve /solv/ Çözmek
Surround /sırraund/ Kuşatmak/ çevrelemek
Statue /sıteyçı/ Heykel / boy heykeli
Steep /sitip/ Dik / Sarp
Structure /sıtrakçır/ Yapı / bina
Symbol /simbıl/ Sembol
Real /riıl/ Gerçek
Rule /rul/ Kural/ hükümdarlık
Wonder /wandı:/ Harika /mucize
Wipe out /vayp aut/ (silip) Yok etmek
(be) Worth it /vörd it/ Buna değmek/ zahmete değmek
Temple /tempıl/ Tapınak
Tip of the iceberg /tip ov dı aysbörg/ Buzdağının görünen ucu
Tulip /tiyulıp/ Lale
Unique /yunik Emsalsiz/ özgün / biricik

11.sınıf 7.ünite Vocabulary testi

Dikkat! cep telefonundan girildiğinde bazen videolar yüklenmeyebilir. Sayfayı yenilediğinizde sorun düzelecektir.

Test hakkında: Sayfa mobil 1 arama ile bulunduğunda hızlandırılmış sürüm nedeniyle test çalışmayabilir. Direk mobil girişlerde sorun yoktur. Test çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  11.sınıf 7.ünite ingilizce kelimelerine tıklayın. Sorun düzelecektir.

1. Our rooms are simply furnished, and from the balcony, you can watch the sunset along the ................ dotted with tiny sandy coves.

2. A few hours later, the camping site was ................ and there is a whispering of wings in the silence of the ancient temple.
3. The region is a major tourist ................ for international visitors. It is located on the rugged plateau north of the Taurus Mountains, in Turkey.
4. It sounds like a ................. Journalists find this hard to believe. You will also be criticized by all conservative columnists.
5. The ............. in my small patio garden have finally shown their petals.

6. Quinoa was cultivated by the ................ Incas who considered it so important that they called it the "mother grain".

7. Before planting, ................ a decent hole in the backyard and incorporate as much leaf-mould or homemade compost as you can.

8. The steel ................ of the bridge has one arch which is divided at supports into struts which form entry portals.

9. The square consists of a gorgeous ................ dedicated to the first settlers of the 12th-century who were very concerned with establishing the New World.

10. His hiking friends were not the intended audience for the Buddha statue at the ..............

 

Ünite kelimelerinin telafuzlarının kolay öğrenilmesi için Türkçe olarak yazmayı tercih ettim. Okunuşlarını ve örnek kontekstleri  Longman Dictionary üzerinden ayrıca cümle örnekleri ile yeniden çalışmanızı tavsiye ediyorum.

Video credits: Specials thanks to Pexels video and contributors.

4.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments