5. sınıf 2. ünite ingilizce konu anlatımı, my town üntesi

0
11983
5. sınıf 2. ünite konu anlatımı

5. sınıf 2. ünite konu anlatımı

5. sınıf 2. ünite konu anlatımı dersimize hoş geldiniz.

ingilizce 5. sınıf 2. ünite konu anlatımı

Bu ünitemizde önce yer edatlarını, daha sonra “there is/ there are” bir yerde var olmanın nasıl ifade edileceğini öğreneceğiz. Bunun ardından da nasıl adres soracağımızı ve adresleri nasıl tarif edeceğimizi göreceğiz. 5.sınıf 2. ünite testleri çözmek için tıklayın

İngilizce Yer edatları

Yer edatları bir nesne ya da bir yerin nerede bulunduğunu anlatmak için kullanılan “altında, üstünde, önünde…. ” gibi kelimelere denir. Şimdi önce bir tablomuzdan bunların neler olduğunu öğrenelim daha sonra tek inceleyerek örneklerle pekiştirelim.

prepositions of place
5. sınıf 2. ünite konu anlatımı

in kullanımı

Türkçe’ de “içinde” anlamına gelen “in” bir şeyin içinde bulunuşu ifade eder. Örneklerimize bakalım.

 • in the bag= Çantanın içinde ( Ya da kısaca çantada)
 • in the room= Odanın içinde ( odada)
 • in the vase= Vazonun içinde
 • in İzmir= İzmir’ de ( İzmir içinde)
 • in France= Fransa’ da ( Fransa içinde)
 • in Çanakkale= Çanakkale ( Çanakkale içinde)

Çeviri uygulaması

 • It is in the bag
 • The dog is in the garden
 • He is in the room
 • The teacher is in the classroom
 • I am in İzmir
 • The blue pencil is in the box
 • The frog is in the water

Türkçeleri

 • O, çantanın içindedir.
 • Köpek, bahçededir.
 • O, odanın içindedir.
 • Öğretmen, sınıftadır ( sınıfın içindedir).
 • Ben, İzmir’ deyim
 • Mavi kalem, kutunun içindedir.
 • Kurbağa, suyun içindedir.

Ünite testi çözmek ister misiniz?

Dilerseniz my town ünitesi için hazırlanan 5. sınıf 2. ünite testleri çözmek için buraya tıklayarak bu ünite için özel hazırlanmış test sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ya da buradan bir sonraki ünite olan 5. sınıf 3. ünite kelimeleri dersimizi ziyaret edebilirsiniz.

On kullanımı

Türkçe’ de “üzerinde, üstünde” gibi anlamlara gelen “on” bir şeyin üstünde bulunuşu ifade eder.

 • On the table= Masanın üstünde ( masada)
 • On the wall= Duvarın üstünde
 • On the grass= Çimlerin üstünde
 • On the water= Suyun üstünde
 • On the second floor= İkinci katta

Çeviri uygulaması

 • Your pencil box is on the table
 • Black clock is on the table
 • Don’t walk on the grass
 • The ship is on the water
 • They are on the second floor

Türkçeleri

 • Kalem kutun, masanın üstündedir.
 • Siyah saat, duvardadır.
 • Çimlerin üzerinde yürüme.
 • Gemi, suyun üstündedir (sudadır.)
 • Onlar, ikinci kattalar.

Under kullanımı

Türkçe’ de “under” altında anlamına gelmektedir. Kullanımı “in” ve “under” ile aynıdır.

 • Under the desk = Sıranın altında
 • Under the table= Masanın altında
 • Under the stairs= Merdivenlerin altında
 • Under a tree = Bir ağacın altında
 • Under the car = Arabanın altında

Çeviri uygulaması

 • Your pencil is under the desk.
 • His bag is under the table.
 • They are under the stairs
 • The dogs are under a tree.
 • The cat is under the car.

Türkçeleri

 • Kalemin, sıranın altında(dır.).
 • (Onun) Çantası, masanın altındadır.
 • Onlar, merdivenlerin altındadır.
 • Köpekler, bir ağacın altındadır.
 • Kedi, arabanın altındadır.

Next to kullanımı

“Next to” bitişiğinde, yan yana ve hemen yanında gibi anlamlara gelmektedir. Örneklerimizi inceleyelim.

 • Next to the school= Okulun bitişiğinde
 • Next to the park= Parkın bitişiğinde
 • Next to the hospital= Hastanenin bitişiğinde
 • Next to our classroom= Bizim sınıfımızın bitişiğinde
 • Next to your glass= Bardağının bitişiğinde

Çeviri uygulaması

 • The park is next to the school.
 • The hospital is next to the park.
 • The bus stop is next to the hospital.
 • The staffroom is next to our classroom
 • The salt is next to your glass

Türkçeleri

 • Park, okulun bitişiğindedir.
 • Hastane, parkın bitişiğindedir.
 • Otobüs durağı, hastanenin bitişiğindedir.
 • Öğretmenler odası, bizim sınıfım bitişiğindedir.
 • Tuz, bardağının yanındadır.

Close to kullanımı

Bir şeye yakın olmak anlamında kullanılan “close to” Türkçe’ de “yakınında, yanında” anlamında kullanılır. Buradaki “close” kelimesinin aynı zamanda, “kapalı, kapatmak” ve dostluk anlamında da “yakın” anlamına geldiğini unutmayalım.

 • Close to the Post office
 • Close to the Grocery
 • Close to the bookshop
 • Close to the park
 • Close to our house

Çeviri uygulaması

 • The bank is close to the post office
 • The library is close to the grocery
 • Their school is close to the bookshop
 • The mosque is close to the park
 • The pharmacy is close to our house

Türkçeleri

 • Banka, postaneye yakındır.
 • Kütüphane, markete yakındır.
 • Onların okulu, kitapçıya yakındır.
 • Cami, parka yakındır.
 • Eczane, bizim eve yakındır.

Between kullanımı

İki nesne ya da yer arasında bulunuşu anlatmak için kullanılan ve “arasında” anlamına gelen “between” “and” bağlacı ile birlikte kullanılır.

 • Between the grocery and the fire station= Manav ve itfaiye arasında.
 • Between the barber’s and the library= Kütüphane ve berber arasında
 • Between the museum and the school= Okul ve müze arasında
 • Between Turkey and England= Türkiye ve İngiltere arasında
 • Between Sinem and Aysun= Sinem ve Aysun arasında

Çeviri uygulaması

 • Their house is between the grocery and the fire station
 • The bookshop is between the barber’s and the library
 • The bank is between the museum and the school
 • Germany is between Turkey and England
 • Ayşe is between Sinem and Aysun

Türkçeleri

 • Onların evi, market ve itfaiye arasındadır.
 • Kitapçı berber ve kütüphane arasındandır.
 • Banka, müze ve okul arasındadır.
 • Almanya Türkiye ve İngiltere arasındadır.
 • Ayşe, Sinem ve Aysun arasındadır.

5. sınıf 2. ünite ingilizce konu anlatımı- Behind

Türkçe’ de “arkasında” anlamına gelen “behind” kelimesiyle ilgili örneklerimizi inceleyelim.

 • Behind the door= kapının arkasında
 • Behind the wall= duvarın arkasında
 • Behind the school= okulun arkasında
 • Behind the pharmacy= eczanenin arkasında
 • Behind the tree= ağacın arkasında

Çeviri uygulaması

 • The teacher is behind the door
 • The box is not behind the wall
 • The library is behind the school
 • Is the bank behind the pharmacy?
 • The dog is behind the tree

Türkçeleri

 • Öğretmen, kapının arkasındadır.
 • Kutu, duvarın arkasında değildir.
 • Kütüphane, okulun arkasındadır.
 • Banka, eczanenin arkasında mıdır?
 • Köpek ağacın arkasındadır.

In front of kullanımı

Bir şeyin önünde bulunuşu ifade etmek için kullandığımız “in front of” Türkçe’ de “önünde” anlamına gelir.

 • In front of the students= Öğrencilerin önünde
 • In front of the bakery= Fırının önünde
 • In front of Sibel= Sibel’in önünde
 • In front of the bus= Otobüsün önünde
 • In front of the cat= Kedinin önünde

Çeviri uygulaması

 • She is in front of the students.
 • The grocery is in front of the bakery.
 • is the book is in front of Sibel?
 • Their car is in front of the bus.
 • The milk is not in front of the cat

Türkçeleri

 • O, öğrencilerin önündedir.
 • Market, fırının önündedir.
 • Kitap, Sibel’in önünde m?
 • Onların arabası, otobüsün önünde (dir.).
 • Süt, kedinin önünde değil (dir.).

Near kullanımı

Biraz önce yukarıda öğrendiğimiz “close to” kalıbı ile aynı anlama gelmektedir. Türkçe’ye yakınında, yanında diye çevirebiliriz.

 • Near the bookshop= Kitapçının yanında (yakınında)
 • Near the river= Nehrin yakınında
 • Near the mosque= Caminin yakınında
 • Near the cinema= Sinemanın yakınında
 • Near the television= Televizyonun yakınında

Çeviri uygulaması

 • The fire station is near the bookshop.
 • His house isn’t near the river.
 • Is the park near the mosque?
 • Our school isn’t near the cinema.
 • The flowers are near the television.

Türkçeleri

 • İtfaiye, kitapçının yakınındadır.
 • Onun evi, nehrin yakınında değildir.
 • Park, caminin yakınında mıdır?
 • Okulumuz, sinemanın yakınında değildir.
 • Çiçekler, televizyonun yakındadır

Opposite kullanımı

Türkçe’ de “karşısında” anlamına gelir ve kullanımı oldukça kolaydır. Örneklerimize bakalım.

 • Opposite the barber’s= Berberin karşısında
 • Opposite the television= Televizyonun karşısında.
 • Opposite the bus stop= Otobüs durağının karşısında
 • Opposite the butcher= Kasabın karşısında
 • Opposite the cinema= Sinemanın karşısında

Çeviri uygulaması

 • The grocery is opposite the barber’s.
 • The table is opposite the television.
 • Her car is opposite the bus stop.
 • The bank is opposite the butcher.
 • Their school is opposite the cinema.

Türkçeleri

 • Market, berberin karşısındadır.
 • Masa, televizyonun karşısındadır.
 • Onun arabası, otobüs durağının karşısındadır.
 • Banka, kasabın karşısındadır.
 • Onların okulu, sinemanın karşısındadır.

5. sınıf 2. ünite ingilizce konu anlatımı

There is/ There are cümleleri

Bir şey ya da bir şeylerin var olduğunu belirtmek için bu ifadeleri kullanırız. Tekil varlıklar için “there is”, çoğul varlıklar için ise “there are” kalıbı cümlenin başına konarak kullanılır. Anlamları ve kullanımlarını anlamak için örneklerimize bakalım. Burada kullanılan “var” anlamını sahip olmak anlamında kullanılan have/has kullanımı ile lütfen karıştırmayalım.

5. sınıf 2. ünite konu anlatımı
ingilizcepedia, 5. sınıf 2. sınıf konu anlatımı

There is/there are olumlu cümleler

 • There is ………….= ………………….var
 • There is a ………….= Bir …………… var
 • There is a book = Bir kitap var
 • There is a book on the table = Masanın üstünde bir kitap var
 • There are books = Kitaplar var
 • There are two books = İki kitap var
 • There are two books on the table = Masanın üstünde iki kitap var

There is/ There are soru cümleleri

 • Is there …………………..= …………………….. var mı?
 • Is there a ………………..? = Bir ………………… var mı?
 • Is there a dog ? = Bir köpek var mı?
 • Is there a dog in front of the door? = Kapının önünde bir köpek var mı?
 • Are there dogs? = Köpekler var mı?
 • Are there two dogs in front of the door? = Kapının önünde iki köpek var mı?
 • Are there dogs in front of the door?= Kapının önünde köpekler var mı?

Kısa cevaplar

Yes there is= Evet var.

No there isn’t= Hayır yok.

There is/ there are olumsuz cümleler

 • There isn’t ……………..= ………………..yok
 • There isn’t a ………………..= Bir ……………..yok
 • There isn’t a frog = Bir kurbağa yok
 • There isn’t a frog in the garden = Bahçede bir kurbağa yok.
 • There aren’t frogs = Kurbağalar yok
 • There aren’t frogs in the garden = Bahçede kurbağalar yok

Çeviri uygulaması

 • There is a bank opposite the library.
 • There is butcher behind the grocery.
 • There isn’t bookshop near the bank.
 • Is there a fire station close to the park?
 • There are two banks between the school and the library.
 • There isn’t pharmacy next to the grocery.
 • Is there a cat under the tree?
 • There isn’t a table in the kitchen.
 • There are two tables in our kitchen
 • There are three books and two notebooks on his desk.
 • There are two red pencils in my pencil box.
 • There are four cars in front of the house.
 • Is there a dog behind the car?
 • Is there a cat under the car?

Türkçeleri

 • Kütüphanenin karşısında bir banka var.
 • Marketin arkasında bir kasap var.
 • Bankanın yakınların bir kitapçı yok.
 • Parka yakın bir itfaiye var mı?
 • Okul ve kütüphane arasında iki banka var.
 • Marketin bitişiğinde bir eczane yok.
 • Ağacın altında bir kedi var mı?
 • Mutfakta bir masa yok.
 • Bizim mutfağımızda iki masa var.
 • Onun sırasının üstünde iki defter ve üç kitap var.
 • Kalem kutumun içinde iki kırmızı kalem var.
 • Evin önünde dört araba var.
 • Arabanın arkasında bir köpek var mı?
 • Arabanın altında bir kedi var mı?

Where kullanımı

Türkçe anlamı “nerede” olan “where” soru kelimesinin kullanımı oldukça basittir.

where is konu anlatımı
5. sınıf 2. ünite ingilizce konu anlatımı

Çeviri uygulaması

 • Where is the glass?
 • Where is my glass?
 • Where are the students?
 • Where is the school?
 • Where is your school?
 • Where is my car?
 • Where is the market?
 • Where is my bag?
 • Where is my telephone?

 • Bardak nerede?
 • Benim bardağım nerede?
 • Öğrenciler nerede?
 • Okul nerede?
 • Sizin okulunuz nerede?
 • Arabam nerede?
 • Market nerede?
 • Çantam nerede?
 • Telefonum nerede?
5. sınıf 2. ünite konu anlatımı
5. sınıf 2. ünite konu anlatımı

Adres tarif ederken

5. sınıf 2. ünite konu anlatımı
5. sınıf 2. ünite konu anlatımı

Bilmemiz gereken kelimelerin hepsi bunlar değil tabiki. Şimdi hepsini tek tek inceleyip örneklerle pekiştirelim.

1- Turn left

Tek başına kullandığımız zaman sadece “sola dön!” şeklinde bir ifade olmaktadır. Ancak birisinin bir sokağa, caddeye dönmesini istiyorsak sonuna “…ya içine doğru” anlamına gelecek olan “into” kelimesini eklememiz gereklidir. Adreslerde cadde isimleri, bazen “road” bazen de “street” kelimesi ile gelebilir. “road” daha genel bir anlamda “yol” anlamına gelmekteyken “street” bizim bildiğimiz “sokak” demektir. Ancak adresler de her ikisi de aynı anlamda kullanılabilmektedir. Örneklerimize bakalım.

 • Turn left= Sola dön
 • Turn left into Cannon Street= Sola, cannon sokağına doğru dön.
 • Turn left into Castile Road= Sola, castile yoluna doğru dön.

2- Turn right

 • Turn right= Sağa dön
 • Turn right into Arthur Street= Sağa, Arthur sokağına doğru dön.
 • Turn right into Edith Street = Sağa, Edith sokağına doğru dön.

3- On the left/ On the right

 • It is on the right= Sağda
 • It is on your right= Sağında
 • It is on the left= Solda
 • It is on your left= Solunda

4- Go straight ahead

 • Go straight ahead= Dosdoğru git!

5- Cross

 • Cross the road= Yolun karşısına geç.
 • Cross the street= Caddenin karşısına geç.

6- Go along/walk along

 • Go along…….. = …………. boyunca git/ devam et
 • Go along İstiklal Street= İstiklal Caddesi boyunca devam et.
 • Go along the main road= Ana yol boyunca devam et.
 • Walk along this road= Bu yol boyunca yürü.

7- Go past

 • Go past……..= ……. yı geç
 • Go past the library= Kütüphaneyi geç.
 • Go past the Market= Marketi geç

ingilizce 5. sınıf 2. ünite adres sorma

Adres sormanın çok farklı yolları vardır. Ancak bu dersimizde şimdilik bunlardan ikisini öğreneceğiz.

1- Where is …………..? = ………………. nerededir?

2- How can I get to ………….? = ………………. ya nasıl ulaşabilirim/ gidebilirim?

Örneklerimize bakalım.

 • where is the grocery? = Market nerede?
 • How can I get to the grocery? = Markete nasıl gidebilirim?
 • Where is the park?= Park nerede?
 • How can I get to the park? = Parka nasıl gidebilirim?

Çeviri uygulaması

 • Go along this street. Then, turn left into İnönü Street. Go past the Han Cafe. Then, cross the road. It is on your left.
 • Turn right. Walk along the Fevzi Paşa Street. Go past the Post Office. Then, turn right into Laleli Street. Go straight ahead. Go past the bus stop. It is on your left.
 • Walk along this road. Go past the grocery. Then, cross the road. Turn into Fuat Paşa street. It is on your right opposite the bookshop
 • Cross the road. Then, turn left into Tuna Street. Go past Kahve Diyarı. It is on the left.
 • Turn left. Go straight ahead. Turn right into Ballıca Street. Cross the road. Then, go past the hospital. It is on your right.

Türkçeleri

 • Bu sokak boyu devam et. Ardından İnönü caddesine dön. Han Kafe’ yi geç. Daha sonra yolun karşısına geç. O, solundadır.
 • Sağa dön. Fevzi Paşa Caddesi boyunca yürü. Postaneyi geç. Ardından sağa doğru Laleli Caddesine gir. Dosdoğru devam et. Otobüs durağını geç. O Solundadır.
 • Bu cadde boyunca yürü. Marketi geç. Ardından yolun karşısına geç. Fuat Paşa caddesine gir. O, senin sağında, kitapçının karşısındadır.
 • Yolun karşısına geç. Ardından, sola doğru Tuna Sokağa gir. Kahve Diyarını geç. O, soldadır.
 • Sola dön. Dosdoğru yürü. Ballıca Sokağa doğru sağa dön. Yolun karşısına geç. Ardından hastaneyi geç. O, solundadır.

5. sınıf 2. ünite ingilizce konu anlatımı. My town ünite dersi sunumu.

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments