5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı

0
7610
5.sınıf 3. ünite konu anlatımı
5.sınıf 3. ünite konu anlatımı

5. sınıf 3. ünite konu anlatımı

İngilizce 5. sınıf 3. ünite konu anlatımı dersimize hoş geldiniz. Games and hobbies ünitesi.

ingilizce 5. sınıf 3. ünite konu anlatımı

Bu dersimizde “Can” kalıbını öğrenerek, yetenek ve becerilerimizi nasıl ifade edeceğimizi öğreneceğiz. Bunun yanında 5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı dersinde; arkadaşlarımızla oynadığımız bir çok oyun adının İngilizce anlamını ve nasıl kullanıldığını da göreceğiz. Daha sonra ingilizce grammar olarak aitlik eklerini ve kişi zamirlerinin -i, e hallerini öğreneceğiz. En son olarak da favori ve hobilerimiz hakkında konuşmayı öğrenip dersimizi bitireceğiz. Daha detaylı anlatım için buradan can konu anlatımı dersimize gidebilirsiniz.

Can ile olumlu cümle kurma

can olumlu cümleleri
5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı

5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı

Can ile soru cümlesi kurma

can soru cümleleri
5. sınıf 3. ünite konu anlatımı

Can ile olumsuz cümle kurma

Bu cümleleri olumsuz yapmak için “can” yanına “not” getiririz. Bunu, “can not” ya da kısaca “can’t” şeklinde yazabiliriz.

can olumsuz cümleler
5. sınıf 3. ünite konu anlatımı

5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı

 • We can’t play tag in the classroom.
 • Can you throw a yo yo?
 • I can play darts in the garden.
 • Can we play Chinese whispers?
 • He can’t play keepy uppy.
 • They can play blind man’s buff
 • Can I play video games?
 • Can you play computer games?
 • She can play dodgeball.
 • Can you play hopscotch?

Türkçeleri

 • Sınıf içerisinde elim sende oynayamayız.
 • Yo yo oynayabilir misin?
 • Bahçede dart oynayabilirim.
 • Kulaktan kulağa oynayabilir miyiz?
 • O, top sektiremez.
 • Onlar, körebe oynayabilir.
 • Video oyunu oynayabilir miyim?
 • Bilgisayar oyunu oynayabilir misin?
 • O, yakar top oynayabilir.
 • Sen, sek sek oynayabilir misin?

İngilizce 5. sınıf 3. ünite konu anlatımı

İngilizce zamirlerin i, e hali

Şimdi daha önce öğrendiğimiz kişi ve iyelik zamirlerine, yeni bir tür daha ekleyeceğiz. Güzel ve işlevsel cümle kurabilmemiz için zamirlerin i, e hallerini de diğerleri gibi çok iyi bilmek zorundayız.

ingilizce zamirler, pronouns
5. sınıf 3. ünite konu anlatımı

5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı

Zamirler ile “with” kullanımı

5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı. Zamirler ile sık sık karşılaşacağımız bir diğer önemli kelime de “ile” anlamına gelen “with” dir. Örneklerimize bakalım. Dikkat etmemiz gereken nokta; “with” den sonra kişi zamiri kullanmamız gerekiyorsa yukarıdaki tabloda öğrendiğimiz “i,e hallerini” kullanmayı unutmamalıyız. Yani diyeli ki “benim ile oynar mısın?” şeklinde bir soru soracağımız zaman burada “benim ile” demek için “I” ya da “my” zamirleri kullanamayız. Burada kişi zamirlerinin i-e halleri kullanılır.

 • With me= benimle
 • With you= seninle
 • with him= onunla
 • with her= onunla
 • with it= onunla
 • with us= bizimle
 • with you= sizinle
 • with them= onlarla

Diğer kullanım örnekleri:

 • With a dog= bir köpekle
 • With my dog= Benim köpeğimle
 • With your uncle= Senin amcanla
 • With my friends= Benim arkadaşlarımla
 • With your help= Senin yardımınla

Games and hobbies ünitesi

Şimdi öğrendiğimiz tüm zamir türlerini, “Can” konusu ve oyunlarla kullanıp pekiştirelim.

 • Can you play with us?
 • Can I play dodgeball with you?
 • She can play Chinese whispers with us
 • Can I play chess with you?
 • Can you play checkers with me?
 • What can we play?
 • Where can we play?
 • Where can we play chess?
 • Where can we play blind man’s buff?
 • Ayşe can’ throw a yo yo.
 • She can’t play keepy uppy.
 • They can’t play football with us.
 • Can I play hide and seek with them.
 • I can play tennis with her.

Türkçeleri

 • Bizimle oynayabilir misin?
 • Sizinle yakar top oynayabilir miyim?
 • O, bizimle kulaktan kulağa oynayabilir.
 • Seninle satranç oynayabilir miyim?
 • Benimle dama oynayabilir misin?
 • Ne oynayabiliriz?
 • Nerede oynayabiliriz?
 • Nerede satranç oynayabiliriz?
 • Nerede körebe oynayabiliriz?
 • Ayşe yo yo oynayamaz (atamaz)
 • O, top sektiremez.
 • Onlar bizimle futbol oynayamaz.
 • Onlarla saklambaç oynayabilir miyim?
 • Onunla tenis oynayabilirim.

5. sınıf 3. ünite Favori aktiviteler ve hobiler

Sıra geldi, favori aktivitelerimize ve hobilerimize. Hobi dediğimiz şey,  boş zamanlarımızı geçirirken yapmayı sevdiğimiz aktivitelerdir. Favori aktivite ise, yapmayı en çok sevdiğimiz şeylere denir. Bunları boş zamanlarımızda yapmak zorunda değiliz. Favori aktivitelerimiz ve hobilerimiz; birer oyun, spor ya da herhangi bir etkinlik olabilir. Şimdi örnek sorularımızı inceleyelim. Bazı yerlerde “Favourite” kelimesinin Amerikan İngilizcesindeki kullanımı olan” favorite” ile de karşılaşabilirsiniz.

 • What is your favourite activity ? = En sevdiğin etkinlik nedir? / Favori etkinliğin nedir?
 • What is your favourite game? = En sevdiğin oyun nedir?
 • What is her favourite activity? = Onun en sevdiği etkinlik nedir?
 • What are your hobbies? = Senin hobilerin nelerdir?
 • What are her hobbies? = Onun hobileri nelerdir?
 • What are their hobbies? = Onların hobileri nelerdir?

Burada iyelik zamirlerinin kullanımlarına da dikkat edelim lütfen.


İngilizce aitlik ekleri

Bir şeyin kime ait olduğunu belirtmek için iyelik zamirlerini kullanabiliriz. Örneğin “my book” yani “benim kitabım” diyerek kitabın kime ait olduğunu belirtebiliyorduk.  Peki ya “Öğretmenin kitabı” nasıl diyebiliriz? İşte bu noktada devreye “of” ve “s” ekleri giriyor.
Normalde canlı varlıklar için aitlik eki olarak “s”, cansız varlıklar için “of” kullanılır. Bu genel kullanımı bozan kullanım kalıpları vardır. Ancak şimdilik bu kurala göre bunları öğrenmeniz yeterli olacaktır. Örneklerimize bakalım.

“s” kullanımı

 • Murat’s …….= Murat’ın ……….. sı
 • Murat’s car= Murat’ın kedisi
 • Sibel’s bag= Sibel’in çantası
 • Fuat’s car = Fuat’ın arabası
 • The cat’s milk = Kedinin sütü

Eğer isim çoğul olursa ve sonunda “s” coğul eki mevcutsa, aitlik ekini sadece bir kesme işareti ile belirtiriz.

 • The cats’ milk= Kedilerin sütü
 • The girls’ bags = Kızların çantaları

“of” kullanımı

 • ……… of the room= Odanın ……… sı
 • The door of the room = Odanın kapısı
 • The wall of the garden= Bahçenin duvarı
 • The key of the car= Arabanın anahtarı

“Of”  ve “s” çeviri uygulaması

 • This is Aysun’ s bag
 • These are the girls’ shoes
 • Where is Suat’s son?
 • What are your father’s hobbies?
 • What is your father’s favourite activity?
 • What are Muharrem’s hobbies?
 • What is Sibel’s favourite activity?
 • What are your sister’s hobbies?

Türkçeleri

 • Bu, Aysun’ un çantasıdır.
 • Bunlar, kızların ayakkabılarıdır.
 • Suat’ın oğlu nerede?
 • Babanın hobileri nelerdir?
 • Babanın favori aktivitesi nedir?
 • Muharrem’ in hobileri nelerdir?
 • Sibel’in en sevdiği aktivite nedir?
 • Kız kardeşinin hobileri nelerdir?

5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı

Favori ve hobileri söyleme

 • My favourite activity is …………………=  Favori aktivitem (en sevdiğim aktivite)  ………………. dır.
 • My favourite activities are …………………= Favori aktivitelerim …………….. dır.
 • My hobby is …………………. = Benim hobim ………………. dır.
 • My hobbies are ………………… = Benim hobilerim …………………… dır.

Bu cümlelerde “is” ve “are” ardından gelecek kelimenin görevi  “isimdir” ancak bu tür cümlelerde bu çoğunlukla bir “isim fiil” olabilir.  İsim fiil konusu yani “Gerunds” ise esasen ileri düzey ingilizce yeterliliği gerektiren bir konudur. Ancak ortaokul müfredatlarında burada verildiği için ben de sizlere kısaca bunların ne olduklarını açıklamaya çalışacağım.  Lütfen tablomuzu inceleyelim.

5. sınıf 3. ünite konu anlatımı
5. sınıf 3. ünite konu anlatımı

5. sınıf 3. ünite ingilizce konu anlatımı

Örneklerimize bir bakarak fiillerimizin nasıl bir isime dönüştüğünü lütfen anlamaya çalışalım.

 • to camp= kamp yapmak
 • camping= kamp yapma,kampçılık ( isim- fiil/ gerund)
 • to read = okumak
 • reading= okuma ( isim- fiil/ gerund)
 • to swim= yüzmek
 • swimming = yüzme ( isim- fiil/ gerund)
 • to fish= balık tutmak
 • fishing= balık tutma ( isim- fiil/ gerund)
 • to run= koşmak
 • running= koşu, koşma ( isim- fiil/ gerund)

Şimdi bu isim fiillerimiz yani “gerunds” için örnek cümlelerimize bakalım.

 • My favourite activity is ………… dır. = Favori aktivitem ……………. dır.
 • My favourite activity is fishing. = Favori aktivitem balık tutmaktır.

 • My favourite activity is camping= En sevdiğim aktivite kamp yapmaktır ( kampçılıktır).
 • My favourite activity is collecting stamps= En sevdiğim aktivite pul toplamaktır.
 • My favourite activity is eating = En sevdiğim aktivite yemek yemektir.
 • My favourite activity is hiking= En sevdiğim aktivite doğa yürüyüşüdür.
 • My favourite activity is listening to music= En sevdiğim aktivite müzik dinlemektir.
 • My hobby is playing chess= Benim hobim satranç oynamaktır.
 • My hobby is chess = Benim hobim satrançtır. ( burada isim- fiil değil sadece isim kullanıldı)

Like, dislike ve hate gibi fiillerle ilgili bazı kullanımların müfredat içerisinde 5. sınıf 3. ünite içerisinde verildiği gözüküyor. Ancak kapsamlı bir şekilde “geniş zaman” konusuna giriş yapmadan önce bunları bu şekilde görmeniz kafanızı karışabilir. Bu nedenle bu konulara, bir sonraki 4. dersimizde “geniş zaman” konusu içerisinde yer vermeyi tercih ettim. Dilerseniz 5.sınıf ingilizce 1.dönem 2.yazılı örneğimize göz atabilirsiniz.

2.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments