5. sınıf 6. ünite kelimeleri – Movies ünitesi

1
1800
5. sınıf 6. ünite kelimeleri

5.sınıf 6. ünite kelimeleri

5. sınıf 6. ünite kelimeleri dersine hoş geldiniz.

İngilizce 5. sınıf 6. ünite kelimeleri  – 1

KELİMELER OKUNUŞLARI ANLAMLARI
About ıbaut hakkında
Action ekşın eylem
Adventure ıdvençır macera
Again ıgeyn yeniden
All ol hepsi, bütün
Animal enimıl hayvan
Animation enimeyşın animasyon
Answer ensır cevap, cevap vermek
Ask ask sormak, istemek
At et de, da
Bear beır ayı
Beautiful biütıfıl güzel
Below bilov aşağıda
Best best en iyi
Bored bord sıkılmış olmak
Boring boring sıkıcı
Brave bıreyv cesur
Bubble babıl baloncuk
But bat fakat
Buy bay satın almak
Car kar araba
Cartoon kartın çizgi film
Character kerıktır karakter
Children çildrın çocuklar
Choose çuuz seçmek
Clever kılivır akıllı
Comedy kamıdi komedi
Complete kımplit tam, bitmiş
Cool kuul havalı, harika/ serin
Core koor öz, çekirdek
Correct kırekt DOĞRU
Country kantri ülke
Crime kıraym suç
Day dey gün
Describe diskırayb tanımlamak
Dialogue dayalog diyalog, konuşma
difficult difikılt zor
Dislike dislayk hoşlanmamak
Do du yapmak
Dog dog köpek
Drama dırama drama, acıklı oyun
Dumb dam aptal

ingilizce 5. sınıf movies ünitesi kelimeleri – 2

Kelimeleri öğrendikten sonra movies ünitesi dil bilgisi konularının anlatıldığı 5. sınıf 6. ünite konu anlatımı sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

KELİMELER OKUNUŞLARI ANLAMLARI
event ivent olay
evil ivıl kötülük, kötü
exciting iksayting heyecanlı
fantastic fentestik fantastik, olağanüstü
Fast fest hızlı
fate feyt kader, yazgı
favorite feyvırıt favori
Fiction fikşın kurgu
Film film film
Find faynd bulmak
Follow falov takip etmek
For for için
Friend firend arkadaş
Friendly firendli arkadaş canlısı
Frightening fıraytining korkutucu
Fun fan eğlence, keyif, neşe
funny fani eğlenceli
Furious fuıris öfkeli
girl görl kız
go go gitmek
good gud iyi
great gırety büyük, harika
group gurup gurup
hardworking hardvorking çalışkan
has hez sahip olmak (tekil öznelerde
hate heyt nefret etmek
have hev sahip olma
helpful helpful yardımsever
honest onıst dürüst
honey hani bal
horror harır korku
how many hav mani kaç tane
idea aydia fikir
imaginary imecineri hayali
in in içinde
interestng intiresting ilginç
into into .. İçine
Just cast tam, şimdi
kind kaynd çeşit, tür / nazik, kibar
know no bilmek
lazy leyzi tembel
lie lay yalan söylemek
life layf hayat
lift lift kaldırmak
lift up lift ap yukarı kaldırmak
like layk hoşlanmak, beğenmek

5. sınıf 6. ünite kelimeleri – 3

KELİMELER OKUNUŞLARI ANLAMLARI
dislike dislayk beğenmemek
listen lisın dinlemek
look luk bakmak
love lav sevmek
make meyk yapmak
man men adam
martian marşın marslı
mask mesk maske
match meç eşleştirmek
me mi beni, bana
motivation motiveyşın motivasyon
movie movi film, sinema
mummy mami annecim
mom mami annecim
my may benim
net net internet
on on üzerinde, üstünde
only onli yanlızca
opinion opinyın fikir, düşünce
or or veya
order ordır sipariş vermek
our avı bizim
people pipıl insanlar
personal pörsınıl kişisel, şahsi
picture pikçır resim
place pıleys yer
poster postır resim
practice pırektıs pratik, uygulama
prefer pırıför tercih etmek
professor pırıfesır profesör
project procekt proje
put put koymak
queen kıvin kıraliçe
question kıvesçın soru
read rid okumak
really rııli gerçekten, sahiden,
reflect riflekt yansıtmak
river rivır nehir
robot robat robot
romantic romentik romantik, duygusal
route rut güzergah, rota

6. ünite kelimeleri son bölüm – 4

KELİMELER OKUNUŞLARI ANLAMLARI
save seyv kurtarmak, biriktirmek
scary sikeri korkunç
science sayns bilim
sci-fi sayıns fikşın bilim kurgu
see si g?rmek
simple simpıl basit, sade
sing sing şarkı söylemek
sleep silip uyumak
smart sımart zeki, akıllı
snow sınov kar yağmak, kar
song song şarkı
sound saund ses, kulağa .. Gelmek
speech sipiç söz, konuşma
spies sıpays casuslar ( spy kelimesinin çoğulu)
spy sıpay casus
spiderman sıpaydırmen örümcek adam
star sıtar yıldız
start sıtart başlamak
state sıteyt belirtmek, bildirmek
story sıtori hikaye
strong sıtrong güçlü
student situdınt öğrenci
sunshine sanşayn gün ışığı
table teybıl masa
talk tolk konuşmak
tell tell anlatmak
tempest tempıst fırtına
that det şu
their deir onların
them dem onlara,onları
think tink düşünmek
time taym zaman
try tıray denemek
twilight tıvaylayt alacakaranlık, şafak
type tayp çeşit, tür
unit yunit ünite, birim
ugly agli çirkin
under andır altında
understand andırstend anlamak
vampire vempayr vampir
very veri çok
want vont istemek
war vor savaş
watch voç izlemek
weak vik zayıf
week vik hafta
weekend vikınd hafta sonu
where ver nerede
which viç hangi
why vay niçin
word vörd kelime, sözcük
write rayt yazmak

 

Movies ünitesi kelimeleri okunuşlarında ya da anlamlarında bir hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim sayfamızı kullanarak bize bildirebilirsiniz. Kelime okunuşları genel olarak Longman sözlük kontrol edilerek yazılmaktadır. Ancak yine de yayın aşamasında meydana gelebilecek hatalar için şimdiden özür dileriz.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
bir kız işte
bir kız işte
4 yıl önce

tamam iyi güzelde eksik kelimeler var.