7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

0
620
7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri
7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

Environment ünitesi için hazırlanmış 7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri. Tüm kelimeler telafuz ve anlamlayıla beraber verilmiştir. Environment ünitesine ait tüm kelimeler alfabetik sıraya göreye 2 tablo halinde hazırlanmıştır.

7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

KELİMELER TELAFUZ ANLAM
Affect ıfekt Etkilemek
Balance belıns Denge
Campaign kempeyn Kampanya
Cause kauz Sebep olmak, neden/sebep
Chemical kemıkıl Kimyasal
Chew gum çiuv gam Sakız çiğnemek
Climate kılaymet İklim
Compost kampoust Organik gübre
Consumption kınsapşın Tüketim, harcama
Deforestation diforısteyşın Ormanların yok edilmesi
Destruction disrakşın Yıkım, tahribat
Disappear disipiır Ortadan kaybolmak
Eco-friendly ikou firendli Çevre dostu
Efficient efişınt Etkin
Endangered indencırd Nesli tükenmekte olan
Environment invayrınmınt Çevre dostu
Exhaust egzost Egzoz
Extinct ekstinkt Yok olmuş, tükenmiş
Flooding fılading Sel, taşkın
Global warming gılobıl vorming küresel ısınma
Greenhouse effect gırin haus ıfekt Sera etkisi
Handicapped parking hendikept parking Engelli parkı
Harm harm Zarar vermek, zarar
Heat up hit ap Isıtmak
Household haushold Ev halkı
Hunt hant Avlamak

7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

Bu üniteye ait özel konu anlatımını  görmek ister misiniz? O zaman 7.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı bağlantımıza tıklayabilirsiniz.

7.sınıf 9.ünite kelimeleri
7.sınıf 9.ünite kelimeleri
KELİMELER TELAFUZ ANLAM
Increase inkris Artmak
Lake leyk Göl
Never mind nevır maynd Boşver, salla gitsin
Otherwise adıvayz Aksi taktirde, aksi halde
Ozone layer ouzon leyır Ozon tabakası
Poison poyzın Zehirlemek /Zehir
Plant pilent Dikmek/ Bitki
Pollute pılut Kirletmek
Pollution pıluşun Kirlilik
Pour pour Dökmek
Properly pıropırli Uygun 1 şekilde
Protect pırıtekt Korumak
Rainforest reynforıst Yağmur ormanı/Tropikal orman
Ray rey Işın
Recycle risaykıl Geri dönüştürmek
Renewable energy rinyuıbıl enici Yenilenebilir enerji
Responsible risponsıbıl Sorumlu
Rubbish rabiş Çöp
Soil soyl Toprak
Standby sitendbay Hazırda bekleyen
Supporter sıportır Destekçi, taraftar
Take action teky ekşın Harekete geçmek
Take care of teyk ekşın İlgilenmek
Take part teyk part Yer almak, katılmak
Temperature tempriçır Sıcaklık
Threaten tıretın Tehdit etmek
Throw tırov Atmak, fırlatmak
Tropical tıropikıl Tropikal
Uniform yunifom Üniforma, resmi kıyafet
Waste veys İsraf etmek, israf

7.Sınıf Environment ünite kelimeleri

Merhaba sevgili öğrenciler. 7.sınıf 9.ünite ingilizce kelimelerinin tamamamı MEB ders kitaplarınız sayfa sayfa taranarak hazırlanmıştır.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments