8. sınıf 1. ünite kelimeleri – Friendship ünitesi

0
4992
friendship ünitesi kelimeleri
ingilizce 8. sınıf 1. ünite kelimeleri

8. sınıf 1. ünite kelimeleri

ingilizce 8. sınıf 1. ünite kelimeleri sayfamıza hoş geldiniz.

8. sınıf 1. ünite kelimeleri tablosu -part 1

Kelimeler Okunuşu Anlamları
Accept ıksept kabul etmek
Activity ektiviti aktivite
Adventurous ıdvençırıs maceralı, maceraperest
Aggressive ıgresiv saldırgan
Alone ıloun yalnız, tek başına
Amusing ımyuızing eğlenceli, güldürücü
Amusing park ımyuızing park luna park
Apologize ıpolıcayz özür dilemek
Arrangement ıreyncmınt ayarlama, hazırlık, düzenleme
Argue argyuı tartışmak
Arrogant erıgınt kibirli
Atmosphere etmısfiı atmosfer, ortam
Attend ıtend katılmak
Awesome ousım müthiş
Back  up bek ap desteklemek
Bad tempered bed tempırd ters, aksi
Beverage beviric içecek, meşrubat
Brilliant birilyınt parlak, ışıl ışıl, zeki, harika
Buddy badi kanka, arkadaş
Caring keyring şefkatli,ilgli
Celebrate selıbreyt kutlamak
Close kılos yakın
Close kılos kapamak
Come over kam ovır uğramak, ziyaret etmek
Count on kaunt on güvenmek, bel bağlamak
Cultural kalçırıl kültürel
Customer kastımır müşteri
Depend on dipend on güvenmek, bağlı olmak
Classmate kılasmeyt sınıf arkadaşı
Competition kampıtişın yarışma, mücadele
Conversation kanvıseyşın sohbet
Decide disayd karar vermek
Dessert dizört (yemekten sonra yenen) tatlı
Determined ditörmınd kararlı
Eat out iit aut dışarde yemek
Encourage inkaric cesaretlendirmek, teşfik etmek
End of term party end ov törm paıti dönem sonu partisi
Entertainment entıteynmınt eğlence
Event ivent olay
Expect ekspekt ummak, ümit etmek
Family tie femili tay aile bağı
Forget fıget unutmak
Free firi Boş, uygun
Friendhip firendşip arkadaşlık
Generous cenırıs cömert
Get on well with somebody get on vel vit sambadi biriyle iyi anlaşmak
Graduation gırecueyşın mezuniyet
Guest gest misafir, konuk
Have something in common hev samting in camın ortak yönleri olmak
Have the same interests hev dı seym intırısts aynı ilgi alanlarına sahip olmak
Honest oınıst dürüst
imagine imeicın hayal etmek
in advance in ıdvans peşin, önceden
inform inform bildirmek

8. sınıf 1. ünite kelime tablosu -part 2

Kelimeleri öğrenmek için lütfen bir kişisel dictionary defteri tutalım. Bu defterimizi bu sözcüklerle ilgili örnek cümleleri ders kitaplarınızdan geçirebilirsiniz. Ünite kelimelerinin ardından 8. sınıf 1. ünite konu anlatımı sayfamıza uğramayı unutmayalım.

Kelimeler Okunuşu Anlamları
inform inform bildirmek
interest intırst ilgi, alaka
invitation inviteyşın davetiye
invite invayt davet etmek
Jealous celıs kıskanç
Laid back leyd bek tasasız, rahat insan
Lentil soup lentıl sop mercimek çorbası
Lie lay yatmak, uzanmak
Lie lay yalan söylemek
Local lokıl yerel, mahalli
Join coyn katılmak
Look after luk aftır bakmak, ilgilenmek
Main dish meyn diş ana yemek
Make an excuse meyk ın ekskiyuz özür dilemek, bahane göstermek
Mean miin demek istemek, anlamına gelmek
Mean miin pinti, eli sıkı
Mean miin huysuz, kaba, zalim, kötü
Meaball mitbol köfte
Memory memıri hafıza, bellek
Music band miyuzik bend müzik gurubu
Offer ofır teklif etmek
Oppurtunity oupıçiniti fırsat
Organise orgınayz organize etmek, düzenlemek
Place pıleys yerel, mahalli
Primary school pıraymıri sıkul ilkokul
Refuse rifyuız reddetmek
Relationship rileyşınşip ilişki
Relative relıtiv akraba
Reply riplay cevap, yanıt, cevaplamak
Request rikues rica etmek, talep etmek, rica
Responsible for risponsıbıl for bir şeyden sorumlu olmak
Reunion riyunyın toplantı, birleşme
Salad selıd salata
Scan sıken taramak, incemek, göz etmak
Self centered self sentıd bencil, ben merkezci
Share şeir paylaşmak, paylaşım
Similar similyır benzer
slumber party sılambı pati Pijama partisi
Sneaky siniki sinsi, içten pazarlıklı
Soup soup çorba
Stranger sıtreyncır yabancı
Support sıport desteklemek
Supportive sıportiv destekleyici, yardımcı
Tactful tektful nazik, ince, düşünceli
Take order teyk ordır sipariş almak
Take a walk teyk ı volk yürüyüşe çıkmak
Teather tiıtır tiyatro
Teenage tineyc 13-19 yaş arası gençlere ait
Terriffic tırifik korkunç, müthiş
Together tıgedır beraber
Tonight tunayt bu gece
Trum station tırem sıteyşın metro istasyonu
Trust tırast güvenmek
Unreliable anrilayıbıl güvenilmek
Vacation vekeyşın tatil
Waiter veytır garson (erkek)
Waitress veytrıs garson (bayan)

Ünite kelimeleri ya da okunuşlarında bir hata gördüğünüz taktirde lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Kelimelerimiz dönemlik olarak güncellenmektedir.

2.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments