8.sınıf 10.ünite ingilizce kelimeleri- Natural Forces Vocabulary

0
447
ingilizce 8.sınıf 10.ünite kelimeleri
8.sınıf 10.ünite ingilizce kelimeleri

8.sınıf 10.ünite ingilizce kelimeleri

İngilizce 8.sınıf 10.ünite  kelimeleri dersimize hoş geldiniz.  8.sınıf 10.ünite ingilizce kelimeleri sunumu. Bu dersimizde Natural Forces temasına ait kelimeleri, anlamlarını ve okunuşlarını öğreneceğiz.

8.sınıf 10.ünite kelimeleri

Words Okunuşları Anlamları
Against ıgeynst … ya karşı
Aftershock aftırşok Artçı deprem
Air conditioning eir kındişıning Klima
Air pollution eir pıluşın Hava kirliliği
Altitude eltityu:d Yükseklik, irtifa
Approach  ıproç Yaklaşmak
Approximately ıproksımitli Yaklaşık olarak
Arc ark Yay, yat çizmek
Avalanche evılanç Çığ, heyelan
Biological pollutant bayolocikıl pılutınt Biyolojik atık
Campaign kempeyn Kampanya, mücadele
Contamination kıntemineyşın Bulaşma, kirlenme
Damage demic Zarar, zarar vermek
Deforestation diforısteyşın Ormanları yok etme
Disaster dizastır Felaket
Distance distıns Uzak
Drought dıraut Kuraklık
Dust dast Toz
Earthquake örtkıveyk Deprem
Ecosystem destruction ikosistım distrakşın Ekosistemin bozulması
Everlasting evırlasting Sonu gelmeyen, bitmeyen
Flood fılad Sel
Force fors Güç, zorlamak
Forest fire forıst fa:yr Orman yangını
Fossil fuel fosıl fiyul Fosil yakıt
Global warning gılobıl vo:ning Küresel ısınma
Horizon horayzın Ufuk

8.sınıf Natural Forces kelimeleri

8.sınıf natural forces vocabulary
8.sınıf 10.ünite ingilizce kelimeleri
Words Okunuşları Anlamları
Hurricane harikeyn Kasırga
Infection infekşın Enfeksiyon, bulaşma
Landslide lendslayd Toprak kayması, heyelan
Lightning laytıning Şimşek, yıldırım
Magnitude megnityut Önem, büyüklük, boyut
Occur ıkö: Olmak meydana gelmek
Occurrence ökarıns Olay, oluş, vaka
Phenomenon fınomının Olağan üstülük, fenomen
Polar polır Kutup
Pollute pılu:t Kirletmek
Preserve pırizö:v Korumak, muhafaza etmek
Recyclable risayklıbıl Geri dönüşebilir
Rescue riskyu Kurtarmak
Severity sıverıti Büyüklük, şiddet, ciddiyet
Soil soyl Toprak
Soil contamination soyl cıntemıneyşın Zemin kirlenmesi
Sunlight sanlayt Gün ışığı
Take measure teyk mejır Önlem almak
Threatening tıretıning Tehdit edici
Tornado torneydo Kasırga, tornado
Toxic waste taksik veyst Toksit atık
Transportation tıransporteyşın Taşıma, nakliye, ulaştırma
Tsunami tu:na:mi Tusunami
Volcanic eruption volkenik irapşın Volkanik patlama
Volcanic lightning volkenik laytıning Volkanik yıldırım
Water shortage vo:tı so:tic Su kıtlığı
Wildlife conservation vayldlayf konsıveyşın Vahşi yaşamı koruma
Ünite kelimelerini güncel MEB kitapları ile EBA içeriklerini inceleyerek hazırladık. Şüphelendiğiniz telafuzlar için sözlük kullanmayı lütfen ihmal etmeyiniz.

8.sınıf 10.ünite Vocabulary Test

8.sınıf 10.ünite ingilizce kelime list
8.sınıf 10.ünite ingilizce kelimeleri

Bu bölüm için hazırlamakta olduğumuz 8.sınıf 10.ünite ingilizce kelimeleri testi en kısa sürede eklenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Görmek isteyebileceğiz diğer ünite sunumları için 8.sınıf ana sayfa bağlatımıza tıklayabilirsiniz.

Author’s advice: You can use Longman Dictionary to practice pronunciation and examples sentences for your new words.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments