8.sınıf 8.ünite ingilizce kelimeleri

0
968
8.sınıf chores ünitesi ingilizce kelimeleri
8.sınıf 8.ünite ingilizce kelimeleri

8.sınıf 8.ünite ingilizce kelimeleri

Words Pronunciation Meanings
annoyed ınoyd kızgın, öfkeli
bill bil hesap, fatura
break promise bıreyk pıromıs sözünü tutmamak
bored bourd sıkılmak ( to be fiili ile kullanılır)
change çeync değiştirmek
changing sheets çeyncing şits çarşafları değiştirmek
chore çou  ev işi
clean the window kılin dı vindov camı temizlemek
clean up kılin ap temizlemek
cloth kılot bez
cook the meal kuk dı mil yemeği pişirmek
decorate dekıreyt dekore etmek, süslemek
depend on dipend on …ya bağlı olmak
divide divayd bölmek, ikiye ayırmak
do the shopping du dı şoping alışveriş yapmak
do the laundry du dı loundri çamaşırları yıkamak
dry the dishes dıray dı dişız bulaşıkları kurutmak
dry dıray kurulamak, kuru
dust dast tozunu almak
encouraging inkaricing cesaretlendirici, umut verici
empty the dishwasher empti dı dişvoşır bulaşık makinesini boşaltmak
feather duster fedı dastı  (tüylü) toz alıcı
female fimeyl dişi, kadın
feed fid beslemek
fix fix tamir etmek
flat tire filet tayır  patlak teker
floor flour yer, kat
fold fold katlamak
garbage gabic çöp
get bored get bourd sıkılmak
grocery gırosıri market alışverişi
have to hev tu  zorunluluk yapısı
household haushold  ev, hane
housework hauswork  ev işleri
hygiene hayciin hijyen
immediately immidiıtli acilen
iron the clothes ayrın dı kılots elbiseleri ütülemek
iron ayrın ütü yapmak, demir
Janitor cenıtır kapıcı, hademe
keep promises kip promis sözünü tutmak

8.sınıf 8.ünite ingilizce kelimeleri

Üniteye ait Türkçe açıklamalı ders sunumu için 8.sınıf 8.ünite ingilizce konu anlatımı bağlantısına tıklayın

Words Pronunciation Meanings
keep quiet kip kıvayt keep quiet
laundry laundri çamaşır, çamaşırları yıkamak
load the dishwasher loud dı dişvoşır bulaşık makinesini doldurmak
mess mes dağınıklık, pislik, karmaşa
mop mop paspaslamak
mow the lawn mov dı loun çimleri biçmek
must mast zorunluluk yapısı, -meli / -malı
necessary nesısıri gerekli
obey the rules obeiy dı ruls kurallara uymak
obey obeiy uymak
obligation obligeyşın zorunluluk
on time on taym tam zamanında
partner partnır eş, partner
polish poliş parlatmak, cilalamak
prepare pırıpei hazırlamak
questionnaire kıvesçıneriı anket, sorgulama
reduce ridyus azaltmak
remove rimuv çıkartmak, kaldırmak
responsible risponsıbıl sorumlu olmak
responsibility risponsıbıliti sorumluluk
return ritörn geri vermek, dönmek
ribbon ribın kurdele, kordon
rubbish rabiş çöp
set set düzenlemek, kurmak
share şeyır paylaşmak
shopping şoping alışveriş
sink sink lavabo
sort sort sınıflamak, ayıklamak
spend sipend harcamak
stuff sıtaf madde, eşya
sweep sivip süpürmek
take out teyk out dışarı çıkarmak
task task görev
tidy up taydi ap etrafı toplamak, çekidüzen vermek
tidy taydi düzenlemek, düzenli
to do list tu dı list yapılacakların yazıldığı liste
trash tıreş çöp
vacuum vekyuım elektrik süpürgesiyle süpürmek
wash the dishes voş dı dişış bulaşıkları yıkamak
wipe vayp silmek, oymak
8.sınıf 8.ünite kelimeleri
8.sınıf chores ünitesi kelimeleri

8.sınıf 8.ünite ingilizce kelimeleri sayfası MEB kazanımlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments