8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

0
89
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

8. sınıf 9. ünite konu anlatımı, Science ünitesi için

Sevgili öğrenciler bu ünitemizde bilimsel araştırmalar, yenilikle ve keşiflerle ilgili cümle yapılarını öğreneceğiz. Yeni bir dil bilgisi konusuyla karşılaşmayacağımız 9. ünitemizde, present continous tense, simple past tense ve present perfect tense yapılarını sık sık kullanacağız. Bu nedenle ünite anlatımımızda; özellikle ders kitaplarımızda üzerinde durulan fiil ve sıfatların kullanımını öğreneceğiz.

1- Tarihlerde kesme işareti kullanımı

 • 1970 dediğimiz zaman direk olarak 1970 yılını anlıyoruz
 • The 1970s dediğimiz zaman 1970 ile 1979 yılları arasını kapsayan bütün bir 10 yıllık dönemi anlıyoruz.
 • The 1970’s dediğimizde ise o, 10 yıllık dönemdeki bir durum ya da olaydan bahsedilir. Örneğin 1970’s rock music (1970′ li yılların rock müziği)

2- Bakış açısı ifadeleri

Paragraf sorularında “express your opinion” yani görüşünüzü, bakış açınızı ve fikrinizi ifade ederken kullanmanız gereken ifadeleri bilmek oldukça önem kazanmaktadır. Bu nedenle bakış açımızı yansıtırken kullanmamız gereken önemli kelimeleri mutlaka bilmemiz gerekiyor.

 • I think (taht) =Sanırım (Bence)
 • In my opinion=Bana göre, benim fikrince, benim görüşümce
 • In my view=benim açımdan, fikrimce
 • To me=Bana göre, benim açımdan,
 • As to me=Bana gelince
 • From my point of view=Benim bakış açımdan
 • I guess (that) =sanırsam ki, sanıyorum ki
 • According to me=Bana göre

Çeviri uygulaması

 • I think that living in space will be the most compelling human’s endeavor in the near future.
 • To me, we should attack them first.
 • In my opinion, this car is worth this money.
 • From his point of view, we are always wrong.
 • What are the most important scientific developments in the 1950s in your opinion?

 • Sanırım yakın gelecekte uzayda yaşamak, insanoğlunun en büyük mücadelesi olacak.
 • Bana göre, ilk biz onlara saldırmalıyız.
 • Bence, bu arama paraya değer.
 • Onun bakış açışından, biz her zaman hatalıyız.
 • Size göre, 1950’li yıllardaki en önemli bilimsel gelişmeler nelerdir?

3-Called kullanımı

Daha önceki yıllarda da öğrendiğimiz telefon açmak ve aramak anlamına gelen”call” kelimesinin bir diğer yaygın anlamı da “adlandırmak”, “isimlendirmek”, “adıyla seslenmek/anmak” ve “adıyla anılmak”dır. Bu anlamda kullanılan “call” kelimesinin en yaygın kullanımı; sonuna “ed” takısı alarak bir sıfat göreviyle kullanıldığı “called” biçimidir. Şimdi örnekleri inceleyelim.

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

 • I developed a new robotic system called “TDR”=TDR isimli yeni bir robotik sistem geliştirdim.
 • He has lived four years on a big mountain called“Denali” in North America= O, Kuzey Amerika’ da “Denali” adı verilen büyük bir dağda dört yıl yaşadı.
 • He has read us a story called “Sleeping Beauty”= Bize “Uyuyan Güzel” isimlibir hikaye okudu.
 • Albert Einstein called Galileothe “Father of Modern Science.” = Albert Einstein Galieo’yu “Modern Bilimin Babası” olarak adlandır.
 • This is called “wisdom”. = Buna “akıllılık” denir.

4- Range of kullanımı

Range, seri, sıra, dizi, çeşitlilik, aralık anlamlarına gelmektedir. Örneklerimizi inceleyelim.

 • We offered him a range of options= Ona bir dizi seçenek sunduk
 • Our facility offers to the customers a wide range of activities= Tesisimiz, müşterilere geniş bir yelpazede aktiviteler sunmaktadır.
 • We agreed on a range of subjects= Bir dizi konuda anlaştık.

5- Contribution kullanımı

Contribution, katkı, pay, iştirak ve yardım anlamlarına gelmektedir. Örneklerimize bakalım.

 • When it is complete, this study can make an important contribution tothe field of Astronomy= Tamamlandığında, bu çalışma, Astronomi alanına önemli bir katkıda bulunabilir.
 • He was awarded a prize for his contribution to world peace. = Dünya barışına katkılarından dolayı ödüllendirildi.
 • What is the most important contribution of social scientists to our life? =Sosyal bilimlerin hayatımıza olan en önemli katkısı nedir?
 • We couldn’t finish this study without your contributions= Senin katkıların olmadan bu çalışmayı bitiremezdik.
 • Thanks for your contributions= Katkılarınız /katılımınız için teşekkürler.

Make a contribution to: Bir şeye katkıda bulunmak

 • How can you make a contribution to this company? = Bu şirkete nasıl bir katkıda bulunabilirsiniz?
 • I can makea small contrbution to your team. = Takımınıza ufak bir katkıda bulunabilirim.

6- Endeavor kullanımı

Endeavour olarak da (according to American and British) sözlüklerde bulabileceğiniz “endeavor” kelimesi isim olarak kullanıldığında; emek, çaba, gayret, uğraş, mücadele anlamlarına gelmektedir. Fiil olarak kullanıldığında ise çaba göstermek, emek harcamak, gayret göstermek ve yapmaya çalışmak anlamına gelir. Örneklerimize bir göz atalım.

 • Writing a novel is a very special endeavor= Roman yazmak çok özel bir uğraştır.
 • Scientists are endeavouring to create a better world. Bilim insanları daha iyi bir dünya yaratmak için mücadele ediyor.
 • Your creative endeavorshas been very important for us. = Yaratıcı çabaların bizim için çok önemli olmuştur.
 • What is the greatest human endeavor?= İnsanoğlunun en büyük mücadelesi nedir?

Çeviri uygulaması

1-First TV remote control

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

The Zenith Radio Corporation created the very first television remote control in 1950 called “Lazy Bone.” The Lazy Bone could turn a television on and off as well as change channels. However, it was not a wireless remote control. The Lazy Bone remote control was attached to the television by a bulky cable. It turned out that consumers did not like the cable because it caused frequent tripping.

2- The first steps on the moon

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

It was 1961. John F. Kennedy was the president of the United States. He wanted to land humans on the moon. The United States started trying to put people in space. Was NASA ready to go to the moon? Apollo 11’s mission was to land two men on the moon. They also had to come back to Earth safely. Apollo 11 blasted off on July 16, 1969. Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin and Michael Collins were the astronauts on Apollo 11. Four days later, Armstrong and Aldrin landed on the moon. They landed on the moon in the Lunar Module. It was called the Eagle. Collins stayed in orbit around the moon. He did experiments and took pictures.


Eğitim yaşamından İngilizce

Bu bölümde; okul hayatımızda duyduğumuz kelimelerin İngilizce kullanımlarına bir göz atacağız. Bu çeşit kelimelerle, özellikle tarihten önemli kesitler veren paragrafların içinde karşılaşıyoruz. Meşhur bir bilim insanın ya da siyasetçinin hayatında; ne okuduğunu ve nereden mezun olduğunu anlatan kısa kesitler, sıkça sorulan bir soru çeşidi olup, sınavda bu kelimelere karşı hazırlıklı olmalıyız.

1-İngilizce okul isimleri

2- Okul hayatımızdan

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

3- Öğretmen ünvanları

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

4-Yüksek okul hayatımızdaki adımlar

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

5-Yüksek Lisans sonrası

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments