8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

0
3577
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı 

Sevgili öğrenciler 8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı dersimize hoş geldiniz. Science ünitesi dersimizde bilimsel araştırmalar, yenilikle ve keşiflerle ilgili cümle yapılarını öğreneceğiz. Yeni bir dil bilgisi konusuyla karşılaşmayacağız. Ancak, yine de öğrenmemiz gereken çok önemli kavramlar olacak. Bu nedenle özellikle ders kitaplarımızda üzerinde durulan fiil ve sıfatların kullanımını öğreneceğiz. Son olarak da tabiki dersimizin sonunda science temalı güzel 1 testimiz olacak.

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

Science temasında en çok üzerinde durulan konu bilim adamları ve yaptıkları çalışmalar olarak gözükmektedir. Öyleyse ilk olarak öğrenmemiz gereken şey bilim adamlarının isimleri olmalıdır. Aşağıda verdiğim tanımları lütfen dikkatlice inceleyin. Farklı kavramlarla benzer tanımların nasıl yapılabildiğine dikkat edin. Mesela; “expert”, “specialist” ve “scientist” gibi farklı kavramları bazen nasıl birbirilerinin yerine kullanabileceğimizi öğrenelim. LGS sorularında bu kavram geçişlerine sıkça rastlamaktayız. Sınavda şaşırmamanız için bunları iyi öğrenmelisiniz.

8.sınıf science ünitesi ders özeti
8.sınıf science ünitesi: Types of scientists
Types of Scientists
Astronomer ( Gökbilimci)
An astronomer studies the stars and planets.
They study in the field of astronomy.
Biologist ( Biyolog)
A biologist studies all the living organisms. 
Botanist (Bitki bilimci)
A botanist studies the biology of plants.
They study in the field of botany.
Chemist (Kimyager)
A chemist works in chemical research or experiments.
They work in the field of chemistry.
Geologist (Yer bilimci – Jeolog)
A geologist studies rocks and liquid matter that shapes the Earth.
They are specialists in geology.
Geneticist (Genetik bilimci)
A geneticist studies the science of genes.
They are experts in genetics.
Physicist (Fizikçi)
A physicist studies matter and energy.
They are scientists in the field of physics.
Zoologist (Hayvan bilimci – zoolog)
A zoologist studies animals and their behavior.

8.sınıf Science ünitesi konu anlatımı

Sıra geldi science ünitemizin en havalı kavramlarını öğrenmeye. Biliyorum çocuklar, sizin kadar havalı olamaz. Ama yine de “space”, “nobel” ve “lab” gibi terimleri bilelim biz. 

8.sınıf ingilizce 9.ünite konu özeti
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
Space (Uzay)
Space travel (uzay seyahatı) Speed of light (Işık hızı)
Solar system (Güneş sistemi) Light year (Işık yılı)
Planet (Gezegen) Gravity (Yer çekimi)
Spaceship (Uzay gemisi) Earth (Dünya)
Sun (Güneş) Moon (Ay)
8.sınıf 9.ünite ders sunumu
8.sınıf Science ünitesi
Lab ( Laboratuvar)
Experiment (Deney)
Working in a lab (Bir laboratuvarda çalışmak)
Doing experiments in labs  ( Laboratuvarlarda deneyler yapmak)
Doing research (Araştırma yapmak)
8.sınıf 9.ünite ingilizce ders sunumu
8.sınıf 9.ünite
Nobel (Nobel)
Nobel Prize (Nobel ödülü Renowned (ünlü)
Get a Nobel Prize (nobel ödülü almak) Academician (akademisyen)
Invent (icat etmek) Discover (keşfetmek)
Inventor (kaşif) Discovery (keşif)
Develop (geliştirmek) Achievement (başarı)
Scientific (bilimsel) Project (proje)
8 sınıf 9 ünite ingilizce sunum
8.sınıf 9.ünite
Discover (keşfetmek) Invent (icat etmek)
Discovery (keşif) Invention (icat)
Discoverer (Kaşif) Inventor (Mucit)
He discovered ionium.
She invented a paper bag
I want to talk about the discovery of water on Mars
It has been long before the invention of the Internet.
Jim Watson was the discoverer of the structure of DNA.
Ray Tomlinson, the inventor of email, died in his 74’s.

Eğitim yaşamından İngilizce

Bu bölümde; okul hayatımızda duyduğumuz kelimelerin İngilizce kullanımlarına bir göz atacağız. Bu çeşit kelimelerle, özellikle tarihten önemli kesitler veren paragrafların içinde karşılaşıyoruz. Meşhur bir bilim insanın ya da siyasetçinin hayatında; ne okuduğunu ve nereden mezun olduğunu anlatan kısa kesitler, sıkça sorulan bir soru çeşidi olup, sınavda bu kelimelere karşı hazırlıklı olmalıyız.

İngilizce Okul İsimleri

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

Öğretmen ünvanları

Sevgili öğretmenlerimizle olan yolculuğumuz ana sınıfı ve ilkokul ile başlayıp lise ile devam edecek. Ancak, hepsi bu kadar değil. Liseden sonra da üniversitede, yüksek lisans yaparken ya da çeşitli özel derslerde öğretmenlerimizle olan beraberliğimiz devam edecek. Bu yıl özellikle kazanımlarda yapılan değişiklik nedeni ile paragraf sorularının ağırlılıklı olarak çıkacağını bildiğimiz sınavda bu kavramları öğrenmeniz size büyük 1 rahatlık sağlayacaktır sevgil öğrenciler.

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
8.sınıf science ünitesi

Okul Hayatımızdan

Sınavlara giriyoruz, güzel notlar alıyoruz ve sonra heyecanla tatilin gelmesini bekliyoruz. Peki, hayatımızda bunları ingilizce olarak ifade edebilecek doğru terimleri biliyor muyuz?

ingilizce 8 sınıf 9 ünite konu özeti
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

Tarihlerde kesme işareti kullanımı

 • 1970 dediğimiz zaman direk olarak 1970 yılını anlıyoruz
 • The 1970s dediğimiz zaman 1970 ile 1979 yılları arasını kapsayan bütün bir 10 yıllık dönemi anlıyoruz.
 • The 1970’s dediğimizde ise o, 10 yıllık dönemdeki bir durum ya da olaydan bahsedilir. Örneğin 1970’s rock music (1970′ li yılların rock müziği)

Bakış açısı ifadeleri

Paragraf sorularında “express your opinion” yani görüşünüzü, bakış açınızı ve fikrinizi ifade ederken kullanmanız gereken ifadeleri bilmek oldukça önem kazanmaktadır. Bu nedenle bakış açımızı yansıtırken kullanmamız gereken önemli kelimeleri mutlaka bilmemiz gerekiyor.

 • I think (taht) =Sanırım (Bence)
 • In my opinion=Bana göre, benim fikrimce, benim görüşümce
 • In my view=benim açımdan, fikrimce
 • To me=Bana göre, benim açımdan,
 • As to me=Bana göre, bana gelince, benim bakış açıma göre
 • From my point of view= Benim bakış açımdan.
 • I guess (that) = Sanırım, sanırsam (ki)
 • According to me=Bana göre

Çeviri uygulaması

 • I think that living in space will be the most compelling human endeavor in the near future.
 • To me, we should attack them first.
 • In my opinion, this car is worth this money.
 • From his point of view, we are always wrong.
 • What are the most important scientific developments in the 1950s in your opinion?

 • Sanırım yakın gelecekte uzayda yaşamak, insanoğlunun en büyük mücadelesi olacak.
 • Bana göre, ilk biz onlara saldırmalıyız.
 • Bence, bu arama paraya değer.
 • Onun bakış açışından, biz her zaman hatalıyız.
 • Size göre, 1950’li yıllardaki en önemli bilimsel gelişmeler nelerdir?

Called kullanımı

Daha önceki yıllarda da öğrendiğimiz telefon açmak ve aramak anlamına gelen”call” kelimesinin bir diğer yaygın anlamı da “adlandırmak”, “isimlendirmek”, “adıyla seslenmek/anmak” ve “adıyla anılmak”dır. Bu anlamda kullanılan “call” kelimesinin en yaygın kullanımı; sonuna “ed” takısı alarak bir sıfat göreviyle kullanıldığı “called” biçimidir. Şimdi örnekleri inceleyelim.

8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı

 • I developed a new robotic system called “TDR”=TDR isimli yeni bir robotik sistem geliştirdim.
 • He has lived four years on a big mountain called“Denali” in North America= O, Kuzey Amerika’ da “Denali” adı verilen büyük bir dağda dört yıl yaşadı.
 • He has read us a story called “Sleeping Beauty”= Bize “Uyuyan Güzel” isimli bir hikaye okudu.
 • Albert Einstein called Galileo the “Father of Modern Science.” = Albert Einstein Galieo’yu “Modern Bilimin Babası” olarak adlandırdı.
 • This is called “wisdom”. = Buna “akıllılık” denir.
 • İlginizi çekebilecek başka bir içerik: 8.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

Range of kullanımı

Range, seri, sıra, dizi, çeşitlilik, aralık anlamlarına gelmektedir. Örneklerimizi inceleyelim.

 • We offered him a range of options= Ona bir dizi seçenek sunduk
 • Our facility offers to the customers a wide range of activities= Tesisimiz, müşterilere geniş bir yelpazede aktiviteler sunmaktadır.
 • We agreed on a range of subjects= Bir dizi konuda anlaştık.

Contribution kullanımı

Contribution, katkı, pay, iştirak ve yardım anlamlarına gelmektedir. Örneklerimize bakalım.

 • When it is complete, this study can make an important contribution to the field of Astronomy= Tamamlandığında, bu çalışma, Astronomi alanına önemli bir katkıda bulunabilir.
 • He was awarded a prize for his contribution to world peace. = Dünya barışına katkılarından dolayı ödüllendirildi.
 • What is the most important contribution of social scientists to our life? =Sosyal bilimlerin hayatımıza olan en önemli katkısı nedir?
 • We couldn’t finish this study without your contributions= Senin katkıların olmadan bu çalışmayı bitiremezdik.
 • Thanks for your contributions= Katkılarınız /katılımınız için teşekkürler.

Make a contribution to: Bir şeye katkıda bulunmak

 • How can you make a contribution to this company? = Bu şirkete nasıl bir katkıda bulunabilirsiniz?
 • I can make a small contribution to your team. = Takımınıza ufak bir katkıda bulunabilirim.

Endeavor kullanımı

Endeavour olarak da (according to American and British) sözlüklerde bulabileceğiniz “endeavor” kelimesi isim olarak kullanıldığında; emek, çaba, gayret, uğraş, mücadele anlamlarına gelmektedir. Fiil olarak kullanıldığında ise çaba göstermek, emek harcamak, gayret göstermek ve yapmaya çalışmak anlamına gelir. Örneklerimize bir göz atalım.

 • Writing a novel is a very special endeavor= Roman yazmak çok özel bir uğraştır.
 • Scientists are endeavouring to create a better world. Bilim insanları daha iyi bir dünya yaratmak için mücadele ediyor.
 • Your creative endeavors has been very important for us. = Yaratıcı çabaların bizim için çok önemli olmuştur.
 • What is the greatest human endeavor?= İnsanoğlunun en büyük mücadelesi nedir?

Bir sonraki üniteye ait 8.sınıf Natural Forces sunumu görmek için tıkla

8.sınıf 9.ünite egzersizleri

Soru 1-3: Answer the questions between 1 and 3 according to the paragraph below.

Uğur Şahin was born on September 29, 1965 in İskenderun, in the Hatay province, Turkey. He moved with his mother to Germany at the age of four to live with his father. He became a physician at the University of Cologne. He earned a doctorate from the university for his work in tumor cells in 1993.  He was one of the founders of the biotechnology company BioNTech, based in Mainz, Germany, in 2008. Dr. Şahin developed a close friendship with Albert Bourla, the Greek chief executive of Pfizer. They were both scientists and immigrants. Albert Bourla was from Greek and Dr.Şahin was from Turkey. The two companies, Pfizer and BioNTech developed.

Test hakkında: Test çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  8.sınıf 9.ünite ünite konu anlatımı sayfasına tıklayın. Sorun düzelecektir.

1. In the text, there is no information about Dr.Şahin’s ________________
a.
b.
c.
d.
2. Which one can NOT be correct according to the text?
a.
b.
c.
d.
3. Which of the following information is true about Uğur Şahin and Albert Bourla?
a.
b.
c.
d.
4. Which of the following can not be a handy Lab tool?8 sınıf ingilizce 9 ünite sunumu
a.
b.
c.
d.
5. Which of the following questions doesn't have an answer in the text below?
8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı The Zenith Radio Corporation created the very first television remote control in 1950 called “Lazy Bone.” The Lazy Bone could change channels, turn a television on and off. However, it was not a wireless remote control. People had had a long cable to use it and that was annoying. So, they couldn't enjoy using it.
a.
b.
c.
d.
6. Which information can not be true according to the text below?8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı Apollo 11’s mission was to land two men on the moon.  It left Earth on July 16, 1969. Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin, and Michael Collins were the astronauts on Apollo 11. Four days later, Armstrong and Aldrin landed on the moon. They landed on the moon in the Lunar Module. It was called the Eagle. Collins stayed in orbit around the moon. He did experiments and took pictures.
a.
b.
c.
d.
7. According to Einstein's famous __________, E = mc2, energy equals mass.8.sınıf ingilizce 9.ünite konu özeti
a.
b.
c.
d.
8. Which activity doesn't seem among the pictures given below?8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
a.
b.
c.
d.
9. Ian Donald and Tom Brown _________ the first ____________system for getting the ultrasonic image in 1956 in Glasgow.8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı
a.
b.
c.
d.
10. Find the odd sentence in the paragraph about ASIMO.8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı(1) Hondo stopped producing their famous robot ASIMO in 2018. ASIMO was the first robot to stand on two legs in history. (2) It was also the first robot with a real personality. (3) Now, unfortunately, 18 years old humanoid robot icon is saying goodbye to the world. (4) Robotics researchers are working on the development of ASIMO.
a.
b.
c.
d.

 

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments