Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri Video Özetleri

15
11150
Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri Video Özetleri
Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri Video Özetleri

Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri Video Özetleri

Aday öğretmen uzaktan eğitim seminerleri video özetleri. Aday öğretmenlerin eğitimleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmetiçi eğitim programları ile yürütülmektedir.

Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri Video Özetleri

Seminerler boyunca Aday Öğretmenlerimizin izlemesi gereken tüm videolara ait notları sizlerle burada paylaşmaya çalışacağız. Aday öğretmen yetiştirme programı uzaktan eğitim seminerleri çevirimiçi olarak EBA’dan erişime açılmıştır.

Yeni Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, bundan sonra Aday Öğretmen Yetiştirme Programı bünyesinde hazırlanan bu güncel eğitimlere göre yapılacaktır. Bu nedenle seminer videolarının dikkatli bir şekilde izlenmesi ve notlar alınması gerekmektedir.

Dikkat! Yeni Aday öğretmen dosyası evrakları Aday Öğretmen Dosyası sayfamızda ingilizce öğretmenleri için özel olarak hazırlanarak paylaşılmaktadır.

1.Video: Sayın Bakanımızın Öğretmen Adaylarına Hitapları. Süre: 05.17.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenliğin önemini ve hangi yönlerle diğer mesleklerden ayrıldığını anlatıyor.

2.Video: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Adnan BOYACI’nın Öğretmenlere Hitapları. Süre 04:35

Seminerler ve Mesleki Gelişim Programları hakkında genel bilgilendirme yapılıyor. Adaylık eğitimlerinin çevrimiçi ve dinamik bir süreç olacak. Adaylık sürecinde doldurulacak formların 12 den 3 e düşürüldü.  Böylelikle öğretmenlerin çocuklarıyla (öğrencileriyle) ilgilenecek daha çok vakitleri olacağı anlatılıyor.

Kurumsal İşleyiş 3 Video

3.Video: İl Müdürü. Süre: 02:08

Sultan Abdülmecid döneminde açılan Darülmuallimin, öğretmen yetiştirmek için açılan ilk okuldur. 

İl Millî eğitim müdürlüklerinin görevi:  İl Milli Eğitim Müdürlükleri; Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür.

Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri video Özetleri

4.Video:  İlçe Müdürü. Süre: 05:55

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığının Taşra Teşkilatında yer almaktadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri:

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görevlerini İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kalarak sürdürürler. İlçe Milli Eğitim Müdürleri; bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İlçe Millî eğitim müdürleri, bu görevlerini İlçe Şube Müdürleri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür.

İlçe Şube Müdürlerinin Görevleri:

 • İl/ilçe millî eğitim şube müdürü: sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.

          İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bağlı        Birim ve Bürolar 

Millî eğitim müdürlükleri;

a) Temel Eğitim,

b) Ortaöğretim,

c) Mesleki ve Teknik Eğitim,

ç) Din Öğretimi,

d) Özel Eğitim ve Rehberlik,

e) Hayat Boyu Öğrenme,

f) Özel Öğretim Kurumları,

g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri,

ğ) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav,

h) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim,

ı)Strateji Geliştirme,

i) İnsan Kaynakları Yönetimi,

j) Destek,

k) İnşaat ve Emlak,

l)Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme,

m)Basın ve Halkla İlişkiler,

hizmetleri ile doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür

5.Seminer videosu: Okul Müdürü. Süre: 3:13

Atama sonrası göreve başlama ve aday öğretmenlik süreci kısaca anlatılıyor.

Yeni atanan aday öğretmenlerin göreve başlaması Okul Müdürü tarafından yapılır.

Göreve başlama sürecinde aday öğretmenlerden bazı evraklar istenir.

 • Milli Eğitim Müdürlüklerinin anlaşması olduğu bankalardan maaş hesabı açılmalıdır.
 • Daha sonra maaşlarınızın yatması için bankadan alınan hesap numarası okul idaresine verilmelidir
 • E-Devletten Aile Durum ve Aile Yardım Beyannamesin dolduracaksınız.
 • Aynı sayfada bulunan muhtemete gönder butonuna bastıktan sonra bu belgelerin birer çıktısını alarak okula vereceksiniz.

Özlük Dosyanızı oluşturulabilmesi için sizden istenecek belgeler

 • İlk atama belgesi
 • Diploma
 • Bildiğiniz yabancı dillerin derecelerini gösteren belgeler
 • Lisans üstü eğitiminiz varsa ilgili belgeniz
 • Mal bildiriminiz
 • Askerlik durum belgeniz

Aday Öğretmenlik sürecinde yapılacaklar

 • Adaylık süreci temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır

1-Yetiştirme süreci

2-Aday Performans süreci

3-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav süreci

 • Bir eğitim öğretim yılında 60 iş günü yani en az 3 ay öğretmenlik yapanlar değerlendirmeye alınır.

Bu değerlendirme 3 aşamalı olarak yapılır.

 • İlk iki değerlendirme; danışman öğretmen ve kurum müdürü tarafından yapılır.
 • Üçünü değerlendirme ise; danışman öğretmen, kurum müdürü ve bir müfettiş tarafından yapılır.
 • Değerlendirme sonunda 50 puan ve üzeri alan aday öğretmenlerimiz başarılı sayılır.
 • Yetiştirme ve performans değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan aday öğretmenler sınava başvuru hakkı kazanır.
 • Yapılan sınavda 60 puan ve üzeri not alan aday öğretmenler sınavda başarılı sayılır. Aday öğretmenlerimizin adaylıkları valiliklerce kaldırılır.

  Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri video Özetleri

  Okul Kurum Türleri 4 Video

6.Seminer videosu: Bilim Sanat Merkezi 01:56

Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için okul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkezince yapılan tanılama süreçleriyle özel yetenekleri olduğu tespit edilen öğrenciler bu okullara kayıt hakkı kazanır.

Genel Zihinsel, resim ve müzik olarak 3 genel alanda özel yetenek testi yapılır. Geleneksek sınıf ortamı yerine çeşitli zenginleştirilmiş özel atölyeler kullanılır.

7.Seminer Videosu: Halk Eğitim Merkezi Süre: 03:44

Öğrenme nedir? Okuyarak ya da yaşayarak alınan bilgi ve duyguların davranış veya düşünce düzeyinde meydana getirdikleri kalıcı davranışlardır.

Hayat boyu öğrenme nedir? Bireye mesleki ve sosyal kültürel amaçlı bilgi ve beceri kazandıran, kişilerin boş zamanlarını olumlu faliyetler ile değerlendirmelerini sağlayan, öğrenmeyi öğreten öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır.

Halk Eğitim Merkezleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Teknik eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler verilir.Açılan kurslarda kadrolu öğretmenler ve ücretli usta öğreticiler görev almaktadır.

Halk Eğitim Merkezlerinin görevleri nelerdir?

 1. Halkı okuma yazma kursları sayesinde bilinçlendirip teşvik etmek.
 2. Sergiler açıp insanların kurstaki el emeklerini sergilemelerine destek olmak.
 3. Mesleki eğitim kursları ile iş olanakları sağlamak.
 4. İnsanları bilinçlendirme ve daha iyi bir insan olma yolunda kişisel gelişim kursları ve seminerleri düzenlemek.
 5. Konser, panel, toplantı ve geziler düzenlemek.
 6. Öğrenim alamamış ya da öğrenimi yarım kalmış kişilere, dışarıdan okumak isteyenlere kurslar açmak.
 7. İnsanlara ve özellikle de bayanlara iş imkanı sağlamaktadır. El becerilerini kullanmasını öğretmek.
 8. Halkın sanata karşı ilgisini artırmak ve yaptığı sportif faaliyetlerle yaşama enerjisini ve sağlığına destek olmaktadır.

  Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri video Özetleri

8.Seminer Videosu: Ram. Süre: 03:32

Rehberlik ve Araştırma Merkezi nedir? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri; eğitim ve öğretim kurumlarındaki Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla, bölgesindeki özel gereksinim ihtiyacı bulunan bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik Danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla her il merkezi ile ilçelerde de Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı açılan eğitim kurumlarıdır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde; müdür ve müdür yardımcısının yanında Rehber öğretmen, psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni bulunur.

RAM müdürlüklerinde; Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri ve Özel Eğitim Hizmetleri olarak 2 bölüm bulunmaktadır. 

9.Seminer Videosu: Olgunlaşma Enstitüsü. 05:16

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsüne bağlı 24 Olgunlaşma Enstitüsü bulunmaktadır.

Olgunlaşma Enstitüsü; geleneksel Türk giyim ve el sanatlarını araştıran, arşivleyen, aslına uygun üreten, tanıtan ve çağdaş tasarımlarla asılları bozulmadan yeni nesillere emanet etmeyi hedefleyen tasarımlar ve geleceğe taşıyan, onlara sahip çıkan, dünyaya tanıtmak olan misyonumuzda geleceği planlarken, kaliteyi merkeze alan ve stratejik düşünceden hareket eden bir kurumdur.

Olgunlaşma Enstitüsünde verilen eğitimlerle;

 • İş sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman yetiştirmek,
 • Kadınlara yönelik istihdam fırsatları yaratılması ve kadınların iş gücüne katılım oranın arttırılmasına katkı sağlanmak,
 • Kadınlarımıza meslek eğitimi vererek kültürel zenginliğimi kuşaklar arası iletimini sağlamak,
 • Kadınların iş gücü piyasasına katılımını arttırmayı, bu katılımın kalitesini yükseltmeyi, kadının toplumdaki yeri ve önemini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Olgunlaşma Enstitüsünün eğitim-öğretim ayağında, ana branşların farklı dallarında 2 yıl öğrenim yapılmaktadır.

Olgunlaşma Enstitüsünde açılan beceri kursları

 • Bu kurslara her yaş grubu, eğitim durumları gözetilmeksizin kabul edilmektedir. 
 • Enstitü bünyesinde ayrıca döner sermaye biriminin ürettiği, üretim ve sipariş atölyeleri bulunmaktadır.
 • Bu atölyelerde okulların kostüm giysileri, üniversitelerden talep edilen giysiler, halk dansları kostümleri, cüppeler, tüm özel ve resmi kurumlarca ihtiyaç duyulan tekstil ürünlerinin logo ve arma tasarımları, dikimi ve nakışları, her türlü hediyelik eşya, özgün promosyon ürünleri, yiyecek- içecek alanında her türlü sipariş alınarak üretilmektedir.

  Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri video Özetleri

Olgunlaşma Enstitüsü;  araştırma, tasarım ve tanıtım olmak üzere 3 bölümden oluşur.

1-Araştırma bölümü, enstitünün amaçları doğrultusunda ulusal nitelikte araştırma konuları belirler. Araştırma sonuçlarını ilgililerin kullanımına sunar. Araştırma sonuçlarından ve yapılan çalışmalardan elde edilen dökümanlarla arşiv hazırlar.

2- Tasarım bölümü: enstitünün belirlediği tema doğrultusunda araştırma bölümünden elde edilen verilerle alan bölümlerine uygun tasarım ve prototip geliştirir. Üretimin yapılmasına karar verilen ürünlerin gerçekleştirilmesindeki sürecin takibini yapar.

3-Tanıtım ve pazarlama bölümü, araştırma ve tasarım üretim çalışmalarından sonra tanıtım organizasyonları için broşür, davetiye, video, yazılı ve görsel yayın hazırlayarak web sayfasında kullanılmak üzere dokümanter çalışmalarına destek sağlar. Ürün haline gelen tasarımların özelliklerine göre sergi, defile, fuar ve kermes gibi çeşitli etkinliklerle  profesyonel tanıtım çalışmalarını yapar.

Olgunlaşma Enstitüsü Vizyonu; geleceği geleneksel sanatla buluşturan bir dünya markası olmak.

Olgunlaşma Enstitüsü Misyonu; geleneksel sanatlarımızı araştıran, arşivleyen, aslına uygun üreten tasarımlarla geleceğe taşıyan, onlara sahip çıkan, dünyaya tanıtan bir öncü eğitim kurumu olmak.

Okul Aile İşbirliği 3 Video

10.Seminer videosu: Okul Aile İş Birliği Bölüm-1

Okul Aile İşbirliğini Tanımı: Sosyal bir varlık olan insanın topluma uyumu iletişimle başlamış ve iletişimle devam etmiştir. Çocuklarla ilk iletişimi kuran ailelerdir. Sokratesin de dediğini gibi çocuğun en etkili öğretmeni ailesidir. Sosyolojide, toplumun en temel ve en küçük birimi olarak tanımlanan aile; içinde yaşanılan topluma uyum sağlamak için gerekli olan toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması sürecinin de başladığı yerdir. Doğduğu andan itibaren ailede eğitimi başlayan çocuk, büyüdükçe ve çeşitli sosyal ortamlara dahil oldukça, öğrenmesini etkileyen mekanlar ve kişiler farklılaşır. Aileden sonra en çok zaman geçirilen kurum okuldur.

Sosyal bir örgüt olan okullar, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmasının yanı sıra toplumun ihtiyaçlarına da cevap vermek zorundadır. Değişimler karşısında gerektiği hızda dönüşüm sağlanabilmesi de çocukların iyi olma halinin sürdürülebilmesi için, okul aile işbirliği kaçınılmazdır. Bu sayede paydaşlar ile aile arasında iletişim devam edebilir, aile de eğitim sürecine katılabilir.

Etkili okul-aile işbirliği okulun amaçlarının ailelerce iyi anlaşılmasını, okul ve aile arasında karşılıklı güvenin oluşturulmasını, okulun önderliğinin kabul edilmesini, öğrencilerle ilgili konularda okula danışılmasını ön gören, okul aile arasındaki sağlıklı ilişki oluşmasını sağlar. (Koçak, 1991,S.130)

Etkili bir Okul-Aile İlişkisinde:

 • İletişim karşılıklı olduğunda işbirliği kolaylaşır.
 • Her türlü öneriyi dinlemek önemlidir
 • Veliler okulun bir parçasıdır,
 • Veliler okula geldiklerinde görüşme konusunda kendilerini rahat hissederler,
 • Veliler okul ile ilgili öneri ve şikayetlerini rahatlıkla iletebilirler,
 • Veliler kararlara katılabilirler,
 • Veliler kendilerinden ne beklendiğini bilinç ve sorumluluğuna sahiptirler,
 • Eğitimin amaçları konusunda okul ile aile arasında bir uzlaşma vardır.

Etkili Okul Aile- İşbirliği gerçekleştiğinde:

 • Okul ve toplum öğelerinin birbirini tamamladığı ve birbiri için vazgeçilmez oldukları anlaşılır.
 • Okulların, yeni bilgiler öğrenmeyi sağladığı gibi insanların hayata hazırlanmasında ve sosyalleşmesinde oldukça önemli olduğu inancı yerleşir.
 • Okulda gerçekleştirilen başarılar sonucu çocukların hayattan beklentileri yükselir ve yeni fırsatlar için çabaları artar.
 • Eğitim yolu ile yerel bölge insanlarının ülkedeki karar sürecine katılmalarının ve kendi yaşamlarını şekillendirmelerinin önü açılır.
 • Bilgi ve beceri düzeyi ne olursa olsun, eğitim aracılığı ile çocuklarda ve ailelerde demokratik katılım ve etkin vatandaşlık bilinci gelişir. (Martin, Tett ve kay, 1999)

Çocuğun iyi olma halini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli iletişim döngüsü:

 • Aile-çocuk iletişimi
 • Aile-öğretmen iletişimi
 • Aile-yönetici iletişimi
 • Öğretmen-çocuk iletişimi

  Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri video Özetleri

Okul AİLE İŞBİRLİĞİNİ PAYDAŞLAR İÇİN YARARLARI
ÇOCUĞA FAYDALARI
1. Çocuğun iyi olma halini destekler
2. Çocuğun akademik başarısını destekler
3. Çocuğun özgüveni artar
4. Çocuk ailesinin desteğini hisseder
5. Çocuğun sosyal ilişkileri daha sağlıklı olur
6. Çocuğun olumsuz davranışlarını azaltır
7. Çocuğun okul aktivitelerine katılımı artar
8. Çocuğun okula devamlılığı artar
9. Çocuk okula karşı olumlu tutum geliştirir.
ÖĞRETMENE YARARLARI
1. Çocuğun sosyal yönünü fark eder
2. Çocukla ilgili problemler olması durumunda veli ile birlike sonuca daha hızlı ulaşır.
3. Sorumlulukları paylaşır
4. Eğitim programını daha etkili uygular
5. Aileyi yakından tanır
6.Çocuğa uygun etkin iletişim yollarını fark eder.
7.Çocuğa doğru yönlendirmeler yapabilir.
OKULA YARARLARI
1. Okulun fiziksel koşullarının iyileşinilmesine destek olur,
2. Okul, çocuğun ve ailenin; beklenti ve ihtiyaçlarını fark eder,
3. Okul kültürünün oluşmasına yardımcı olur,
4. Etkili bir okul gelişimi sağlanır,
5. Eğitimim sürekliliği sağlanır,
6. Velilerin güçlü ve zayıf yanları tespit edilir.
VELİYE YARARLARI
1. Çocuğun akademik düzeyini daha iyi öğrenir
2. Çocuğun sosyal ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur,
3. Okul uygulamaları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur,
4. Öğretmenleri yakında tanır.
TOPLUMA YARARLARI
1. Çocuğun ihtiyaçlarına göre çevresi şekillenir,
2. Mahallenin daha huzurlu ve güvenilir bir ortam olmasını sağlar,
3. Okul, çevre ile işbirliği yaparak sürdürülebilir bir toplum oluşmasına katkı sağlar,

  Okul-Aile İşbirliğini Temel İlkeleri

 1. Odağında “ÇOCUK” olmalıdır,
 2. Okulun içinde bulunduğu yakın çevrenin yapısına ve koşullarına uygun bir okul-aile işbirliği yaklaşımı belirlenmelidir.

                               Okul-Aile İşbirliği Modelleri

 1. Koruyucu Model: Öğretmen ve veli işlevlerini ayırt etmek suretiyle, öğretmen ebeveyn çatışmasın kaçınmayı amaçlayan bir düzenlemedir.
 2. Uzmanlık modeli: Öğretmenlerin kendilerini çocuk eğitiminde ve çocuk gelişiminin bütün yönlerinde uzman olarak gördükleri bir modeldir.
 3. Nakledici model: Bu modelde veli yardımları, okulun amaçlarını destekleyecek olduğunda başvurulur.
 4. İş birlikçi model: İş birliğine yatkın velilerle okul programının daha da genişletilmesine ve programın zenginleştirilmesini esas alan bu modelde velilerin, okulun eğitim hedeflerinin iyileştirilmesinde ve program materyallerinin sağlanmasında, öğretmenlerle etkileşiminde uzman olduğu varsayımına dayanır.
 5. Tüketici model: ailelere eğitim servisinini tüketicisi olarak görür. Öğretmenler velilere ne tür aktivitelere yer verileceği hususunda bir danışman gibi davranırlar.
 6. Ortaklık modeli: Çocuk üzerinde uzman kadar bilgi ve gözlem sahibi olduğu düşünülen veli ve öğretmenler bütünün birer parçası konumundadır.

  Aday Öğretmen Uzaktan Eğitim Seminerleri video Özetleri

Okul Aile-İşbirliği Yaklaşımları

 1. Ortaklık yaklaşımı
 2. Uzman yaklaşımı
 3. Arkadaşçıl yaklaşım

İletişim nedir?

İletişim en az iki insanın duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.

İletişim Türleri nelerdir?

 1. Sözlü iletişim
 2. Sözsüz iletişim
 3. Yazılı iletişim

Etkili iletişim araçları nelerdir?

 1. Etkin dinleme,
 2. İletişimde duyguları anlamak,
 3. Kendini ifade etmek (ben dili – sen dili),
 4. Olumlu ifade kullanmak
 5. Eşit düzeyde ilişki kurmak

Okul ile veli arasında kullanılabilecek etkili iletişim araçları

 1. İlk görüşme
 2. Tanışma toplantısı
 3. Veli toplantısı
 4. Bireysel görüşmeler
 5. Haberleşme panosu ve afişler
 6. Ev ziyaretleri
 7. Okul web sitesi ve sosyal medya
 8. Telefon ve eloktronik posta
 9. Öğretmen notları
 10. Dilek kutusu ve diğer yazışmalar

11.Seminer videosu: Okul Aile İş Birliği Bölüm-2

2023 Eğitim Vizyonu

Özellikle okulu merkeze alan bir sistem anlayışını, öne çıkarmamızın sebebi, toplumda aile neyse, eğitimde de okulun aynı konuma sahip olmasıdır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek politikalarımızın uygulanabilir, takibinin ise kolay ve ölçülebilir hedefler halinde sıralanması önem arz etmektedir.

Aile katılımını engelleyen faktörler:

 1. Ailelerin kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu
 2. Ailelerin ekonomik sorunları
 3. Ailelerin okula ayırabilecekleri zamanın kısıtlı olması
 4. Ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması
 5. Öğretmenlerin olumsuz tutumları
 6. Ev ve okul kültürünün farklılığı

Öğretmenlik Meslek Etiği 2 Video

12.Seminer videosu: Öğretmenlik Meslek Etiği Bölüm 1

Etik ve ilgili kavramlar

Etik, çok farklı tanımlara konu olsada en genel anlamda etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, doğru-yanlış açısından değerlendirilmesidir (Aydın, 2016).

Temel Etik Teorileri

 1. Faydacılık (Sonuççu Teoriler): Öncülüğünü Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’in yaptığı sonuççu teorilerde bir eylemin doğruluğu ya da yanlışlığını kararlaştırmak için eylemin sonuçlarına bakılmalıdır. Bu teorilerin temel ilkesi “Faydayı maksimize etmek” yani en fazla sayıda kişiye, en fazla faydayı sağlamaktır.
 2. Ödev Etiği (Bireyi dikkate alan teoriler): Burada önemli olan eylemin sonucunun faydası değil, hangi amaç ya da niyetle yapıldığıdır. Amaç ya da niyetin ödevden kaynaklı ve iyi olması gereklidir.
 3. Erdem Etiği:Aristotelese göre erdemli olmak, yaşam içinde kendiliğinden edinilmiş ve sergilenen, iyi ve doğru yaşam alışkanlıklarıdır. Erdemler, mükemmel karakter özellikleridir. Erdem etiği bu anlamda bireylerin karakterine odaklanır.

Etik – Yasa farkları nedir?

 1. Yasalar bireyi niyetten sorumlu tutmaz ancak etik olarak herkes niyetlerinden sorumludur.
 2. Pek çok yasanın etik ile ilgisi yoktur (Vergi oranları, yol işaretleri… vs)
 3. Ysaların izin verdiği her şey etik olmayabilir .
 4. Etik olan durumlar yasalar tarafından düzenlenmiş olmayabilir.
 5. Yasalar kişi ve grupların yararına kolayca değiştirilebilir.
 6. Yasa ve etiğin yaptırımları farklıdır.

Meslek ve Meslek Etiği

Meslek Kavramı ve özellikleri:

Meslekler alınan eğitim düzeyi ve yapılan görevlerin niteliğine göre uzman meslekler ve beceriye dayalı meslekler olarak sınıflandırılmaktadır.

Bir mesleğin temel özellikleri:

 1. Yoğun bir eğitim ve yetiştirme gerektirmesi
 2. İşin bir ampirik ve objektif yaklaşıma dayalı olması
 3. Toplumda önemli 1 işlevi yerine getiriyor olması
 4. Bir etik ilkeler dizisine bağlı olarak yapılmasıdır.

Meslek etiğinin işlevleri:

 1. Toplum açısından; mesleğin saygınlığı için toplumda güven oluşturur.
 2. Hizmet açısından; hizmetin yürütülmesinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlar.
 3. Meslek mensupları açısından; iç ve dış baskılar için kalkan oluşturarak, tarafsızlık sağlar.
 4. Meslek açısından; uygulanabilir ve kabul edilebilir 1 uygulama ve anlayış birliği sağlar.

Dünyada ve ülkemizde öğretmenlikte etik dışı görülebilecek davranış örnekleri:

 • Öğrencilere özel ders verme,
 • Atanma, yükselme ve görev değişikliği için kişisel ilişkilerini kullanma,
 • Mazeretsiz devamsızlık,
 • Öğrenci kayırma,
 • Kamu görevlilerine bir çıkar sağlamak için hediye vb.verme.

13.Seminer videosu: Öğretmenlik Meslek Etiği Bölüm 2

Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri

Öğrencilerle ilişkilerde etik ilkeler

 1. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, etnik köken, mezhep, sosyo -ekonomik düzey vb farklılıklar nedeniyle ayrımcı tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Öğrencilere eşit ve adil davranırlar.
 2. Söz, davranış, hal ve hareket bakımından öğrencilere etik rol model olurlar.
 3. Etik değerler ve ilkeleri benimsemiş, insan haklarına duyarlı, açık fikirli, sorumluluk ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmeye özen gösterirler,
 4. Öğrencilerin farklılıklarına saygı duyarak hoş görü ve güvene dayalı bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak için çaba gösterirler.
 5. Eğitim-öğretimin düzen içinde sürdürülmesi, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda öğrenim görmeleri için gerekli önlemlerin alınması konusunda duyarlı davranırlar.
 6. Öğrencilerin fırsat eşitliği ilkesine göre, ilgi, istek yetenek ve üstün yararları doğrultusunda eğitim-öğretim imkanlarından adil şekilde yararlanmaları için çaba gösterirler.
 7. Özel gereksinimli öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerine destek olmak için adil ve kapsayıcı bir sınıf ortamı oluştururlar.
 8. Öğrencilerin bütünsel gelişimlerini destekler
 9. Öğrencilerin nitelik bir eğitim almaları için farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanırlar.
 10. Öğrenlerin başarılarını dürüst, adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirirler.
 11. Öğrencilerin kendilerini ilgilendiren kararlara katılmalarını sağlarlar
 12. Öğrenci bilgilerinin gizliliğine önem verirler
 13. Öğrencilere ait ses ve görüntü kayıtlarını izinsiz ve sorumsuz bir şekilde paylaşmaktan kaçınırlar.
 14. Öğrencilerin onurunu kıracak, beden ve ruh sağlıklarını etkileyecek davranışlardan kaçınırlar.
 15. Okul içinde ve dışında istismara karşı önleyici tedbirlerin alınmasında katkıda bulunurlar.

Velilerle ilişkilerde etik ilkeler:

 1. Irk, din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, etnik köken, mezhep, sosyo-ekonomik düzey ve benzeri farklılıklar nedeniyle ayrımcı tutum ve davranışlardan kaçınırlar.
 2. Velilerle işbirliği ve uyum içinde çalışırlar
 3. Görevleri nedeniyle velilerle ilgili ulaştığı özel bilgilerin gizliliğine riayet ederler.
 4. Tarafsızlığını ve kararlarını etkileyecek veliler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak verilen her türlü menfaatten uzak dururlar.
 5. Velilerden bağış, yardım veya başka 1 isim altında para ya da malzeme talebinde bulunmazlar.

Mesleğe ilişkin etik ilkeler:

 1. Türk Milli Eğitimin amaçlarına uygun şekilde davranırlar.
 2. Mesleğin saygınlığını korumak için meslek ideallerine ve gereklerine uygun davranırlar.
 3. Kamunun öğretmenlik mesleğine ve eğitim sistemine olan güvenini ve inancını arttırmaya yönelik dürüst, tarafsız, şeffaf ve hesap verebilir şekilde mesleklerini yerine getirirler.
 4. Yaşam boyu öğrenme ilkesi ışığında bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeleri sürekli ve düzenli şekilde takip ederek kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürürler.
 5. Ders saatlerini etkili ve verimli kullanmak için planlı ve hazırlıklı olarak derse girerler.
 6. Öğrenciler tarafından üretilen ve maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki tarafsızlığını ve kararını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmezler.
 7. Kendi öğrencilerine ücret veya başka bir menfaat karşılığı özel ders vermezler. Özel eğitim veren kişi ve kuruluşlara yönlendiremezler.
 8. Mesleki nüfuzlarını kullanarak kişisel menfaat sağlamazlar. Eğitim materyalleri ya da çeşitli ürünlerin pazarlama, dağıtım ya da satışını yapamazlar.
 9. Eğitim ve öğretime ilişkin kayıtlar üzerinde usulsüz ve yetkisiz olarak değişiklik yapmazlar.

Aday Öğretmen Eğitim Seminerleri Panelindeki diğer videolar izlendikçe buraya eklenecektir.

Aday Öğretmen İş ve İşlemleri sayfamızda yeni haftalık aday öğretmen çalışma formları ile ilgili evraklar haftalık olarak hazırlanarak dileyen adaylarımıza (İngilizce branşı için) e-mail ile gönderilecektir.

Kaynak: EBA

5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

15 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Nursel
Nursel
3 yıl önce

Cok tesekkurler hocam emeginize saglik, gerisi gelecek mi acaba?

Duygu
Duygu
3 yıl önce
Reply to  ingilizcepedia

Hocam hepsini tamamlamanız mümkün mü çok az bir zaman kaldı sınava ve sorumluyuz hepsinden

Hilmi Önal
Hilmi Önal
3 yıl önce

Merhaba, 5 aydır görevdeyim fakat adaylıkla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi ne yapmam lazım bu videoları izleyebilmek adaylık görevimi tamamlayabilmek için? Ebaya girdiğimde gözükmüyor ?

Mahmut
Mahmut
3 yıl önce

Mahir hocam 4-8 ocak için hangi calışma raporu gönderceğiz

Mahmut
Mahmut
3 yıl önce
Reply to  ingilizcepedia

Tamam hocam saolun 8 aydır görev yapıyoruz hiç bir eğitim vermediler temel eğitimdir hazırlayıcı eğitimdir mebbiste tamamlamadı diyor.Onları ne yapacaz

Ramazan
Ramazan
3 yıl önce

Hocam devamlarini ne zaman yuklersiniz

Kerem Öncü
Kerem Öncü
3 yıl önce

Mahir hocam sınav konuları mevzuat ,eğitim bilimleri ve bu konular değil mi ?

sena
sena
3 yıl önce

Hocam kalan kısmını ne zaman eklersiniz