ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı (health ünitesi)

7
7301
5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

5. sınıf 5. ünite konu anlatımı dersimize hoş geldiniz. Health ünitesi dersimizde detaylı olarak anlatılmıştır.

ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

5. sınıf 5. ünite konu anlatımı dersimizde “Health” yani sağlık teması altında önce vücudumuzun bazı bölümlerini öğreneceğiz. Daha sonra önemli hastalık isimlerini ve bu hastalıklara yakalandığımızda bunları nasıl ifade edebileceğimizi göreceğiz. Bunları ifade ederken ilk birinci dersimizde öğrendiğimiz “have/has” yapısını yeniden kullanacağız. En son olarak da yeni bir konu olan “should” yardımcı fiili, “need” fiili ve “let me…” kalıbı ile dersimizi dersimizi bitireceğiz.

Vücudumuzun bazı bölümleri

Tablomuzu, isterseniz yazılarını kapatıp, sadece resim üzerinde göstererek İngilizce’sini söyleyebilirsiniz. İsterseniz de, Türkçelerini ya da İngilizcelerini kapatarak çeviri yapabilmeniz mümkündür. Health ünitesi dersini iyi anlamamızın sağlığımız açısından da çok önemli olduğunu lütfen unutmayalım.

body parts
5. sınıf 5. ünite ingilizce konu anlatımı

Point to kullanımı

“Point” kelimesi genelde “puan”, “uç”, “nokta” ya da “işaret etmek” gibi anlamlarda kullanılır. Günlük hayatta “come to the point= sadete gelmek” ya da “point of view= bakış açısı” gibi bir çok yaygın kullanımı da vardır. Health ünitesi için dökümanlar sayfasına yakında etkinliklerimiz eklenecektir.
ingilizcepedia
“Point to” kalıbını burada “göstermek” diye çevirebiliriz. Ancak bunu “show= göstermek” kelimesi ile kesinlikle karıştırmamalıyız. Çünkü buradaki göstermekten kastımız bir şeyi işaret ederek göstermektir.

 • Point to your eyes = Gözlerini göster (işaret ederek göster)
 • Point to your mouth = Ağzını göster
 • Point to your ears = Kulaklarını göster
 • Point to your nose= Burnunu göster
 • Point to your toes= Ayak uçlarını göster

ingilizce 5. sınıf 5. ünite hastalıklar

5. sınıf 5. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

Şimdi bu rahatsızlıkları ne çeşit sorularla sorup, yaşadığımız hastalık ve olumsuzlukları nasıl ifade edebileceğimizi öğrenelim

ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

1- What’s the matter with you ? = Senin neyin var? sorusu
Burada boşluğa ya sormuş olduğumuz kişinin adı ya da bir zamir gelir. Ancak burada kullanılan zamir, bir kişi zamiri ya da iyelik zamiri değil, kişi zamirlerinin -i,-e halleridir. Zamirlerin -i ve -e hallerini toplu bir şekilde gözden geçirmek için 5. sınıf 3. ünite konu anlatımına giderek konuyu tekrar edebilirsiniz. Şimdi 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı örneklerimize bakalım.

 • What’s the matter with me?
 • What’s the matter with you?
 • What’s the matter with him?
 • What’s the matter with her?
 • What’s the matter with it?
 • What’s the matter with us?
 • What’s the matter with them?
 • What’s the matter with Ayşe?
 • What’s the matter with your sister?

Türkçeleri

 • Benim neyim var?
 • Senin neyin var?
 • Onun neyi var?
 • Onun neyi var?
 • Onun neyi var?
 • Bizim neyimiz var?
 • Onları neyi var?
 • Ayşe’nin neyi var?
 • Kız kardeşinin neyi var?

2- How do you feel ? = Sen nasıl hissediyorsun? sorusu
Burada kullanılan zamir bir kişi zamiridir. Esasen burada yapılan şey “feel” hissetmek kelimesi ve “how” soru zarfıyla bir soru cümlesi kurmaktır. Bu tür soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu hatırlamak için soru zarflarıyla soru cümlesi nasıl kurulur linki ile 5. sınıf 4. ünite konu tekrarı yapabilirsiniz.
ingilizcepedia“Feel” kelimesi de “love, like, think, know, remember” kelimeleri gibi geniş zaman cümlelerinde de kullanılsa da şimdi zamanmış gibi Türkçe’ ye çevirebileceğimiz kelimelerden biridir. Bu nedenle aşağıdaki soruları her ne kadar geniş zaman soru cümleleri olsa da şimdiki zamanmış gibi Türkçe’ye çeviriyoruz. 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı notları.

Örneklere bakalım;

 • How do you feel today? = Bugün nasıl hissediyorsun?
 • How does he feel now? = O, şimdi nasıl hissediyor?
 • How does she feel ? = O, nasıl hissediyor?
 • How does it feel ?= O, nasıl hissediyor?
 • How do they feel ?= Onlar nasıl hissediyor?
 • How does your father feel today ?= Baban bugün nasıl hissediyor?
 • How does Burcu feel ?= Burcu bugün nasıl hissediyor?

ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

Hastalıkları nasıl ifade edeceğiz?

5. sınıf 5. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

Örneğin; “I have a headache= benim baş ağrım var” gibi bir cümleyi “başım ağrıyor” ya da ” benim başım ağrıyor” şeklinde de Türkçe’ye çevirebilirsiniz.

Çeviri uygulaması

 • She has a high fever today. She can’t come with us.
 • I have a slight fever.
 • They have a cold. They can’t come to the cinema today.
 • He has a terrible backache.
 • Aynur has a cough.
 • My brother has the flu today. He can’t go to the school.
 • You have a cold. You can’t work today.
 • I have a cut on my arm. I can’t move my arm

Türkçeleri

 • Onun bugün yüksek ateşi var. Bizimle gelemez.
 • Benim hafif ateşim var.
 • Onlar soğuk almış. Bugün sinemaya gelemezler.
 • Onun korkunç bir sırt ağrısı var.
 • Aynur’un öksürüğü var.
 • Erkek kardeşim bugün grip. Okula gidemez.
 • Sen soğuk almışsın (soğuk algınlığın var). Bugün çalışamazsın.
 • Kolumda bir kesik var. Kolumu oynatamıyorum.

Peki, “how do you feel?”sorusunu başka nasıl yanıtlayabiliriz?

Diyelim ki grip değiliz, dişimiz ağrımıyor ya da grip olduk, başımız ağrıyor fark etmez. Ama biz, “başım ağrıyor” demek yerine “Kendimi kötü hissediyorum” ya da “İyi hissetmiyorum” gibi bir şey demek istiyoruz. Örneklerimize bakarak alternatif yanıtlarımızı öğrenelim.

 • How do you feel?

Kendimizi iyi hissediyorsak;

 • I am fine = Ben iyiyim
 • I am great= Harikayım ( iyiyim)
 • I am good = Ben iyiyim
 • I feel fine = Ben iyi hissediyorum
 • I feel great = Harika hissediyorum
 • I feel good = İyi hissediyorum
 • I don’t feel sick= Ben ( kendimi) hasta hissetmiyorum
 • I am not sick= Ben hasta değilim

Kendimizi iyi hissetmiyorsak;

 • I feel sick= Hasta hissediyorum
 • I am sick= Ben hastayım
 • I don’t feel well= Ben iyi hissetmiyorum
 • I am not so good= Peki iyi değilim
 • Not so good= Pek iyi değilim ( özne olmadan bu şekilde de kullanılır günlük konuşma dilinde)
 • Not very well= Pek iyi değilim
 • I feel terrible= Ben korkunç hissediyorum
 • I feel cold= Üşüyorum

Bu ifadelerin bir çoğu hasta olunmadığında, sadece canımız sıkkın olduğunda da kullanılabilir. Örneğin hasta değilsek normal hava şartlarından dolayı üşüdüğümüzde de ” I feel cold” diyebiliriz. Aynı durum olumlu ifadeler için de geçerlidir. Kendimizi iyi hissettiğimiz her durumda hem “I feel good” diyebiliriz. Bu kalıpları başka öznelerle de kullanarak pratik yapmayı unutmayalım lütfen.


ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

Should yardımcı fiili, cümle içerisinde “can” ile aynı biçimde kullanılır. Özne ile fiil arasında kullanılan “should” sonuna “not getirilerek olumsuz yapılır. Cümlenin başına getirilerek de soru cümlesi kurulur. Tablolarımızı inceleyip daha sonra pratik yapalım.

1- Should olumlu cümleler

5. sınıf 5. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

2- Should soru cümleleri

5. sınıf 5. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

3- Should olumsuz cümleler

5. sınıf 5. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı

Health ünitesi çeviri uygulaması

 • We should eat healty foods
 • Should you do this every day?
 • They shouldn’t forget the address.
 • What should I say?
 • What should I take?
 • Where should we go?
 • Should they see this?
 • Fuat should stay in the bed
 • You shouldn’t drink cold water
 • We should drink fruit juice
 • You should speak with him
 • You should speak to him

Dikkat! Hem “speak to” hem de “speak with” Türkçe’ de “birisiyle konuşmak” anlamına gelmektedir. Ancak “speak with…” dediğimizde konuşma eylemi iki taraflı geçen bir diyalog iken, “speak to” ise daha çok tek yönlü bir diyalogdur. Yani birisi konuşurken birisi dinliyordur. Bir nevi bir şeyleri anlatma amacıyla gerçekleşen bir konuşmadır. Ancak telefon görüşmelerinde birini isterken her zaman “speak to” kalıbını kullanacağız. Bunu ilerleyen yıllarda derslerimizde göreceksiniz.

Türkçeleri

 • Sağlıklı yiyecekler yemeliyiz.
 • Bunu her gün yapmalı mısın?
 • Adresi unutmamalılar.
 • Ne söylemeliyim?
 • Ne almalıyım?
 • Nereye gitmeliyiz?
 • Onlar, bunu görmeli mi?
 • Fuat, yatakta kalmalı.
 • Soğuk su içmemelisiniz.
 • Meyve suyu içmeliyiz.
 • Sen onunla konuşmalısın. ( karşılıklı bir konuşma sohbet olacak)
 • Sen onunla konuşmalısın. ( senin ona anlatman gereken bir şey var. Gidip bunu anlatmalısın.)

5. sınıf 5. ünite ingilizce konu anlatımı “Need”

Özel başlık açılması gereken fiillerimizden biri de “ihtiyaç duymak, gerekmek” gibi anlamlara gelen “need” fiilidir. Esasen yeni bir şey görmeyeceğiz. Bu bölümde bildiklerimizi uygulayacağız; yani geniş zaman cümleleri, soru zarfları, “can” ve “should” kullanarak “need” fiilinin kullanım alanlarını pratik etmiş olacağız. Örneklerimize bakarak çevirilerimizi yapmaya çalışalım.
Çeviri uygulaması

 • You should take an umbrella. We can need it.
 • I don’t need you here.
 • Do you need a doctor?
 • What do you need?
 • When do you need us?
 • She needs a medicine.
 • Does she need a medicine?
 • Do you need money?
 • We don’t need you.
 • We need a ship.
 • Your friends need your help.
 • Your friend needs your help.

Türkçeleri

 • Bir şemsiye almalısın. Ona ihtiyacımız olabilir.
 • Burada sana ihtiyacımız yok.
 • Bir doktora ihtiyacın var mı?
 • Senin neye ihtiyacın var?
 • Bize ne zaman ihtiyacın var?
 • Onun bir ilaca ihtiyacı var.
 • Onun bir ilaca ihtiyacı var mı?
 • Senin paraya ihtiyacın var mı?
 • Bizim sana ihtiyacımız yok. / Biz sana ihtiyaç duymuyoruz.
 • Arkadaşlarının senin yardımına ihtiyaçları var.
 • Arkadaşının senin yardımına ihtiyacı var.

Bazı önemli kalıplar

 • Get well soon = Geçmiş olsun
 • See you later = Sonra görüşürüz.
 • Be quiet ! = Sessiz ol! / Sessiz olun’

Let me…….. kalıbı kullanımı

Türkçe’ de “izin vermek” anlamına gelen “let” kelimesinin bazı özel kullanımları vardır. Bunlardan ilk öğreneceğimiz aşağıdaki kullanımıdır.

 • Let + zamir i,e hali + fiil
 • Let me see= Bırak da bakayım/ izin ver bir bakayım
 • Let me speak= izin ver ben konuşayım
 • Let me do= Bırak da bir yapayım/ izin ver bir yapayım.
 • Let me finish= Bırak da bitireyim/ izin ver bir bitireyim.

ingilizcepedia: ingilizce 5. sınıf 5. ünite konu anlatımı sayfası. Health yani sağlık ünitesi için eklenmesini istediğiniz konular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3.6 5 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

7 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Zeynep Ebrar
Zeynep Ebrar
2 yıl önce

Bence iyi anlatılmışhrs5eyurtru
hrs5eyurtru
2 yıl önce

proje ödevim için kullandım hakkınızı helal edin

eren
eren
5 ay önce

cok iyi hazırlanmış teşekkür ederiz

Ali Tayyip
Ali Tayyip
5 ay önce

proje ödevi için kullandım bende gerçekten bu siteyi tavsiye ederim.