ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı – Fitness ünitesi

0
2250
5. sınıf 8. ünite konu anlatımı

ingilizce 5.sınıf 8. ünite konu anlatımı

ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı dersimize hoş geldiniz.

5. sınıf 8. ünite konu anlatımı

5. sınıf 8. ünite konu anlatımında ağırlıklı olarak daha önceki ünitelerde de verilen ancak bu ünitede biraz daha üstünde durulan fiilin ardından gelen isim-fiil yapıları ile kurulan cümleler üzerinde duracağız. Ardından “how many” soru kalıbının nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. En son olarak da “can, let’s ve how about…” ile “öneri, teklif ve rica” ifade eden cümle yapılarını göreceğiz. Müfredatta “could ve shall” yapısı da gözükmektedir ancak bunların 6. sınıf ya da 7. sınıf gibi ileri düzey kurslarda öğretilmesini daha doğru bulduğum için bu dersimizde bu iki kalıba yer vermeyeceğim.

Gerunds, isim fiiller

İsim fiillerine aynı zaman da “ad eylemler” de denilir. İsim fiiller adından da kolayca anlayabileceğiniz gibi fiil iken aldığı ekler sebebiyle isimleşerek, cümlede bir isim görevinde kullanılabilen sözcüklerdir. 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı ile ilgili diğer eğitim içeriklerimiz dökümanlar sayfamıza yakında eklenecektir.

Türkçe’de isim fiil ekleri

 • -me/ma, mek/mak/ış/iş/uş gibi eklerle fiilleri isim görevinde kullanılan sözcüklere dönüştürürüz.
 • Örneğin; dal, yüz, koş, yürü gibi fiiller dalış, yüzme, koşu ve yürüyüş gibi isim fiillere dönüşür.
 • “Ben yüzüyorum” cümlesindeki yüzmek eylemi bir fiil iken “Ben yüzmeyi seviyorum” cümlesindeki “yüzmeyi” sözcüğü artık bizim seviyor olduğumuz eylemin adıdır. Diğer bir deyiş ile artık bir isim fiildir.

İngilizce’ de isim fiil ekleri

 • İngilizce’ de “gerunds” dediğimiz isim fiil yapısı Türkçe’ye nazaran biraz daha kolaydır. Çünkü kullandığımız tek ek “ing” takısıdır.
 • İngilizce’deki isim fiillerle ilgili bir önemli nokta da; her ne kadar “ing” alarak cümlede bir “noun-isim” görevini alsalar da yine de kendilerinden sonra başka bir isim daha alabildiklerini unutmayalım. İsim-fiil+isim çok sık görülen bir durumdur.
 • Öncelikle aşağıdaki tablomuzu inceleyerek “gerunds” isim fiillerin İngilizce cümle içerisindeki bulunması gereken yeri anlayalım.
5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı

Bir önceki dersimizden hatırlayacağınız gibi bazı cümlelerimizde iki fiil ardı ardına kullanılabiliyordu. Bu fiillerden ikincisi mastar haliyle yani başında “to” ile geliyor ve birinci fiilin amacı gibi bir anlam veriyordu. 5. sınıf 7. ünite konu anlatımı dersimizden to+infinitive yapısını linke tıklayarak gözden geçirebilirsiniz. İki fiilin arka arkaya kullanılması gereken durumlarda İngilizce’ de bazı fiillerin ardından 2. fiil, mastar olarak değil de “gerunds” olarak yani sonuna “ing” takısı alarak gelir. Aşağıdaki örneklerimize bakalım.

 • I want to learn= Ben öğrenmek istiyorum ( to learn= öğrenmek= mastar)
 • I love learning= Ben öğrenmeyi seviyorum ( learning = öğrenme= gerunds/isim fiil)

Bu örneklerden “learn” fiilinin birinci cümlede mastar haliyle kullanılıp ikinci cümlede ise gerunds haliyle kullanılmasının bazı sebepleri vardır. Bunları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

 • İkinci fiil olarak ne zaman gerunds ya da ne zaman to infintive koymamız gerektiği çoğunlukla sizin vermek istediğiniz anlama bağlıdır.
 • Eğer soyut, gerçek olmayan ya da gelecekte olacak olan bir olaydan konuşuyorsak çoğunlukla “to infinitives” kullanılır. Gerçek ya da bitmiş bir olay söz konusu ise çoğunlukla “gerunds” seçilir.
 • Ancak “gerunds” kullanmayı tercih ettiğimiz de o fiilin artık bir “isim-fiil” olduğunu ve cümle içerisinde artık bir “isim-noun” göreviyle kullanıldığını unutmayalım.
 • İngilizce’ de bazı fiiller ardından “gerund” almaktadır. “Enjoy” fiili bunlardan biridir.
 • Bazı fiiller ise ardından hem “gerund” hem de “to infintive” alabilir. Tercih, sizin vermek istediğiniz anlama bağlıdır. “love”, “hate” ve “like” fiili bunlardan biridir.
 • Bu iki çeşidi de alan cümlelerin arasında çok az bir anlamsal fark vardır. Ortaokul müfredatında verilen bu filleri ve nasıl kullanıldıklarını gösteren örnek cümlelerimizi aşağıda dikkatlice inceleyelim. Bu fiillerimiz tabiki bunlarla sınırlı değildir ancak şimdilik bu fiilleri bilmeniz yeterli olacaktır.

Gerunds ve infinitives kullanımı

5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı

ingilizce 5. sınıf 8. ünite

5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı
 • Enjoy fiili ile ilgili dikkat etmemiz gereken husus şudur. Enjoy fiilinin tam anlamı Longman ingilizce sözlüğüne göre “bir şeyden zevk almak, keyif almaktır. Dolayısı ile ortada somut bir sebep olduğu düşünülürse zaten yukarıda belirttiğimiz açıklama doğrultusunda da ” enjoy” fiilini “gerunds” ile kullanmak zorunda kalıyoruz.
 • Enjoy fiili ile ilgili bir diğer önemli ayrıntı da Ana dili İngilizce olan konuşmacılar “I enjoy eating pizza” gibi cümleler kolay kolay kurmaz. Onun yerine kısaca “I like pizza” tercih edilir. Bu nedenle “enjoy” kelimesinin anlamına ve kullanımına dikkat edelim.

Şimdi biraz çeviri uygulaması yaparak hem mastarları (to infinitives) hem de isim filleri (gerunds) iyice kavrayalım.

Çeviri uygulaması

 • I like swimming
 • I like to swim
 • She likes hiking
 • She likes to hike
 • We like ice skating
 • We like to ice skate
 • I hate running
 • I hate to tun
 • We enjoy riding a bicycle
 • She enjoys reading
 • I love skateboarding
 • I love to skateboard
 • He loves riding a horse
 • He loves riding on the horse
ingilizcepedia
ingilizcepedia

Horseriding Türkçe’ de “binicilik, at biniciliği” anlamına gelen bir isimdir. Sonundaki “ing” eki nedeniyle isim fiil yani bir gerunds olduğunu sanmayalım.

Skateboard kelimesi ise hem “kaykay” hem de “kaykay yapmak, kaykaya binmek” anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle “kaykay yapmak” fiilini isim fiile çevirmek için “ing” eklememiz yeterli olacaktır.

Ride kelimesi ise araç, bisiklet ve özellikle at vb. hayvanları sürmek anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle çoğunlukla ardından “a bicycle”, “a horse”, “ride on a horse”,”the horse”, “a scooter” ya da “a bus” gibi kelimeler gelmektedir. Esasen burada “binmek” anlamına gelen “ride” kelimesine “ing” ekleyerek ” isim fiil yaptığımız kelimenin “ride” olduğunu unutmayalım.

 • to ride= sürmek/binmek (mastar hali= to infinitive)
 • riding= sürme, binme, biniş ( isim fiil hali=gerund)
 • ride a bicycle= riding a bicycle
 • ride a horse= riding a horse
 • ride the horse= riding the horse
 • ride on a horse= riding on a horse
 • ride a scooter= riding a scooter
 • ride a bus= riding a bus
 • ride the bus= riding the bus

Ancak “riding horse” kullanımı başına “go” fiili geldiğinde bir hobi ve aktivite olarak yapılıyorsa genelde “go horse riding” şeklinde kullanılır. Dersimizin ikinci bölümünde “go” + ing hobi ve aktivite başlığı altında bunu daha detaylı bir şekilde açıklayacağım.


5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı

Fitness ünitesi konu anlatımında sırada “how many” sorumuz ve bu sorulara nasıl yanıt verileceği var.

How many kullanımı

 • How many soru zarfını İngilizce’ de sayılabilen nesnelerin miktarını sormak için kullanırız ve Türkçe’ye “kaç tane” olarak çeviririz.
 • How many soru zarfı genellikle iki farklı kalıpta kullanılır. Bunlardan birincisi “there is/there are” kalıbı, ikincisi ise fiil soru cümleleridir. Şimdi bu kullanımları sırasıyla öğrenelim.

How many kullanımı -1

5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı
 • Burada “there is” kalıbının kullanılmadığına dikkat edelim. “There is” kalıbını var olan şey bir adet olduğunda ya da “su, kahve” gibi sayılamayan isimlerin önünde kullanıyorduk. Ancak “how many” soru zarfında her zaman “there are” kalıbı üzerinden soru cümlelerimizi oluştururuz. Şimdi çeviri uygulamamıza bir göz atalım.

Çeviri uygulaması

 • How many cars are there in the garden?
 • There are 5 cars in the garden
 • How many cities are there in Turkey?
 • There are 81 cities in Turkey
 • How many pencils are there?
 • There are six pencils
 • How many pencils are there on the table?
 • There are six pencils on the table.
 • How many erasers are there?
 • There are three erasers
 • How many erasers are there in the pencil box?
 • There are three erasers in the pencil box.
 • How many erasers are there in her pencil box?
 • There are three erasers in her pencil box.
 • How many notebooks are there?
 • How many notebooks are there in the school bag?
 • How many notebooks are there in your school bag?
 • How many days are there in a week?

How many kullanımı 2

5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı
 • Bu çeşit kullanımın, diğer soru zarfları ile arasındaki fark, kendisinden sonra miktarı sorulan ismin gelmesidir. Hemen ardından da diğer soru zarflarında olduğu gibi soru cümleciği gelmektedir.
 • Yukarıdaki tabloda fiil cümleleriyle ilgili bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz tüm yardımcı fiillere ait birer örnek bulunmaktadır. Şimdi bu örneklerin ve eski öğrendiğimiz bilgilerin ışığında çeviri uygulamamızı yapmaya çalışalım.

Çeviri uygulaması

 • How many chairs do you need?
 • How many days do you need?
 • How many doctors do you have in this hospital?
 • How many ballons do we have?
 • How many photos does she have?
 • How many languages should we know?
 • How many books can you read?
 • How many books can you read in a week?
 • How many hamburgers can you eat?
 • How many days must we work here?

Fitness ünitesi konu anlatımı

Suggestions and requests

Dersimizin bu son bölümünde İngilizce’ de bir öneri bulunmak, bir şey yapmayı teklif etmek ya da rica etmek için kullanabileceğimiz ifadelerden bazılarını öğreneceğiz. Ortaokul müfredatı 5. sınıf 8. ünitesinde “could you…” ve “shall we….” kalıplarına yer verildiği görülüyor. Ancak ben burada kafanızın karışmaması için bu iki kalıbı üst seviye kursların derslerine bıkacağım.

 • Önce eski bildiklerimizden başlayacağız. Daha önce öğrendiğimiz “can” yardımcı fiilini ve “let’s” kalıbını önerilerde bulunurken de kullanabiliriz.
 • Daha sonra “how about….ing?” ve “What about ………ing?” kalıpları ile nasıl öneri ve teklifte bulunabileceğimizi göreceğiz.

Can ile teklif, rica ve izin

Burada aslında farklı ve yeni bir kural öğrenmiyoruz. 5. sınıf 3. ünite konu anlatımı içinde öğrendiğiniz “-e bilmek, – a bilmek” anlamına gelen “can” yardımcı fiili ile kurduğumuz cümlelerin beceri, yetenek, teklif, izin ya da rica anlamına gelip gelmemesi, içerisinde kullanılan kelimelerle alakalı bir durumdur. Aşağıdaki iki örneğimizi inceleyelim.

 • Can you swim?= Sen yüzebilir misin= Burada yüzme becerisi olup olmadığı soruluyor.
 • Can you shut the door, please?= Kapıyı lütfen kapatabilir misiniz? Burada ise kapının kapatılması için bir ricada bulunuluyor. Karşımızdaki kişinin kapıyı kapatabilme yeteneğine sahip olup olmadığını sormuyoruz. Görüldüğü gibi bu anlam Türkçe’de olduğu gibi cümlenin kendi yapısından kolayca anlaşılmaktadır. O yüzden yeni bir konu ya da özellik öğrendiğimizi düşünmeyelim. Zaten siz farkında olmadan da “can” yardımcı fiilini kullanarak muhtemelen çeşitli rica ve tekliflerde bulunacaktınız. Sonuna bir de “please=lütfen” eklemeyi unutmayalım.

Çeviri uygulaması

 • Can you open the door, please? (rica)
 • Can you come in, please? (rica)
 • Can I help you? (teklif)
 • Can I see him? (izin)
 • Can I ask something? (izin)

Let’s …. ile teklif ve öneri

Let’s …… kalıbında “let’s” ardından sade bir fiil kullanıyorduk ve “hadi ……. yapalım” gibi bir anlam elde ediyorduk önceki derslerimizden hatırlayacağınız gibi. Diğer bir deyişle aslında bir teklif ve öneride bulunuyorduk. Örneklerimize bakalım.

 • Let’s go= (hadi) gidelim.
 • Let’s go to the cinema.=Hadi sinemaya gidelim.
 • Let’s speak English= Hadi İngilizce konuşalım.
 • Let’s speak with him= Hadi onunla konuşalım.
 • Let’s sleep early today= Bugün erken uyuyalım.

Bu kullanımı hatırladıysak şimdi “go” fiili ve hobilerle oluşan özel yapının ne olduğunu öğrenelim.

Hobilerde go ve gerunds kullanımı

Hobi ve aktiviteler, kendilerinden önce “go” fiili ile kullanıldıklarında her zaman “ing” eki alırlar. Tablomuzu inceledikten sonra örneklerimize bakalım.

5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı

Çeviri uygulaması

 • Let’s go fishing this weekend.
 • Let’s go skateboarding on sunday.
 • Let’s go diving this summer.
 • Let’s go running after the dinner.
 • Let’s go horse riding
 • Do you want to go hiking?
 • I don’t like to go ice skating.
 • She loves to go dancing.
 • We must go hiking.
 • You can go fishing with your father.

How about ….. ing ?

How about kalıbı iki şekilde kullanılmaktadır. Birincisinde ardından bir isim alır ve “…….ya ne dersin?” anlamına gelirken, ikincisinde ise ardından bir isim-fiil alır ve “……yapmaya ne dersin?” gibi bir anlama gelir.

5. sınıf 8. ünite ingilizce konu anlatımı
ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı

how about + isim ?

 • How about this?
 • How about a film?
 • How about a cat?
 • How about a new car?
 • How about some coffee?
 • How about tea?
 • How about Eskişehir?
 • How about English?
 • How about him?

Türkçeleri

 • Buna ne dersin?
 • Bir filme ne dersin?
 • Bir kediye ne dersin?
 • Yeni bir arabaya ne dersin?
 • Biraz kahveye ne dersin?
 • Çaya ne dersin?
 • Eskişehir’e ne dersin?
 • İngilizceye ne dersin?
 • Ona ne dersin?

How about + gerund

 • How about going?
 • How about going to the cinema?
 • How about going camping tomorrow?
 • How about speaking English?
 • How about playing chess?
 • How about drinking coffee?
 • How about speaking to him?
 • How about speaking with him?
 • How about watching a horror movie?

Türkçeleri

 • Gitmeye ne dersin?
 • Sinemaya gitmeye ne dersin?
 • Yarın kampa gitmeye ne dersin?
 • İngilizce konuşmaya ne dersiniz?
 • Satranç oynamaya ne dersin?
 • Kahve içmeye ne dersin?
 • Onunla konuşmaya ne dersin? ( Tek taraflı, bir şey anlatmak amacıyla yapılan konuşma)
 • Onunla konuşmaya ne dersin? (İki taraflı bir sohbet )
 • Bir korku filmi izlemeye ne dersin?

ingilizcepedia, ingilizce 5. sınıf 8. ünite konu anlatımı.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments