Adverbs (Types of Adverbs)

0
846
Adverbs konu anlatımı
Adverbs konu anlatımı

Adverbs konu anlatımı

Adverbs konu anlatımı. İngilizce zarflar türleri nelerdir? Types of Adverbs konu anlatımı. İngilizce adverbs nedir?

Adverb nedir?

Adverb Türkçede zarf anlamına gelir. Adverb; bir fiilin, sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklere denir. Zarfları ayırt etmenin en kolay yolu, fiile nasıl, neden, ne zaman, nereye ve ne kadar gibi sorular sormaktır.

Types of Adverbs

 1. Adverbs of Degree; ne kadar ve ne boyutta gibi sorulara yanıt vererek sıfat ya da zarfların derececisini ya da yoğunluğunu bildiren sözcüklere denir. Tükçe anlamı “Derecelendirme zarfları” olarak bilinir. İngilizce derecelendirme zarfları için örnek; The sea is extremely hot.
 2. Adverbs of Frequency; fiilerin ne sıklıkla yapıldığını bildiren sözcüklere adverbs denir. İngilizce Sıklık Zarfları için örnek; She usually reads a book after dinner.
 3. Adverbs of Manner ; bir şeyin nasıl olduğunu ya da gerçekleştiğini anlatan zarflara denir. İngilizce Durum Zarfları için örnek; They speak loudly.
 4. Adverbs of Place ; bir eylemin gerçekleştiği yer hakkında bilgi veren zarflardır. İngilizce yer-yön zarfları için örnek; They waited for you outside.
 5. Adverbs of Timebir eylemin ne zaman, ne kadar süreyle ve ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini anlatmak için kullanılan zarflara denir. Sıklık zaman zarflarından ayrıldığı özellikleri vardır. İngilizce zaman zarfları için örnek; I will pay the bills tomorrow.

Types of Adverbs konu anlatımı

1- Adverbs of Degree

 • Bu tür zarflar genellikle bir sıfatın, zarfın ya da fiilin önünde onu derecelendirmek için kullanılır.
 • Bu başlıkla ilgili detaylı anlatım ve tüm derecelendirme zarflarını görmek için > Adverbs of Degree konu anlatımı bağlantımıza tıklayın.

Bazı Önemli İngilizce Derecelendirme Zarfları

İngilizce zarflar
Types of Adverbs

Examples:

 • The forest can be quite dangerous.
 • The soap is too hot.
 • They are really amazing.
 • He drinks coffee almost every evening.
 • You aren’t old enough to drive.

  Adverbs konu anlatımı

2- Adverbs of Frequency

 • Eylemlerin ne sıklıkla yapıldığını anlatmak için sıklık zaman zarflarını kullanırız.
 • Adverbs of frequency olarak zarflar özne ile esas fiil arasında kullanılır. Bu zaman zarfının kapsamı Time of adverbs ile karıştırılmamalıdır.
 • Bu konunun detaylı anlatımı ve örnekleri için> Adverbs of frequency konu anlatımı bağlantımıza tıklayın.
adverbs konu anlatımı,
types of adverbs

Examples:

 • She generally sleeps after dinner.
 • They rarely go shopping.
 • I never swim here.
 • Alice often drinks tea.
 • You always change your plans.

3- Adverbs of Manner

 • Cümle içerisinde belirtilen eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatmak için adverbs of manner kullanılır.
 • Türkçede durum zarfları olarak bilinen bu zarflar genellikle bir fiil ya da nesnenin ardından gelir.
 • En önemli ve ayırt edici özelliklerinden biri çoğunlukla adjectives sonlarına “ly” eklenerek oluşturulmalarıdır.
 • Bu konuyu detaylı olarak çalışmak için > Adverbs of manner konu anlatımı bağlantımıza tıklayın.
adverbs konu anlatımı
Types of Adverbs

Examples:

 • You should drive carefully.
 • We shared the money equally.
 • Can you repeat it slowly?
 • She speaks English fluently.
 • The students sat silently.

Adverbs konu anlatımı

4- Adverbs of Place

 • Eylemlerin yerini belirtmek için adverbs of place kullanırız.
 • Bu tür zarfları cümle içerisinde eyleme “where” sorusunu yönelterek bulabiliriz.
 • Bu tür zarflar; bazen location (Konum), bazen direction (Yön) bazen de distance (Uzaklık) belirtebilir.
adverbs konu anlatımı
Types of adverb

Examples:

 • I will go to the market.
 • Would you like to live abroad?
 • You can dress inside.
 • You should walk across the road.
 • They are waiting outside.

5- Adverbs of Time

 • İngilizce zaman zarfları bir eylemin ne zaman, ne sıklıkla ve ne kadar süreyle yapıldığını göstermek için kullanılırlar.
 • Cümle içinde eyleme “when”, “how long” ya da “how often” gibi sorular yönelterek bu zarfları belirleriz.
 • Bu konuyla Adverbs of time konu anlatımı bağlantısına tıklayarak daha kapsamlı bir çalışma yapabilirsiniz.
İngilizce zaman zarfları
types of adverbs

Examples:

 • We have to meet tonight.
 • She seldom visits her aunt.
 • They have been living in Loss Angeles since 2020.
 • I am leaving now.

He came to talk to me yesterday.

Zarflar ile kullanılamayan fiiller

ATTENTION! Görme, koku alma ve işitme gibi duyuları ifade eden bazı fiillerden sonra zarf kullanamayız. Don’t use an adverb with the verbs “look, smell, sound and seem”

 • Correct: You look beautiful.
 • Incorrect: You look beautifully
 • Correct: These cookies smell delicious
 • Incorrect: These cookies smell deliciously

Bu konuyu yabancı bir kaynaktan çalışmak için learngrammar bağlantısına tıklayabilirsiniz.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments