Conditionals (if clauses)

2
4713
if clauses konu anlatımı
conditionals konu anlatımı

Conditionals Konu Anlatımı

If clauses type zero, 1, 2, 3 ve mixed örnekleri. Conditionals konu anlatımı dersimize hoş geldiniz. Genel olarak kullanım amacına göre ingilizcede 7 çeşit if clauses tipi bulunmaktadır.

 • Zero Conditionals
 • First Conditionals
 • Second Conditionals
 • Third Conditionals
 • Could have ve Might have ile conditionals
 • Imperative ile conditionals kullanımı
 • Would + infinitive ile conditionals

Conditionals konu anlatımı

İngilizce if clauses yani koşul cümleleri bir ana cümle ve bir yan cümleden oluşur. Ana cümledeki eylemin ya da durumun oluşu yan cümledeki belirtilen şarta bağlıdır. İngilizce koşul cümlelerini öncelike bu 4 ana kategoride inceyeleyeceğiz. Diğer 3 türün kullanımını en son bölüme ekledik.

 If Clauses kullanımı

If clauses konu anlatımı
conditionals konu anlatımı

İlk olarak, ingilizce koşul cümlelerini yukarıda gördüğünüz 4 ana başlıkta inceleceğiz. Daha sonra bunlara ek olarak diğer koşul cümleleri adıyla adlandırdığımız 3 farklı kullanıma daha göz atarak dersimizi bitireceğiz.

1- The Zero Conditional konu anlatımı

Bilimsel olgular ya da genel doğrular gibi bir koşulun sonucu her zaman doğru olduğunda The Zero Conditional kullanılır. Örneğin; “Bardağı düşürürsen, kırılır” ya da “buzu ısıtırsan, erir” gibi ifadeler ingilizcede the zero conditional yapılarında kullanılır. Bu koşul cümlelerinde her 2 cümle de present simple olarak kullanılır.

The Zero Conditional nasıl kullanılır?

Conditionals konu anlatımı
Zero conditional konu anlatımı

Attention! Food is normally used as uncountable but when we talk about particular types of food, it becomes countable. Reference: Longman Dictionary

 • Zero conditionals cümleleri If + present simple,  +  present simple şeklinde kurulur.
 • Bazen cümlelerimiz, if clause yerine main clause ile de başlayabilir. Bu gibi durumlarda arada “virgül” kullanılmaz.

Örneğin; If the teacher comes, the lesson starts.

Açıklama: Bu cümleyi Türkçede “Öğretmen gelirse, ders başlar” şeklinde çeviririz. Görüldüğü gibi dersin başlaması, öğretmenin gelme koşuluna bağlıdır. Öğretmen ancak geldiği taktirde ders başlayacaktır. Bu olgu bilimsel bir gerçek olmasa da herkes tarafından bilinen sonucu kolaylıkla değişmeyecek bir durumdur.

The Zero Conditional örnekleri

 • If you eat too much junk food, you get fatter. Çok fazla yersen, kilo alırsın.
 • If you cut your hand, it bleeds. Elini kesersen, kanar.
 • If It is windy, the sea becomes dangerous. Hava rüzgarlıysa, deniz tehlikeli olur.
 • If you smoke, you get cancer. Sigara içersen, kanser olursun.
 • If you don’t water the flowers, they dry up. Çiçekleri sulamazsan, kururlar.
 • If you lie again, no one believes you.Yeniden yalan söylersen, kimse sana inanmaz.
 • His father gets angry if he comes late. Geç gelirse, babası kızar.
 • They get fired if the workers don’t follow the safety rules. İşçiler güvenlik kurallarına uymazlarsa, kovulurlar.

 2- The First Conditional konu anlatımı

Gelecekte gerçekleşmesi mümkün ve olası durumlar hakkında konuşurken the first conditional yapısını kullanırız.

The first conditional nasıl kullanılır?

conditionals konu anlatımı
The first conditionals

Conditional konu anlatımı dersimizde sırada; ikinci olarak type 1 olarak bildiğimiz the first conditional geliyor.  If + present simple, … will/can/may/might+ infinitive şeklinde bir yapı kullanırız. Bu yapının bir benzerinin bazen if yerine “when” ile de oluşturulduğunu görebilirsiniz. bu yapılarda should ve have to gibi diğer modal kullanımlarının da mümkün olduğunu unutmayalım.

Conditionals konu anlatımı

Örneğin; If it rains tomorrow, I will stay at home.

Açıklama: Cümlemizin Türkçe tercümesi “Yağmur yağarsa, evde kalacağım.” şeklindedir. Burada yağmur yağdığı taktirde evde kalacağımız başka bir değişken devreye girmediği sürece neredeyse kesin bir bilgidir.

The First Conditional örnekleri

 • If She gets lost, she can look at a map. Kaybolursa bir haritaya bakabilir.
 • If they win this, they will be the champion. Bunu kazanırlarsa, şampiyon olacaklar.
 • If you are sick, you should go to the doctor. Hastaysan, doktora gitmelisin.
 • If you have money, you can join this club. Paran varsa, bu kulübe katılabilirsin.
 • If she gets up early, she will take a bath.  Erken kalkarsa, banyo yapacak.
 • She will tell you everything if you call her. Onu ararsan, sana herşeyi anlatacak.
 • We will go out if he wants to study. Çalışmak isterse, biz dışarı çıkacağız.
 • They will be late if they don’t hurry. Acele etmezlerse, geç kalacaklar.
 • I will have 7 years of bad luck If I break a mirror. Bir ayna kırarsam 7 yıl kötü şansım olur.

3- The Second Conditional Konu Anlatımı

The second conditional yapıları gelecekte ya da şimdiki zamanda gerçekleşmesi olası görünmeyen olayları anlatmak için kullanılır. Bu cümleleri genelde gerçekleşmeyeceğini bildiğimiz durumlar hayal ederken kullanırız.

The second conditional nasıl kullanılır?

second conditional örnekleri
The second conditional

The Second Conditional koşul cümleleri “If + past simple, … would + infinitive” şeklinde karşımıza çıkar.

Örneğin; If I had a lot of money, I would travel around the world.

Açıklama: Cümlemiz “Çok param olsaydı, dünyayı seyahat ederdim” diyor. Buna göre şuanda çok paramız yoktur. Dünyayı seyahat etme şansımız da yine ve ancak paramızın olması şartıyla gerçekleştirebileceğimiz bir hayaldir.

The Second Conditional Örnekleri

 • If I was on the beach, I would swim. Plajda olsaydım, yüzerdim.
 • If you married John, You would be happy. John ile evlenseydin, mutlu olurdun.
 • If she came today, would you be surprised? Bugün gelseydi, şaşırır mıydın?
 • If I were you, I wouldn’t call him again. Senin yerinde olsaydım, onu yeniden aramazdım.
 • If they were rich, They wouldn’t live here. Zengin olsalardı, burada yaşamazlardı.
 • If I didn’t have to study, I would go to the party with you. Çalışmak zorunda olmasaydım, seninle partiye gelirdim.
 • I would tell you If I knew her number. Numarasını bilseydim sana söylerdim.
 • What would you do if you were free? Özgür olsaydın , ne yapardın?
 • What would you do if you had a twin sister? İkiz bir kızkardeşin olsaydı, ne yapardın?

4- The Third Conditional – perfect conditional

The Third Conditional koşul cümlelerini, geçmişteki var olmamış bir durumun hayali sonucunu anlatmak için kullanırız.

The Third Conditional cümle yapısı

If clauses type 3 için If + past perfect, … would + have + past participle yapısı kullanılır.

Örneğin; If you had slept early, you would have felt better today.

Açıklama; Cümlemiz ” Erken uyumuş olsaydın, kendini daha iyi hissederdin.” diyor. Ancak karşımızdaki kişi erken uyumamıştır. Biz erken uyuduğu alternatif bir geçmiş sunuyoruz. Burada aynı zamanda karşımızdaki kişiye onun ne yapmadığını ve aslında ne yapması gerektiğini de vurgulamış oluyoruz.  Son olarak da bu alternatif hayali geçmişte, alternatif bir sonuç sunarak, karşımızdaki kişiye iğneleyici ufak bir hatırlatma yapmış oluyoruz.

The Third Conditional örnekleri

 • If you had studied harder, you would have passed the exam. Daha sıkı çalışmış olsaydın, sınavı geçerdin.
 • If it hadn’t rain, we wouldn’t have stayed at home. Yağmur yağmamış olsaydı, evde kalmazdık.
 • If she had seen you, she would have invited you for a drink. Seni görmüş olsaydı, birşeyler içmeye davet ederdi.
 • You wouldn’t have forgotten your anniversary if you had noted. Not almış olsaydın yıldönümünüzü unutmazdın.
 • She wouldn’t have missed the meeting if she had taken a taxi. Bir taksiye binmiş olsaydı, toplantıyı kaçırmazdı.
 • His father wouldn’t have been angry if he had told him sooner. Ona daha önce anlatmış olsaydı, babası kızgın olmazdı.
 • She would have broken her leg if she hadn’t seen the ice on the road. Yoldaki buzu görmemiş olsaydı, bacağını kırardı.

   Diğer if clauses türleri

1- Could have ve Might have ile conditionals kullanımı

Conditionals konu anlatımının son bölümünde diğer if clauses yapılarını göreceğiz. İlk yapımız; could/should/might + have+ past participle kullanımıdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Örnekler:

 • If I had gone to France, I could have learned French. 
 • If you had called me, I might have waited for you
 • If they had more time, they could have beaten us.
 • If she hadn’t got lost, she might have arrived by now.

2- If + present simple, + imperative kullanımı

Tavsiye niteliğinde talimatlar vermek istediğimizde “if” cümleleri imperatives cümleler ile aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi kullanılabilir.

Örnekler;

 • If you speak to Alice, tell her she should come over on Saturday.
 • If you go to Alanya, visit Dim River.
 • If you see the green light, switch off the machine.
 • If It snows, put on your snow boots. 
 • If you make a cake, clean the kitchen.
 • If you don’t sleep, don’t drive.
 • If you are ready, open it carefully.

3- If + Past Perfect – would + infinitive kullanımı

Bu cümleler için geçmişteki gerçek olmayan durumların şimdiki sonuçları üzerinde konuşurken kullanırız.

Örnekler:

 • If I hadn’t warned you, you would have an accident.
 • If I hadn’t met him, I wouldn’t be here now.

Conditionals konu anlatımı dersimizi farklı bir kaynaktan ingilizce olarak çalışmak için EF bağlantısına tıklayabilirsiniz.

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

2 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
SEVİM KAPLAN
SEVİM KAPLAN
3 yıl önce

BU PANDEMİ DÖNEMİNDE DERS ANLATIM VİDEO LARIYLA VE DİGER KAYNAK PAYLAŞIMLARINIZLA BİZ ÖĞRETMENLERE KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM