Irregular verbs

3
3811
irregular verbs pdf
düzensiz fiiller listesi

İngilizce irregular verbs listesi

Irregular verbs listesi yani düzensiz fiiller listesini aşağıda pdf olarak da paylaştım. Ayrıca düzensiz fiiller listesi pdf akademik seviyenize uygun kullanabilmeniz için 3 farklı liste olarak hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi ilköğretim düzeyinde, ikincisi ortaöğretim, son listemiz ise akademik düzeyde hazırlanmıştır. Listelerin indirme bağlantıları sayfanın en sonundadır.

Düzensiz fiiller listesi pdf – irregular verbs

No Base form Verb 2 Verb 3 Türkçe anlamı
1 arise arose arisen Ortaya çıkmak, yükselmek
2 awake awoke awoken Uyanmak, uyandırmak
3 be was/were been Olmak
4 bear bore born(e) Dayanmak, katlanmak
5 beat beat beaten Vurmak, dövmek, yenmek
6 become became become Olmak
7 begin began begun Başlamak
8 bend bent bent Eğmek, eğilmek
9 bet bet bet İddiaya gitmek
10 bind bound bound Bağlamak
11 bite bit bitten Isırmak
12 bleed bled bled Kanamak, kan kaybetmek
13 blow blew blown Esmek, üflemek
14 break broke broken Kırmak
15 breed bred bred Yavrulamak, doğurmak
16 bring brought brought Getirmek
17 broadcast broadcast broadcast Yayın yapmak
18 build built built İnşaa etmek
19 burn burnt/burned burnt/burned Yakmak, yanmak
20 burst burst burst Patlamak, fışkırmak
21 buy bought bought Satın almak
22 catch caught caught Yakalamak
23 choose chose chosen Seçmek
24 cling clung clung Tutunmak, sarılmak
25 come came come Gelmek

Düzensiz Fiiller listesi

No Base form Verb 2 Verb 3 Türkçe anlamı
26 cost cost cost Mâl olmak, maliyet oluşturmak
27 creep crept crept Sessizce hareket etmek
28 cut cut cut Kesmek
29 deal dealt dealt Oyun kağıtlarını dağıtmak
30 dig dug dug Kazmak
31 do did done Yapmak
32 draw drew drawn Çizmek
33 dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed Hayal kurmak
34 drink drank drunk İçmek
35 drive drove driven Sürmek (araç vb)
36 eat ate eaten Yemek
37 fall fell fallen Düşmek
38 feed fed fed Beslemek
39 feel felt felt Hissetmek
40 fight fought fought Savaşmak
41 find found found Bulmak
42 fly flew flown Uçmak
43 forbid forbade forbidden Yasaklamak
44 forget forgot forgotten Unutmak
45 forgive forgave forgiven Affetmek
46 freeze froze frozen Dondurmak
47 get got got Elde etmek
48 give gave given Vermek
49 go went gone Gitmek
50 grind ground ground Öğütmek

Irregular verbs listesi pdf

No Base form Verb 2 Verb 3 Türkçe anlamı
51 grow grew grown Büyümek, yetiştirmek
52 hang hung hung Asmak
53 have had had Sahip olmak
54 hear heard heard İşitmek
55 hide hid hidden Saklamak, saklanmak
56 hit hit hit Çarpmak, vurmak
57 hold held held Tutmak
58 hurt hurt hurt İncitmek, yaralamak
59 keep kept kept Muhafaza etmek, tutmak
60 kneel knelt knelt Diz çökmek
61 know knew known Bilmek
62 lay laid laid Sermek
63 lead led led Öncülük yapmak, yol göstermek
64 lean leant /leaned learnt/leaned Dayanmak, yaslanmak
65 learn learnt/learned learnt/learned Öğrenmek
66 leave left left Terketmek, ayrılmak
67 lie (1) lay lain Yatmak, uzanmak
68 lie (2) lied lied Yalan söylemek
69 light lit/lighted lit/lighted Yakmak, ışık saçmak
70 lose lost lost Kaybetmek
71 make made made Yapmak
72 mean meant meant Anlamına gelmek, demek istemek
73 meet met met Buluşmak
74 mow mowed mown/mowed Biçmek (çim vb.)
75 overtake overtook overtaken Arkadan yetişmek, yakalamak

Düzensiz fiiller listesi pdf ve anlamları listesi

No Base form Verb 2 Verb 3 Türkçe anlamı
76 pay paid paid Ödemek
77 put put put Koymak
78 read read read Okumak
79 ride rode ridden Sürmek, binmek
80 ring rang rung Çalmak (zil vb)
81 rise rose risen Yükselmek, doğmak
82 run ran run Koşmak
83 saw sawed sawn/sawed Biçmek
84 say said said Söylemek
85 see saw seen Görmek
86 sell sold sold Satmak
87 send sent sent Göndermek
88 set set set Kurmak
89 sew sewed sewn/sewed Dikiş dikmek
90 shake shook shaken Sallamak, sallanmak
92 shine shone shone Parıldamak, parlamak
93 shoot shot shot Ateş etmek, vurmak
94 show showed shown Göstermek
95 shrink shrank shrunk Küçülmek, ufalmak
96 shut shut shut Kapamak, kapatmak
97 sing sang sung Şarkı söylemek
98 sink sank sunk Suya batmak, batırmak
99 sit sat sat Oturmak
100 Sleep slept slept Uyumak

Düzensiz fiiller listesi pdf

Durum fiillerini görmek için> stative verbs bağlantısına tıklayın

No Base form Verb 2 Verb 3 Türkçe anlamı
100 slide slid slid Kaymak
101 smell smelt smelt Koklamak
102 sow sowed sown/sowed Dikmek, tohum ekmek
103 speak spoke spoken Konuşmak
104 spell spelt/spelled spelt/spelled Hecelemek
105 spend spent spent Harcamak (para, zaman vb)
106 spill spilt/spilled spilt/spilled Dökmek, saçmak
107 spit spat spat Tükürmek, serpmek
108 spread spread spread Yaymak, yayılmak
109 stand stood stood Ayakta dikilmek
110 steal stole stolen Hırsızlık yapmak, çalmak
111 stick stuck stuck Saplamak, yapıştırmak
112 sting stung stung Sokmak (arı, böcek vb)
113 stink stank stunk Kötü kokmak
114 strike struck struck Çarpmak, vurmak
115 swear swore sworn Yemin etmek, küfür etmek
116 sweep swept swept Süpürmek
117 swell swelled swollen/swelled Şişmek, kabarmak
118 swim swam swum Yüzmek
119 swing swung swung Sallanmak, sallamak
120 take took taken Almak
121 teach taught taught Öğretmek
122 tear tore torn Yırtmak, yırtılmak
123 tell told told Anlatmak
124 think thought thought Düşünmek
125 throw threw thrown Atmak
126 understand understood understood Anlamak
127 wake woke woken Canlanmak, uyanmak
128 wear wore worn Giyinmek, takmak
129 weep wept wept Ağlamak
130 win won won Kazanmak
131 wind wound wound Sarmak, dolamak, döne döne gitmek
132 write wrote written Yazmak

4 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

3 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Defne
Defne
3 yıl önce

çok güzel olmuş kağıdımı kaybetmiştim bu sitede buldum ve daha güzel çok güzel bir site.

Defne
Defne
3 yıl önce
Reply to  ingilizcepedia

sağol….