Have to & Must

0
5037
have to ve must konu anlatımı

Have to ve must konu anlatımı

Have to ve must konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Kullanımları oldukça kolay olan bu iki yardımcı fiil genelde zorunluluk bildiren anlamlar için kullanılır. Önce bir “have to” özelliklerine bakıp ardından “must” konusunu öğreneceğiz. En son olarak da ikisi arasındaki farkları inceleyerek konumuzu burada bitireceğiz.

Have to nedir?

Have to ingilizcede özne ile fiil arasında kullanılan yardımcı fiillerden biridir. Önünde bulunduğu fiile yani eyleme zorunluluk anlamı katmaktadır ve genelde fiile göre ” …..yapmak zorunda” şeklinde Türkçe çevirisi yapılır.  Örneğin; I have to go ( Gitmek zorundayım)

Have to kullanımı

 1. Kişisel olmayan zorunluluklarda (Impersonal obligation)
 2. Kızgınlıkla söylenen ifadelerde
 3. Bir şeyin olacağından ya da doğru olduğundan kesin emin olunduğunda
 4. Bir şeyin gerçekleşmesi için başka bir şeyin gerekli olduğu durumları anlatmak için kullanılır.

Have to nasıl kullanılır?

have to has to
have to cümle örnekleri

Have to kullanımı oldukça basittir. Aşağıdaki tabloyu inceleyelim.

 • Have to ve has to cümlelerinde fiillerin her zaman yalın halde kullanıldığını unutmayalım.
 • Örnek; I have to sleep ( Ben uyumak zorundayım).
have to ve must konu anlatımı
have to ve must konu anlatımı

Soru cümleleri “do” ve “does” yardımcı fiilleri kullanılarak yapılmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta tekil öznelerde “does” kullanıldığında “has to” yapısının “have to” yapısına dönüştüğüdür.

Örnek;

 • Do you  have to go today? (Bugün gitmek zorunda mısın?).
 • Does she have to go today? (Bugün gitmek zorunda mı?)
have to has to olumsuz cümleler
have to olumsuz
 • Olumsuz cümle yapıları ise “don’t” ve “doesn’t” kullanılarak yapılmaktadır. Tekil öznelerde yine “have to” dönüşümü yaşandığına dikkat edelim.

Örnek;

 • I don’t have to play ( Oynamak zorunda değilim)
 • He doesn’t have to play (Oynamak zorunda değil)

Nasıl kullanıldığını öğrendiysek şimdi de kullanım yerlerini inceleyelim.

Have to ve must konu anlatımı

 1. Impersonal obligations: kişinin kendi istediğine bağlı olmayan, genelde resmi bir oteritenin getirdiği kurallar gereği bir şeyi yapmak ya da yapmamak zorundaysak “have to” kullanabiliriz. Örneklere bakalım;
 • She has to work from Monday to Friday ( Because this is my work. It is not an opinion)
 • I have to to school every day (Because this is my task. It is not my preference)
 • You don’t have to eat this meal. ( If you don’t want to eat, don’t eat it because it is not an obligation). Have to olumsuz cümlelerinde zorunluluğun mecbur olmadığı anlamı vardır.

2. Impositions: Imposition, zorla kabul ettirme ve dayatma anlamına gelmektedir. Bazen birileriyle tartıştığımızda kızgınlıkla bir şeylerin yapılmasını zorla talep ettiğimizde “have to” kalıbını kullanırız. Aslında yapılmasını istediğimiz şeyin resmi bir zorunluluğu ya da o kişi açısından bir mecburiyeti yoktur. Ancak bir sebeple yapılması için baskı uygulandığında bu kalıp tercih edilir. Şantaj ve tehdit anlamı da vardır.

 • You have to forgive me ( Beni affetmek zorundasın)
 • She has to help us (Bize yardım etmek zorunda)

3. Bir şey olacağından ya da doğru olduğu kesin emin olunduğunda:

 • The prices have to come down ( Fiyatlar düşmek zorunda)
 • I am sure that they have to be here (Burada olmak zorundalar eminim.)

4. Gerekliliklerde:

 • We have to be good to win the race (Yarışı kazanmak için başarılı olmak zorundayız)

Have to ve must konu anlatımı

Have to must konu anlatımı dersinde sıradaki konumuz “must” yardımcı fiilidir. Must kullanımı en kolay yardımcı fiillerden biridir. Cümlede kullanılan fiile gereklilik anlamı verir ve “-meli,- malı)

Must kullanımı

 1. Obligation: Must sıklıkla obligation yani zorunluluk bildiren durumlarda kullanılır. Bu zorunluluk kanunlar, yönetmelik vb.kurallarla belirlenen çerçevedeki davranışları içine alır. Örneğin kırmızı ışıkta beklemek ya da kütüphanede sessiz olunması gerektiği gibi.
 • You must wear a helmet if you ride a bike on the road.
 • You must be quiet in the library

2. Necessity: Bazen de bir şeyin yapılmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlar için must kullanabiliriz. Buradaki kullanımı “should” anlamına oldukça yakındır. Ancak biraz daha kuvvetlidir. Burada oldukça güçlü bir tavsiye vardır.

 • It will rain today. You must take your umbrella.
 • You must see that movie. It was fantastic.

3.Deduction: Bir durum karşısında çıkarım yaptığımızda yine must kullanabiliriz. Deduction çıkarım anlamına gelmektedir.

 • It is snowing. It must be really cold outside.
 • She doesn’t do her homework. She must be an irresponsible student
 • He left the office an hour ago. He must be at home.

4. Prohibition: Yasaklama anlamı “mustn’t” ile kullanılır bir şeyi yapmamalısın anlamında.

 • You mustn’t use your phone on the plane
 • You mustn’t cross the road on the red light

Must cümleleri nasıl kurulur?

 1. Must olumlu cümleler:
 • I must learn english ( İngilizce öğrenmeliyim)
 • You must eat something (Birşey yemelisin)
 • She must join us (O bize katılmalı)
 • He must call you (O seni aramalı)
 • It must sleep (O uyumalı)
 • We must run faster (Daha hızlı koşmalıyız)
 • They must wait for us (Onlar bizi beklemeli)

2. Must olumsuz cümleler

 • I mustn’t speak anymore (artık konuşmamalıyım)
 • You  mustn’t sleep too early (çok erken uyumamalısın)
 • He mustn’t see us (o bizi görmemeli)
 • She mustn’t bring anything (O herhangi bir şey getirmemeli)
 • It mustn’t eat it (onu yememeli)
 • We mustn’t stay here (burada kalmamalıyız)
 • They mustn’t hate us (onlar bizden nefret etmemeli)

3. Must soru cümleleri

 • Must I come there? (Oraya gelmeli miyim?)
 • Must you finish it today? (bugün onu bitirmeli misin?)
 • Must he be here? (O burada olmalı mı?)
 • Must she listen to us? (O bizi dinlemeli mi?)
 • Must it drink this? (O bunu içmeli mi?)
 • Must we wait for them? (Onları beklemeli miyiz?)
 • Must they learn this lesson? (Onlar bu dersi öğrenmeli mi?)

Have To & Must Quiz

1. You ............ wear a helmet while riding a bicycle for safety.
2. I ............. finish my homework before I can watch TV. My mom doesn't let me watch TV without finishing my schoolwork.
3. She must set her alarm clock for 5 a.m. every day because She ............. wake up early for her morning run.
4. We .....................go to the store today; we can go tomorrow
5. ............ she have to bring her own laptop for the meeting?
6. My brother ..................take his medicine after meals. He couldn't go to school today as he caught the flu.
7. We .............. arrive at the airport two hours before our flight because the airline requires passengers to complete check-in and security procedures well in advance of the departure time.
8. Jack: .......... I submit the report by this Friday?
Alex: Yes, it's important to meet the deadline as the team needs it for the upcoming presentation
9. She .......................... cook tonight; we're ordering pizza.
10. Students .................. use their phones during the exam. This rule ensures fairness and prevents cheating.

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments