Passive Voice Tenses

0
2771
passive voice konu anlatımı
passive voice konu anlatımı

Passive voice konu anlatımı

Passive voice konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Bu sayfada, öncelikle ingilizce edilgen çatıların ne olduğu göreceğiz. Ardından zamanlara göre nasıl passive voice yapıldığını ve örneklerini inceleyeceğiz.

Passive voice konu anlatımı

Gerçekleşen eylemin kendisine odaklanmak istediğimizde edilgen çatıları kullanırız. Bu yapılara ingilizcede Passive Voice adı verilir. Burada önemli olan eylemin kimin tarafından yapıldığı değil, yapılan işin kendisidir. Ancak dikkat edelim bu cümlelerde de eylemin kimin yaptığı “by” yani “tarafından” eklenerek istenildiğinde cümleye eklenebilir.  Fakat yine de odak noktamız; eylemi yapan kişi değil yapılan işin kendisidir.

Passive voice ingilizce edilgen çatılar nasıl yapılır?

Öznesi bulunan bir cümle, ya edilgen çatıdadır, ya da etken çatıdadır. Aşağıdaki örneklerimize bakalım

Tense Subject  be Past participle Object
Simple Present Active: Alice cooks the meal.
Passive: The meal is cooked by Alice.
Simple Past Active: Alice cooked the meal.
Passive: The meal was cooked by Alice.
Future Simple

Active Alice will cook the meal.
Passive The meal will be cooked by Alice
 • Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi active yapıda cümlenin nesnesi olan “a book” passive voice edilgen çatıda ise cümlenin öznesi durumuna geçmektedir.
 • Bir diğer önemli ayrıntı da active cümlenin zamanı ne olursa olsun, passive cümlede fiilin her zaman past participle yani 3.hali kullanılır.
 • To be fiili ise geniş zaman active cümleleri için “am, is, are” geçmiş zaman cümleleri için “was & were” olarak kullanılır.
 • Diğer zamanlar ile kullanıldığında duruma göre “be ya da been” alır. Ancak “can, could ya da must” gibi yardımcı fiiller için ise “be” olarak kullanılır. Hemen aşağıdaki zamanlara göre passive voice örneklerimize bakarsanız tüm passive voice türlerini görebilirsiniz.
Türkçe anlamları:
 • Alice yemeği pişirir (Active) – Yemek Alice tarafından pişirilir (Passive).
 • Alice yemeği pişirdi (Active) – Yemek Alice tarafında pişirildi (Passive).
 • Alice yemeği pişirecek (Active) – Yemek Alice tarafından pişirilecek (Passive).

İngilizce zamanlara göre edilgen çatılar nasıl yapılır?

Zaman  Etken Çatı (Active) Edilgen Çatı (Passive)
Simple present I paint the wall. The wall is painted (by me).
Present continuous am painting the wall. The wall is being painted (by me).
Past simple I painted the wall. The wall was painted
Simple future tense will paint the wall. The wall will be painted.
Present perfect have painted the wall. The wall has been painted
Past continuous was painting the wall. The wall was being painted
Pres. perf. continuous have been painting the wall. The wall has been being painted (by me).
Past perfect had painted the wall. The wall had been painted
Future perfect will have painted the wall. The wall will have been painted
Conditional  I would call him. He would be called by me.
Modals People must obey the rules. The rules must be obeyed.

Passive voice konu anlatımı

Passive voice konusu genellikle cümlenin zamanında göre 3 farklı türde ele alınır. Tüm dünyada temel bir referans kaynağı olmayı başaran English Grammar in Use, Raymond Murphy kitabını temel alarak edilgen çatıları biz de 3 farklı kategoride inceleyeceğiz.

Passive voice türleri

 • Passive voice 1: Simple present ve Past simple.
 • Passive voice 2: be done /been done/being done (infinitive, perfect infinitive, present perfect tense, past perfect, present continuous, past continuous).
 • Passive voice 3: Get ve verbs with two objects.

Passive voice simple present tense örnekleri

passive voice konu anlatımı
passive voice konu anlatımı
  Active voice           Passive voice  present tense
I watch the game. The game is watched by me.
You find the keys. The keys are found by you.
He waters the flowers. The flowers are watered by him.
She sings a song. A song is sung by her.
We throw a party. A party is thrown by us.
They draw a picture. A picture is drawn.

Passive voice simple present cümlelerinde bazen eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmayabilir. Bu durumda cümle sonuna “by…..” kullanımının eklenmesine gerek yoktur. Genellikle yapılan iş; “they, someone ya da people” gibi belirsiz bir özne tarafından yapıldığı zaman bu durumla karşılaşırız.

Examples
 • People speak English all around the world (Active voice).
 • English is spoken all around the world (Passive voice). Görüldüğü gibi burada eylemin kimin tarafından yapıldığının belirtilmesine gerek yoktur. Bu nedenle “by people” eklenmemiştir.

Passive voice 2’ye geçmeden önce aşağıdaki soru ve olumsuz yapıların verildiği örnekleri de inceleyelim.

Soru cümlelerinde Passive voice nasıl yapılır?

Examples
 • What does Isabel read? 
 • What is read by Isabel? 
 • Who drinks orange juice?
 • Who is orange juice drunk by? ya da by whom was orange juice?
 • What do we know about him?
 • What is known about him? (we kullanıldığı için” by us”  eklemedik. Yukarıdaki kuralımızı hatırlayın.)

Passive voice konu anlatımı – simple past tense

Yukarıdaki örneklerden tek farkı “be” yardımcı fili olarak “am, is, are” yerine “was ve were” kullanmaktır.

passive voice konu anlatımı
passive voice konu anlatımı
Active voice           Passive voice past simple
The cat drank the milk The milk was drunk by the cat
She knew that people built the school in 2003 She knew that the school was built-in 2003
He gave me the money The money was given to me by him.
She prepared the table The table was prepared by her.
We called them They were called.
They draw a picture A picture was drawn.
Hunters killed thousands of seagulls on the Arctic. Thousands of seagulls were killed by hunters on the Arctic.
An elephant drunk all the water. All the water was drunk by an elephant.
I saw that the thieves broke the door. I saw that the door was broken by the thieves.
A customer stole my phone in the market. My phone was stolen by a customer in the market.

Diğer passive voice konu anlatımları için lütfen grammar index sayfamızda passive voice modals dersimizi kontrol edin. Passive voice 2 ve passive voice 3 türüne giren diğer yapılar ayrı başlıklar altında anlatılmıştır.

Passive voice konu anlatımı egzersizleri

Test hakkında: Sayfa mobil 1 arama ile bulunduğunda hızlandırılmış sürüm nedeniyle test çalışmayabilir. Direk mobil girişlerde sorun yoktur. Test çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  Passive Voice Tenses bağlantısına tıklayın. Sorun düzelecektir.

1. This new house ............... by her sister last week.
A.
B.
C.
D.
2. Most of the meals ............  by their chef every day.
A.
B.
C.
D.
3. Students asked the teacher a question yesterday.
A.
B.
C.
D.
4. Portrait of Aunt Pepa ............. by Pablo Piccasso in 1896.
A.
B.
C.
D.
5. Her car .............. by a thief last Saturday.
A.
B.
C.
D.
6. Summer apples .............in August and early September.
A.
B.
C.
D.
7. Jimmy Carter ............... president in 1077.
A.
B.
C.
D.
8. The telephone ................ by Graham Bell in 1876.
A.
B.
C.
D.
9. I ............ a new job in New York last week
A.
B.
C.
D.
10. The kitchen .............. by Anna at home every morning.
A.
B.
C.
D.

 

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments