Present Continuous Tense

0
434
Present continuous tense
Present continuous tense notları

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Present continuous tense konu anlatımı. Dersimize ilk olarak present continuous tense nedir sorusunun yanıtını vererek başlayacağız. Daha sonra ingilizce şimdiki zaman yapılarını nerede kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Ardından cümle yapılarının nasıl kurulduğunu ve kısa cevapları inceleyeceğiz. Son olarak da bazı önemli fiillerin şimdiki zaman kullanımını ele alarak dersimizi bitireceğiz.

Present continuous tense nedir?

İçinde bulunduğumuz şu anda gerçekleşmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılan zamana present continuous tense denir. Örneğin; Türkçede “O, şu anda uyuyor” anlamına gelen “She is sleeping now” cümlesi present continuous tense yapısındadır.

Present continuous tense nelerde kullanılır?

 • Tam olarak şuanda gerçekleşmekte olan eylemleri anlatmak için present continous tense kullanılırız. Örneğin; Be quiet please! he is sleeping in the chair.
 • Belirli bir süre devam eden eylemleri anlatırken yine şimdiki zaman kullanabiliriz. Örneğin; Are you still looking for a job?
 • Gelecekteki planlanmış bir eylemi ifade etmek için şimdiki zamanı kullanabiliriz. Bu kullanımına genelde konuşma anında rastlarız.  Aslında bu kullanım için “to be going to” yapısındaki anlamın şimdiki zaman yapısına bürünmüş hali de diyebiliriz. Örneğin; They are having an exam next week.
 • Süreklilik arz eden durumları ” constantly, always” gibi zaman zarfları ile beraber anlatmak için şimdiki zaman yapısı kullanırız. Genellikle şikayet ve sitem belirten ifadelerde bu yapıyı seçeriz. Örneğin; You are constantly forgetting the keys.

1- Present continuous tense olumlu cümleler

Present continuous tense olumlu cümleleri esas fiilin sonuna “ing” eklenerek özneden sonra uygun “to be” yardımcı fiilinin kullanılmasıyla oluşturulur. Tekil öznelerden sonra her zaman “is”, çoğul öznelerden sonra ise “are” ekleriz. Bunların dışında istisnai olarak “I” öznesi ile “am” kullanılır. Örneğin; I am learning Latin (Ben Latince öğreniyorum).

present continuous tense konu anlatımı
present continuous tense konu anlatımı
Am/is/are + Özne + Fiil? Türkçe anlamı
I am feeling good today. Ben bugün iyi hissediyorum.
You are playing checkers. Sen dama oynuyorsun.
He is playing soccer. O futbol oynuyor.
She is doing magic. O büyü yapıyor.
It is waiting for you. O seni bekliyor.
We are watching a horror movie. Biz korku filmi izliyoruz.
They are hiding something. Onlar 1 şey saklıyor.
Jack is reading a book. Jack bir kitap okuyor.
The dogs are chasing a cat. Köpekler bir kediyi kovalıyor.

2- Present continuous tense olumsuz cümleler

Present continuous tense örnek cümleler
Present continuous tense örnek cümleler
 • Olumsuz cümleleri “to be” yardımcı fiiline “not” getirilerek oluşturulur. Örneğin; She isn’t eating eggs (O yumurta yemiyor).
 • Am= “am not” olur kısa yazılışı “I” öznesi ile birleşerek “I’m not” olur.
 • Is= “is not” kısa yazılışı “isn’t” olur.
 • Are= “are not” kısa yazılısı ise “aren’t” olur.
Özne + am/is/are not + fiil Türkçe anlamı
I’m not going to Sydney. Ben Sydney’e gitmiyorum.
You aren’t listening to me. Sen beni dinlemiyorsun.
He isn’t taking selfies. O selfi çekmiyor.
She isn’t coming today. O bugün gelmiyor.
It isn’t sleeping now. O uyumuyor.
We aren’t having breakfast. Biz kahvaltı yapmıyoruz.
They aren’t following us. Onlar bizi takip etmiyor.

3- Present continuous tense soru cümleleri

ingilizce şimdiki zaman konu anlatımı
ingilizce şimdiki zaman konu anlatımı
 • Present continuous tense soru cümlesi kurmak için “to be” yardımcı fiilini cümlenin başına alırız. Örnek; Are you a lawyer?
Am/is/are + Özne + Fiil? Türkçe anlamı
Am I working today? Bugün çalışıyor muyum?
Are you washing the dishes? Bulaşıkları yıkıyor musun?
Is he laughing at us? O bize gülüyor mu?
Is she calling you? O seni arıyor mu?
Is it running? O koşuyor mu?
Are we taking notes? Biz not alıyor muyuz?
Are they driving? Onlar araba kullanıyor mu?

Present continuous tense kısa cevapları nasıl veririz?

Present continuous tense sorularına kısa cevap vermek özne ve ilgili yardımcı fiil kullanılır. Burada dikkat etmemiz gereken iki şey var:

 1. Soru kimin hakkında soruluyor? Soru size yöneltiliyorsa “I” ya da “we” ile cevap verebilirsiniz.
 2. Ancak soru başka bir kişi hakkında soruluyorsa yanıt verirken o kişiyi belirtecek uygun özneyi/ zamiri kullanmanız gereklidir.
Clara soruyor John yanıt veriyor
Soru Olumlu kısa cevap Olumsuz kısa cevap
Are you coming?  Yes, I am.  No, I’m not.
Is he running?  Yes, he is.  No, he isn’t.
Is she going? Yes, she is. No, she isn’t.
Is it watching? Yes, it is. No, it isn’t.
Are we coming? Yes, you are. No, you aren’t.
Are you driving? Yes, we are. No, we aren’t.
Are they studying?
Yes, they are. No, they aren’t.

Present continuous tense ile kullanılan zaman zarfları

Time expression Anlamı Örnek kullanımı
Now Şimdi, şu anda They are coming now.
Right now Tam şu anda She is looking at you right now.
At the moment Şu anda We are having a rest at the moment.
At present Şu anda At present, he is speaking to the doctor.
Presently Şimdi (yakında) She is presently coming here.
Currently Şu anda They aren’t currently working.
This year Bu yıl We going to Paris this year.

Present continuous tense formunda kullanılamayan fiiller

Bazı fiilerin ingilizcede şimdiki zaman formunu görebilmemiz mümkün değildir. Bu cümlelerin şimdiki zaman anlamını verdiğini biliriz ancak yine de bu fillerle form olarak simple present tense yapısını kullanırız.

Örneğin; “I love you” cümlesine yapısal olarak baktığımızda bir geniş zaman cümlesi gibi durmaktadır. Ancak yine de bunu biz Türkçede “Seni seviyorum” şeklinde şimdiki zaman olarak çeviririz. Bunda kesinlikle bir hata yoktur.  Bu çeşit fiillere genel olarak ingilizcede  “Non-progressive verbs” ya da “Stative verbs” denilmektedir. Bu fiilleri “I am loving you” şeklinde bir şimdiki zaman yapısında bu bazı istisna durumlar hariç göremeyiz. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi Stative Verbs yazımızda bulabilirsiniz.

Sense Mental Emotional Other
Feel Remember Love Own
Hear Want Hate Belong
Smell Know Like Possess
See Mean Need Matter
Sound Understan Hope Prefer

Doğru ve yanlış kullanım örnekleri

Doğru kullanım Yanlış kullanım
I like hamburger x I am liking hamburgers.
Do you want to eat? x Are you wanting to eat?
What do you mean? x what are you meaning?

Present Continuous Tense Exercises

Test hakkında: Sayfa mobil 1 arama ile bulunduğunda hızlandırılmış sürüm nedeniyle test çalışmayabilir. Direk mobil girişlerde sorun yoktur. Test çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  Present continuous  bağlantısına tıklayın. Sorun düzelecektir.

Fill in the blanks with "am, is, are"

1. They ....... going on holiday today.
2. she ........ doing exercise at the local gym now.
3. The students ........ out of the school
4. She ........ having a bath at the moment.
5. We ........ putting up a tent now.
6. They ........ wearing costumes tonight.
7. She........ sending an e-mail to the customer services now.
8. I ........ currently checking the answers.
9. ........ Clara going to Paris today?
10. My mom ........ preparing breakfast now.

 

Present continuous tense konu anlatımı ile ilgili farklı bir kaynaktan çalışma yapmak istiyorsanız perfect english bağlantısına tıklayabilirsiniz.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments