Present Perfect Tense

0
2076
Present perfect tense konu anlatımı
Present perfect tense konu anlatımı

Present Perfect Tense Konu anlatımı

Present perfect tense konu anlatımı. Since ve for ile present perfect tense kullanımı. Already, yet ve just ile Present perfect tense cümleleri nasıl kurulur? İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman nedir?

Present perfect tense nerede kullanılır?

 • Geçmişte başlayıp, bugüne-şuana kadar devam eden eylemleri anlatmak için,
 • Geçmiş belirsiz bir tarihte başlayan eylemlerin etkisi halen devam ediyorsa,
 • Geçmişte meydana gelen tarihi belli olmayan eylemleri anlatmak için,
 • Yine geçmişte başlayan durumun tarihi belli değil ve etkisi halen devam ediyorsa,
 • Yeni bitmiş eylemleri anlatmamız gerekiyorsa,
 • Herhangi bir durumun ne zaman gerçekleştiği değil gerçekleşip gerçekleşmediği soruluyorsa present perfect tense kullanabiliriz.

Present Perfect Tense Zaman Çizelgesi

present perfect tense konu anlatımı
present perfect tense konu anlatımı

Present perfect tense zaman çizelgesini nasıl yorumlayacağız?

 • Siyah oklar eylem ya da durumların gerçekleşme zamanını göstermektedir. İyi de bunlara bakınca zamanı nasıl anlayacağız? Yanıt basit arkadaşlar. Tabi ki anlayamayız! Present perfect tense olayının özünde de bu vardır. Üstelik zamanı biliyor olsaydık bu cümlelerin hepsi birer basit geçmiş zaman cümlesi olurdu.
 • Birinci örnekte gösterilen alev geçmişte bir x zamanda başlamış ve yine geçmişte sönmüştür.
 • İkinci örnekte su bardağı yeni boşalmıştır.
 • Üçüncü örnekteki patlama tam şuanda gerçekleşmiştir ne var ki muhtemelen etkisi de gelecekte de bir süre devam edebilir.
 • Dördüncü örnekteki aşk geçmişte belirsiz bir zamanda başlamış ancak etkisi halen devam ediyor. Muhtemelen gelecekte de devam edecektir.
 • Beşinci son örneğimizde ise fırtına geçmişte başlamış, etkisi olan yağmur halen devam etmektedir.

Attention! Sevgili öğrenciler, Present Perfect Tense cümlelerini kurabilmemiz için ingilizce fiillerin 3.hallerini öğrenmemiz gereklidir. Bu nedenle öncelikle ingilizce düzensiz fiiller bağlantımıza tıklayın.

Türkçede Present Perfect Tense Karşılığı nedir?

 • O, altı aydır Çanakkale’de.
 • Hiç İngiltere’ ye gittin mi?
 • Ev ödevimi yeni bitirdim.
 • Bu kitabı hiç okudun mu?
 • O dünden beri hasta.

Şimdi bu cümlelerin İngilizce’ de neden “belirsiz geçmiş zaman” cümleleri olarak kabul edildiklerini anlayalım.

 • O, altı aydır Çanakkale’de.

Açıklama: Cümlemizde 6 ay önce Çanakkale’ye gidildiği ve halen orada olduğu anlatılmaktadır. Öyleyse olayın başlangıcı geçmişi işaret etmektedir ve etkisi halen devam etmektedir. Dikkat ederseniz olayın net tarihi verilmemiş, ancak aradan geçen süre verilmiştir.

 • Hiç İngiltere’ ye gittin mi?

Açıklama: Burada bize herhangi bir tarihte İngiltere’ de bulunup bulunmadığımız soruluyor. Dikkat etmemiz gereken nokta burada bize geçmişte İngiltere’ ye hiç gidip gitmediğimizin sorulduğudur.

 • Ev ödevimi yeni bitirdim.

Açıklama: Burada ise ev ödevimizi kısa bir süre önce veya konuşmanın hemen öncesinde yeni bitirdiğimizi anlatıyoruz.

 • Bu kitabı hiç okudun mu?

Açıklama: Burada da biraz önce yukarıda İngiltere örneğinde baktığımız duruma benzer bir anlam söz konusudur. Bu kitabı geçmişte hiç hiç okuyup okumadığımız sorulmaktadır. Kaç kere okuduğumuzun ya da ne zaman okuduğumuzun bir önemi yoktur.

 • O dünden beri hasta.

Açıklama: Bu cümlemizde geçmişte başlayan ve halen devam eden bir durum ile karşı karşıyayız. Hastalık dün başlamış ve etkisi halen devam etmektedir.


1-Present Perfect tense olumlu cümle yapısı

Sevgili öğrenciler, lütfen öncelikle aşağıdaki tabloyu önce kendi kendinize yorumlamaya çalışalım. Daha sonra perfect tense kullanımı için yapısal kuralları kendi kendimize tahmin etmeye çalışalım. Bunu yaparken cümleler arasındaki farklara, değişkenlere ve anlamlara dikkat etmeyi unutmayın. Son olarak tahminlerimizi yaptıktan sonra tablonun altındaki kuralları okuyup kendi bulduklarımız ile karşılaştıracağız.

present perfect tense olumlu cümleler
present perfect tense olumlu cümleler

Present Perfect Tense olumlu cümleler nasıl kurulur?

 • Özne ve fiil arasına have/has yardımcı fiilleri konulur.
 • Cümlemiz he, she, it ya da farklı tekil bir özne ile başlıyorsa özneden sonra “has”yardımcı fiili gelir.
 • Cümlemiz I, you, we, they ya da farklı bir çoğul özne ile başlıyorsa özneden sonra “have”yardımcı fiili kullanılır.
 • Fiilerin her zaman üçüncü hali kullanılır. Konu anlatımlarında çoğu zaman bunu fiilerin past participle hali olarak görürüz. Bu sebeple bu kelimenin anlamını unutmayalım. Grammar index sayfamızda fillerin 3.halini bulabilirsiniz.
Present perfect tense örnekleri  + olumlu 
I have earned the right to make my mistakes.
You have convinced me.
She has given up listening to doctors.
He has received 15 patients today.
It has become mobile since last week.
We have already checked each incident 
They have been invisible
Emily and Ruby have seen worse.
Since then, you have made remarkable leaps.
Surely we have changed their thinking.
We have spent the past two years rebuilding our life.
I hope that by now they have understood that it is impossible.
She is not at home. She has gone sightseeing with a friend today.
The teacher has just warned me that children were not safe around them.

2- Present Perfect Tense Soru Cümlesi Yapısı

Biraz önce yukarıda yaptığımız gibi kuralları önce kendi kendimize tabloyu inceleyerek bulmaya çalışalım.

present perfect tense soru cümleleri
present perfect tense soru cümleleri

Present Perfect Tense soru cümleleri nasıl kurulur?

 • Tek yapmamız gereken olumlu cümlelerde kullandığımız “have” ve “has” yardımcı fiillerimizi cümlenin başına almaktır.
 • Olumlu cümleler için geçerli olan tekil-çoğul ve özne uyumu soru cümleleri için de geçerlidir.
 • Present Perfect Tense soru cümlelerinde asla zaman ve tarih sorulmaz! Bu nedenle cümlemizde when ve what time gibi soru zarfları gördüğümüz zaman, bu cümlelerin Simple Past tense olması gerektiğini lütfen unutmayalım.
Present perfect tense örnekleri – soru cümleleri 
Have I missed something important?
What have you achieved so far?
Have you ever tried to register before?
What has she learned from the whole thing?
Has he ever considered having a son?
Where has it gone?
Have we lost you yet?
When have we heard that phrase before?
Why have they cut legal aid?
Have you felt the energy in here?
Why has Kimberly chosen this time to meet?
Have you found a space yet?
How long have you lived in Kütahya?

3- Present Perfect Tense olumsuz cümle yapısı

Son olarak, olumsuz cümleleri aşağıda tabloda gösterildiği gibi oluşturuyoruz.

present perfect tense olumsuz cümle örnekleri
present perfect tense olumsuz cümleler

Present Perfect Tense olumsuz cümleleri nasıl kurulur?

 • Olumsuz present perfect tense cümlelerini “have” ve “has” yardımcı fiillerine, not ekini ekleyerek oluşturuyoruz.
 • Have not için kısaltılmış formu haven’t şeklinde yazarız.
 • Has not için ise hasn’t formunu kullanırız.

Attention! Cümlelerimizde “not” olumsuz yapım ekini, eklendiği yardımcı fiilden ayrı söylediğimizde cümlemizin anlamına özel bir vurgu katmış oluruz. Üzerine basa basa özel bir vurgu yapmak istediğinizde ( bu bir iğneleme, hatırlatma, ciddiyet, kırgınlık gibi bir anlam taşıyabilir.) “not” ekini ayrı kullanmayı tercih ediniz. Öteki durumlarda bitişik yani kısa formu ile kullanmanız her zaman daha doğrudur.

Present perfect tense örnekleri  − olumsuz 
I haven’t allowed the students to move far away from the garden.
You haven’t won at home for a number of months.
He hasn’t found the right place yet.
She hasn’t felt that way in years.
It hasn’t panned out yet.
We haven’t heard much about them recently.
You haven’t taken advantage of this change,
They haven’t thought ‘what next’ yet.
Samantha has never seen anything like it
Dorothy has never written about it until now.
Linda hasn’t found anything she’d rather do.
Lauren and  Kylie haven’t learned to expect the unexpected.
They haven’t seen the car across the road.

Since ve for ile present perfect tense kullanımı

Hatırlayacağınız üzere present perfect tense cümlelerinin önemli özelliklerinden biri de geçmişte başlayıp etkisi bugüne kadar devam eden durumları anlatmasıydı. Bu nedenle “since” ve “for” present perfect tense cümlelerine çok sık kullanılr.

"<yoastmark

Since kullanımı

Since kelimesi present perfect tense cümlelerinde zaman zarfı olarak kullanıldığında -den/dan beri anlamına gelir.

Birinci kullanımı: Present perfect tense cümlesi +   Since + tarih

İkinci kullanımı: Present perfect tense cümlesi + since + simple past tense clause

 • Since then= O zamandan beri
 • Since 3 o’clock/last Saturday / last month / 14 February
 • Ya da Since 1954 / last century şeklinde örneklerimizi arttırabiliriz.

Since ile present perfect tense

1- This house has been empty since 2018. Bu ev 2018 yılından beri boştur.

Açıklama: Bu evin 2018 yılında boşaldığını anlıyoruz. Evimiz o günden bugüne kadar boş kalmıştır ve bugün evde halen oturulmamaktadır. Başka bir deyişle geçmişte başlayan durum bugün halen devam etmektedir. Muhtemelen bu durumun ne zaman sonlanacağı da belli değildir.

2-We haven’t seen her since the picnic. Biz onu piknikten beri görmedik.

Açıklama: Cümlemizden onu en son piknikten beri bir daha görmediğimiz anlaşılıyor. Dolayısı ile onu görmeme durumumuz geçmişte başlamış ve halen devam etmektedir. Bu da cümlemizi bir present perfect tense cümlesi yapar.

For ile present perfect tense

Örneklerimizi kendimiz de çeşitlendirebiliriz.

 • For five seconds / ten minutes / two hours / six days gibi
 • Ya da For three days / seven years olarak yazabiliriz.
 • For a long time kullanımı “uzun bir zamandır” anlamına gelmektedir. Belirsiz bir zaman aralığındaki süreyi ifade ettiği için sıkça kullanıldığını görebilirsiniz.

For cümle örnekleri

1- I have been in Australia for twenty years. Ben yirmi yıldır Avustralya’dayım.

Açıklama: Cümlemizde 20 sene önce Avustralya’ ya geldiğimizi ve halen Avustralya’ da olduğumuzu anlatıyoruz. Dolayısı ile geçmişte başlayıp halen bugünü etkileyen bir durum söz konusudur. Mevcut durum geçmişte başlamış ancak henüz bir son bulmamıştır. Bu nedenle cümlemiz bir present perfect tense cümlesidir.

2- She hasn’t seen me for a long time. O beni uzun zamandır görmedi.

Açıklama: Bu cümlemizde ise istisnai olarak sürenin miktarını bilmiyoruz ancak “long” ve “a” sıfatıyla belirli bir aralığı kapsayan uzun bir süre olduğunu anlıyoruz. Cümlemizde bahsedilen “görmeme” eylemi geçmişte başlamış ve halen devam etmektedir. Bu da cümlemizi present perfect tense cümlesi yapar.

Present perfect tense ile since ve for örnekleri

 • I have studied English since last week.
 • We have been in Çanakkale for ten years.
 • She hasn’t come here since last year.
 • I haven’t seen her since 2017.
 • They have lived here for six years.
 • He hasn’t eaten since 08:00 this morning.
 • We haven’t talked for three years.
 • Sibel hasn’t called us since Tuesday.

Present Perfect Tense Zaman Zarfları

Present perfect tense zaman zarfları
Present perfect tense zaman zarfları

Already kullanımı

Already, yardımcı fiil ile asıl fiil arasında kullanılır. Türkçede”zaten, çoktan, hali hazırda” gibi anlamlara gelmektedir.

 • She has already done everything for us. O bizim için zaten her şeyi yaptı.
 • I have already finished my test. Ben testimi çoktan bitirdim.

Already örnekleri

 • I have already read that book twice
 • She has already drunk all
 • They have already arrived home
 • The bus has already left the station
 • We have already slept enough

Just kullanımı

Just, yardımcı fiil ile esas fiil arasında kullanılır. Tam şimdi, yeni gibi anlamlara gelir.

 • Sorry but They have just left the office. Üzgünüm, fakat ofisi yeni terk ettiler.
 • Don’t do that! she has just warned you. Bunu yapma! O seni yeni uyardı. Normalde this Türkçe’ de bu anlama gelmektedir. Ancak ”Şu” anlamında öğrendiğimiz “that” de sık sık “bu” anlamında kullanılır. Burada cümlenin anlam uyumuna göre yeri geldi mi bu, yeri geldi mi şu şeklinde çevirmenizde bir mahsur yoktur.

Yet kullanımı

Yet, henüz ve halen anlamına gelir. Bilmemiz gereken en önemli özelliği cümlenin sonunda kullanılmasıdır. Test sorularında sıkça karşılaşabileceğiniz bu duruma lütfen dikkat edelim. Yet, henüz anlamına gelse de Türkçe de olduğu gibi örneğin “ödevimi henüz bitirdim” gibi olumlu cümlelerde kullanılmaz. İngilizce de böyle bir cümleyi genelde “just” ile kullanırız. Henüz anlamına gelen “Yet” ise olumsuz, olumsuz soru ve bazen de soru cümlelerinde kullanılır.

 • Haven’t you seen the ship yet? Gemiyi halen görmedin mi?
 • You haven’t learned the truth yet. Sen henüz gerçeği öğrenmedin.

Ever kullanımı

Ever, present perfect tense soru cümlelerinde “hiç” anlamına gelir. Soru cümlelerimizde yardımcı fiil have ve has ile esas fiil arasında kullanılır.

 • Have you ever eaten Chinese food? Sen hiç Çin yemeği yedin mi?
 • Have you ever been abroad? Sen hiç yurt dışında bulundun mu?
 • Has she ever seen you? O seni hiç gördü mü?

Never kullanımı

Never, “asla” anlamına gelerek, present perfect tense cümlelerini de diğer zamanlarda olduğu gibi olumsuz yapmaktadır. Cümle içerisinde yardımcı fiil have ve has ile esas fiil arasında kullanılır.

 • They have never gone to Paris. Onlar Paris’e asla gitmediler.
 • She has never lied to you. O sana asla yalan söylemedi.
 • I have never seen such an amazing sunset in my life. Hayatımda böyle muhteşem bir gün batımı asla görmedim.

Been to ve gone to kullanım farkı nedir?

 • Eğer bahsedilen eylem geçmişte bitmiş ise “been to”kullanılır. Eğer etkisi halen devam ediyorsa ise “gone to” kullanmamız gerekmektedir.

Örneklerimize bakalım;

 • I have been to Alanya three times. Alanya’ da üç kere bulundum. Bu cümle aynı zamanda Alanyaya üç kere gittiğimizi ifade etmektedir.
Alanya’ ya üç kere gittik, üç kere orada bulunduk ancak şuanda Alanya’da değiliz!
 • I have gone to Alanya. Ben Alanya’ya gittim.
Demek isityoruz ki ben şuan halen Alanya’ dayım. Yani ben Alanya’ dan dönmedim!

Dikkat! Sadece been kullanırsak yine halen Alanya’ da olduğumuz anlaşılır ancak bu sefer cümleyi ben Alanya’ ya gittim diye çeviremeyiz. Ben Alanya’ dayım diye çevirmemiz gerekir.

 • I have been in Alanya for two months. Ben iki aydır Alanya’ dayım.

Ever been to kullanımı

“Been to” kalıbı özellikle ever ile çok sık kullanılmaktadır. Ayrıca Türkçe’ de sıkça kullandığımız bu kalıpla sınavlarda karşılaşma olasılığımız oldukça yüksektir. Bu nedenle bu konuya ayrıca dikkat etmemiz iyi olacaktır.

 • Have you ever been to England? Sen hiç İngiltere’ ye gittin mi?

Dikkat! Eğer Sen hiç İngiltere’ ye gittin mi demek istiyorsak yine been to kalıbını kullanmalıyız. Dolayısı ile Türkçe çeviri yaparken been to kalıbını da “….ya hiç gittin mi..” şeklinde çevirebilmemiz mümkündür.

 • Have you ever been to İzmir? Sen hiç İzmir’e gittin mi? Bu cümleyi “sen hiç İzmir’ de bulundun mu?” şeklinde de tercüme edebiliriz.

Ever ve never ile before kullanımı

Before (önce) zaman zarfının ever ve never ile present perfect tense cümlelerinde sıkça kullanıldığını görebiliriz. Bu nedenle sınavlarda“before” gördüğümüz yerlerde, bu şıkları elerken dikkat etmeliyiz.

 • Have you ever seen him before? Onu daha önce hiç gördün mü?
 • Have you ever eaten Chinese food before? Daha önce hiç Çin yemeği yedin mi?

Sırada daha önce de görmüş olduğunuz oldukça basit bir konu “prefer” ile devam edeceğiz.

Present Perfect Tense Exercises

Test hakkında: Sayfa mobil 1 arama ile bulunduğunda hızlandırılmış sürüm nedeniyle test çalışmayabilir. Direk mobil girişlerde sorun yoktur. Test çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  Present perfect tense bağlantısına tıklayın. Sorun düzelecektir.

1. I have ......... flown on a plane. It really terrifies me so I may go by bus.
2. Has she ........ ridden a horse in her life?
3. We have .......... bought lots of gifts. That’s enough for today.
4. We should wait for them. They haven’t come ........
5. Have you ever experienced any real difficulty since your childhood?
6. Consider it done! I have ...... gone out to deal with it.
7. She has drunk nothing today .........  the morning.
8. She hasn't tried to keep secrets because she has ......... done anything to be kept secret.
9. I haven't locked the picture ........ because we have more visitors waiting outside.
10. They have never tried to mislead anyone ...........

 

Would you like to study more present perfect tense konu anlatımı? So, you can follow englisch-hilfen.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments