Simple present tense

4
4086
simple present tense konu anlatımı
simple present tense konu anlatımı

Simple present tense konu anlatımı

Simple present tense konu anlatımı. Simple present nedir? Simple present tense nerelerde kullanılır? Simple present tense cümle örnekleri.

Simple present tense nedir?

Simple present tense alışkanlıkları ve genel doğruları ifade etmek için kullanılan bir fiil zamanıdır. Geniş zaman cümlelerinde belirten eylemlerin tüm zaman dilimleri için genel bir kapsayıcılığı vardır. Aşağıdaki çizelgemizi inceleyin.

simple present tense
simple present tense timeline
 • Her zaman yapılan, alışkanlık haline gelen davranışları anlatmak için kullanılır. Örneğin; O sabahları kahve içer
 • Herkes tarafından kabul edilen ve bilinen genel doğruları anlatırken kullanılır. Örneğin; Çocuklar dondurmayı sever.
 • Kendini tekrar eden durum ve eylemleri anlatmak için kullanılır. Örneğin; Gökçeada vapuru her akşam 5’de kalkar.
 • Doğa olaylarını anlatırken kullanılır. Örnek; Güneş batıdan batar.

Simple present tense cümle örnekleri

 • I usually sleep early. Ben genellikle erken uyurum.
 • You always call her. Onu her zaman sen ararsın.
 • He generally comes here. O, genellikle buraya gelir.
 • She never answers. O, asla cevap vermez.
 • It sometimes drinks tea. O, bazen çay içer
 • We rarely speak French. Biz nadiren Fransızca konuşuruz.
 • They go on holiday every summer. Onlar her yaz tatile gider.

Simple present tense konu anlatımı

Simple present tense kullanım yerleri

1.Tekrar eden düzenli eylemleri anlatmak için geniş zaman kullanırız.

 • I take the bus to work every day. İşe gitmek için her gün otobüse binerim.
 • She shares a photo every day. O her gün bir fotoğraf paylaşır.
 • The train arrives at 9 o’clock. Tren saat 9′ da varır.

2. Bilimsel olgular için geniş zaman kullanılır.

 • Earth orbits around the Sun. Dünya güneşin etrafında döner.
 • Water boils at 100 °C. Su 100 derece kaynar.
 • Birds fly to the south. Kuşlar güneye uçar.

3. Genel olarak doğru olduğu bilinen durumlar için geniş zaman kullanılır.

 • We speak English in English lessons. Biz ingilizce derslerinde ingilizce konuşuruz.
 • It rains a lot in autumn. Sonbaharda çok yağmur yağar.
 • The students come in before the teacher. Öğrenciler öğretmenden önce gelir.

4. Alışkanlıkları anlatmak için 

 • I always drink my coffee with milk. Ben kahvemi her zaman sütle içerim.
 • She never sleeps without her teddy. O, oyuncak ayısı olmadan asla uyumaz.
 • He usually comes to class late on. O genellikle sınıfa geç gelir.

Simple present tense konu anlatımı

Dikkat ettiyseniz bazı fiillere “s”, bazılarına “es” bazılarına ise “ies” takısı eklenmiştir. Bunun sebebi, fiillerin sonundaki sesli ve sessiz harflerdir. Kurallarımız aşağıdaki gibidir.

 1. Özneler tekil değilse yani We, they, you ve çoğul isimlerden oluşuyorsa fiiller hiç bir ek almaz. Aşağıdaki tüm kurallar tekil özneler için geçerlidir.
 2. Öznelerimiz tekil ise ve sonu -o, -ch, -sh, -ss, -x, -z harfleri ile bitiyorsa, fiilimizin sonuna “es” eki ekleriz.
 3. Sonu bir “sessiz harf” ve ardından gelen bir “y” harfi ile bitiyorsa, “y” harfi düşer ve yerine “ies” eki eklenir.
 4. Eğer bir “sesli harf” ve ardından bir “y” harfi gelirse bu sefer sadece “s” eki ekleriz.
 5. Yukarıdaki kurallara uymayan bazı düzensiz fiiller vardır. Bunlar: go –goes, do-does ve have –has düzensiz fiilleri olarak bilinir.
 6. Bu kurallar aynı zamanda tekil isimleri çoğul yapmak için kullanılan “s” takısı ile karıştırılmamalıdır. Her şeyden önce burda tekil-çoğul yapma durumu olmadığı gibi sayılabilir nesneler değil eylemler yani fiiller söz konusudur. Kuralları daha hızlı öğrenebilmeniz için aşağıdaki tabloyu hazırladık.

simple present tense konu anlatımısimple present tense konu anlatımı

Simple Present tense olumlu cümleler nasıl kurulur?

ingilizce geniş zaman konu anlatımı, olumlu cümleler
simple present tense
 • I like orange juice. Portakal suyunu severim.
 • You wake up early. Sen erken kalkarsın.
 • He knows the truth. O gerçeği bilir.
 • She learns French. O fransızca öğrenir.
 • It comes back. O geri döner.
 • We speak Turkish. Biz Türkçe konuşuruz.
 • They sleep late. Onlar geç uyur.
 • Julie and Donny speak with me. Julie ve Donny benimle konuşurlar.
 • Sylvie comes here. Sylvie buraya gelir.

  Simple present tense soru cümleleri nasıl kurulur?

ingilizce geniş zaman konu anlatımı
simple present tense konu anlatımı
 • Do I lose the polls? Ben seçimleri kaybeder miyim?
 • Do you take a taxi? Sen taksiye biner misin?
 • Does he buy a bicycle? O bir bisiklet satın alır mı?
 • Does she buy a doll? O bir oyuncak bebek satın alır mı?
 • Does it forget us? O bizi unutur mu?
 • Do we restart? Biz yeniden başlar mıyız?
 • Do they lose? Onlar kaybeder mi?
 • Do Zack and Carter go? Zack ve Carter gider mi?
 • Does Luke learn Spanish? Luke İspanyolca öğrenir mi?

  Simple present tense olumsuz cümleler nasıl kurulur?

ingilizce geniş zaman
ingilizce geniş zaman
 • I don’t save money. Ben para biriktirmem.
 • You don’t wait for me. Sen beni beklemezsin.
 • He doesn’t cross the line. O çizgiyi aşmaz.
 • She doesn’t argue with her neighbours. O komşularıyla tartışmaz.
 • It doesn’t bite anyone. O kimseyi ısırmaz.
 • We don’t come together. Biz bir araya gelmeyiz.
 • They don’t choose him. Onlar onu seçmez.
 • Rick and Maggie don’t give up.
 • Sam doesn’t eat hamburger. Sam hamburger yemez.

Simple present tense cümle yapısı

İngilizcede bazı fiiller şimdiki zaman kalıbında kullanılmazlar. Aktif bir eylem belirtmek yerine, bir şeylerin nasıl olduğunu anlatmak için kullanılan fiillerse “stative verbs” ya da state verbs denir. Türkçesi “durum fiiller”  olan bu fiilleri geniş zaman yapısında görsek de bu nedenle Türkçe çeviri yaparken şimdiki zaman olduğunu varsayarak çeviri yapabilir.

 • I love you. Seni seviyorum (Bu cümleyi seni severim diye çevirmeyiz).
 • I remember. Hatırlıyorum (Bu cümleyi seni hatırlarım diye çevirmeyiz).

Dikkat! Konu anlatımlarımızda bazen state verbs ile kurulu cümleleri geniş zaman yapısında çevirmiş olmamızın sebebi, özne ve fiil çekimlerinin doğru anlaşılmasıdır.

Bu konuyu daha detaylı öğrenmek için > Stative verbs bağlantısına hemen tıkla.

Frequency adverbs ile geniş zaman

Buraya kadar simple present tense konu anlatımı dersimizde, ingilizce geniş zaman cümlelerinin nerelerde ve nasıl kullanıldığını öğrendik. İleri seviyede daha anlamlı cümleler kurabilmemiz için tabi ki bu kadarı yeterli değil. Cümleleri daha özel ve anlamlı yapmamız gerekli. Bunun için de ihtiyacımız olan “zaman zarfları” konusudur.

ingilizce geniş zaman
simple present tense zarfları
 • Sıklık zarfları özne ile fiil arasında kullanılırlar. Bunun istisnai durumları vardır.
 • Sıklık zaman zarfları hakkında daha çok bilgi edinmek için hemen > Frequency adverbs bağlantısına tıklayın.
 • Cümle içinde “never” sıklık zarfı kullanıldığında “don’t” ya da “doesn’t” yardımcı fiilleri kullanılmaz. Bunun nedeni; never zarfının cümleyi zaten olumsuz bir anlama sokmasıdır.

Examples

 • I always rely on my memory. Ben hafızama daima güvenirim.
 • You generally forget the names. Sen genellikle isimleri unutursun.
 • He sometimes leaves the door open. Bazen kapıyı açık bırakır.
 • She often forgets her wallet at home. O sık sık cüzdanını evde unutur.
 • It rarely barks at strangers. O yabancılara nadiren havlar.
 • We never complain. Biz asla şikayet etmeyiz.
 • They usually fear to fly. Onlar genellikle uçmaktan korkar.

Bir diğer önemli geniş zaman zarfı “every” ise cümle sonlarında aşağıda gösterdiğimiz gibi kullanılır. Aşağıdaki örnekleri siz de çeşitlendirebilirsiniz.

 • Every….. (Her ……).
 • Every year (Her yıl).
 • Every week (Her hafta).
 • Every month (Her ay).
 • I go on holiday every summer. Her yaz tatile giderim.
 • She meets her friends every weekend. Her hafta sonu arkadaşlarıyla buluşur.

Bu dersimizde öğrenmemiz gereken son bir konu kaldı. Kısa cevaplar yani “short answer” aşağıdaki gibi yapılır. Diğer soru ekleri için detaylı bilgi > question tags bağlantımızdadır.

Short answers (Affirmatives)

Örnek Soru cümlesi Short Answer (Affirmative) Short Answer (Negative)
Do I look beautiful? Yes, you do. No, you don’t
Do you speak English? Yes, I do. No, I don’t.
Does he come today? Yes, he does. No, he doesn’t.
Does she speak too much? Yes, she does. No, she doesn’t.
Do we deal? Yes, we do. No, we don’t
Do they understand? Yes, they do. No, they don’t.
Does Paul go to France? Yes, he does. No, he doesn’t.

More example sentences

 • She doesn’t agree to resign. O, istifa etmeyi kabul etmez.
 • They accuse you of lying if you don’t accept this. Bunu kabul etmezsen seni yalan söylemekle suçlarlar.
 • I always aim to finish my job early. Ben daima işimi erken bitirmeyi hedeflerim.
 • He never allows us to go out after 9 pm. Alsa saat 9’dan  (21.00 ‘dan ) sonra dışarı çıkmamıza izin vermez.
 • His uncle bakes muffins every morning. Amcası her sabah çörek pişirir.
 • They sometimes break up. Onlar bazen ayrılır.
 • She usually chooses the expensive shoes. Genellikle pahalı ayakkabıları seçer.
 • We rarely celebrate Bruno’s birthday. Bruno’nun doğum günün nadiren kutlarız.
 • She never compares her boyfriend with her ex. Yeni erkek arkadaşını asla öncekiyle karşılaştırmaz.
 • They hardly ever criticize him for doing wrong. Onu yanlış yaptığı için neredeyse hiç eleştirmezler (çok seyrek eleştirirler).
 • He comes here to drink coffee every morning before going to work. Buraya işe gitmeden önce her sabah kahve içmeye gelir.
 • She never forgets what you do. Senin yaptıklarını asla unutmaz.

Simple present tense exercises

Test hakkında: Sayfa mobil 1 arama ile bulunduğunda hızlandırılmış sürüm nedeniyle test çalışmayabilir. Direk mobil girişlerde sorun yoktur. Test çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  Simple Present Tense bağlantısına tıklayın. Sorun düzelecektir.

Choose the correct form of the verb or suitable frequency adverb in simple present tense. (Geniş zaman için doğru fiil formlarını ve uygun sıklık zarflarını seçin.)

1. He is a very honest officer. He ............ accepts a bride.
A.
B.
C.
D.
2. I always ......... medicine when I am sick.
A.
B.
C.
D.
3. He .......... say much when he is upset.
A.
B.
C.
D.
4. ..... you use your car everyday?
A.
B.
C.
D.
5. What do they usually .............. in the evenings?
A.
B.
C.
D.
6. Zookeepers .......... the animals in the cages.
A.
B.
C.
D.
7. What do your parents usually ........... to like on TV?
A.
B.
C.
D.
8. We .......... English class every Saturday.
A.
B.
C.
D.
9. She ........... articles for a recipe blog every week.
A.
B.
C.
D.
10. Dad ........... his car once a week.
A.
B.
C.
D.

 

4 4 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

4 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
emir kacar
emir kacar
6 ay önce

süper????????????

Ziya
Ziya
6 ay önce

Mükemmel bir site

begendim
begendim
6 ay önce

oldukca basarili

ingilizce üstadi
ingilizce üstadi
6 ay önce

ingilizce sinavim icin cok yardimci oldu.