Used to

0
1768
get used to ve would
used to konu anlatımı

Used to konu anlatımı

Used to konu anlatımı. Geçmiş alışkanlıklar için get used to ve would kullanımı. Used to yardımcı fiili geçmişte var olan durumları ya da alışkanları anlatmak için kullanılır. Used to kalıbı kullanıldığında bu durum ve alışkanlıkların geçmişte kaldığını ve artık var olmadıklarını anlayabiliriz.

Used to konu anlatımı

1. Geçmiş alışkanlıkları anlatmak için used to kullanılır.

 • She used to play chess (O satranç oynardı). Geçmişte oynardı fakat şimdi oynamıyor.
 • She didn’t use to play football (O futbol oynamazdı). Ancak şimdi oynuyor anlamını verir.
 • Did she use to play basketball (O basketbol oynar mıydı)? Geçmiş bilinmiyor.

2. Geçmişte kalmış durumları anlatmak için used to kullanılır.

 • We used to live in İzmir. Biz İzmirde yaşardık (ancak şimdi değil).
 • We didn’t use to live in İzmir. Biz İzmirde yaşamazdık (ancak şimdi yaşıyoruz).
used to olumlu cümleler
used to olumlu cümleler tablosu

Examples:

 • She used to play the piano When she was 8. O sekiz yaşındayken piyano çalardı.
 • They used to sing on the school bus. Okul otobüsünde şarkı söylerlerdi.
 • Rick used to live in a flat. Rick bir dairede yaşardı.
 • I used to go to the library every day. Hergün kütüphaneye giderdim.
used to ile olumsuz cümleler tablosu
used to ile olumsuz cümleler tablosu

Examples:

 • I didn’t use to speak English at home. Evde İngilizce konuşmazdım.
 • You didn’t use to remember their names. Onların isimlerini hatırlamazdım.
 • We didn’t use to watch TV after dinners. akşam yemeklerinden sonra TV izlemezdik.
 • She didn’t use to love us. O bizi sevmezdi.
used to ile soru cümleleri
used to ile soru cümleleri

Examples:

 • Did you use to come together (Bir araya gelir miydiniz)?
 • Did she use to know what to do (O ne yapılacağını bilir miydi)?
 • Did you use to smoke (Sen sigara içer miydin)?
 • Did they use to fight with each other (Onlar birbirleri ile savaşırlar mıydı)?

    Used to, past simple ve would arasındaki fark

Used to, past simple ve would arasında çok büyük bir kullanım farkı yoktur. Geçmişte yapılan alışkanlıkları ya da durumları anlatırken used to yerine past simple ya da would yardımcı fiili de kullanılabilir. Bu şekilde kullanıldıklarında aynı anlamı vermektedirler.

 • I used to go to Alanya every summer (Her yaz Alanyaya giderdim).
 • I went to Alanya every summer (Her yaz Alanyaya gittim (giderdim).
 • I would go to Alanya every summer (Her yaz Alanyaya giderdim).

Dikkat: Hatırlayacağınız üzere used to kalıbı geçmişte var olan ancak şuan mevcut olmayan alışkanlık ve durumlar için kullanılıyordu. Eğer bir alışkanlık anlamında past simple tercih edersek söz konusu durumun şuan için var olmadığı bilgisi belirsizleşebilir. Dolayısı ile şuan net olarak var olmayan bir alışkanlıktan bahsetmek istiyorsanız “would” ya da “used to” kullanmak daha iyi bir seçim olacaktır.

There used to be kullanımı

There used to be kalıbı “there is/are” kalıbının geçmişteki durumlarını anlatmak için kullanılır.

Examples:

 • There used to be a hospital in the town but it closed last year= Kasabada bir hastane vardı fakat geçen yıl kapandı.
 • They are now more than there used to be = Onlardan eskiden olduğundan şimdi çok daha fazlası var.

Be used to ile alışkın olmak

Be used to kalıbını geniş zaman ve geçmiş zaman cümlelerinde kullanabiliriz.

1- Be used to + gerund /noun ile geniş zamanda alışkın olmak

Bu kullanımda “be used to” ardından gerund yani -ing formu ile bir verb (fiil) ya da isim gelebilir.

Examples:

 • I am used to walking (Ben yürümeye alışkınım).
 • You are used to running (Sen koşmaya alışkınsın).
 • He is used to us (O bize alışkın).
 • She is used to the cold (O soğuga alışkındır).

2- Be used to + gerund / noun ile geçmiş zamanda alışkın olmak

Geçmişte alışkın olma anlamı vermek istediğimizde ise yapmamız gereken tek şey “to be” fiilinin “past” halini (was/were) kullanmaktır.

Examples:

 • I was used to sleeping early (Erken uyumaya alışkındım).
 • They were used to the poverty (Onlar yoksulluğa alışkınlardı)
 • She was used to the hot (O sıcağa alışkındı)
 • Was he used to the sun (O güneşe alışkın mıydı)?

Get used to ile alışmak

 • Get used to kalıbı ardından bir gerund (verb-ing) ya da isim alabilir.
 • Get used to kalıbını genellikle şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman için kullanırız. Ancak diğer tüm zamanlar için de kullanılabilir.
 • Yardımcı fiillerin kullanılmasının gerektirdiği durumlarda da yine “get used to” devreye girer.
 • Soru cümleleri oluşturmak için “to be” cümle başına alınır.

1- Get used to ile şimdiki zamanda alışmak

Get used to kalıbını önünde “to be” ile aşağıdaki örneklerde olduğu gibi şimdiki zaman anlamı vererek kullanabiliriz.

Examples:

 • I am getting used to here (Buraya alışıyorum).
 • We are getting used to eating less (Daha az yemek yemeye alışıyoruz).
 • She is getting used to looking after her sister (Kız kardeşine bakmaya alışıyor).
 • Are you getting used to the wildlife (Vahşi hayata alışıyor musun)?

2- Get used to ile geçmiş zamanda alışmak

Get used to kalıbı ile kurulan cümlelerde soru ve olumsuz cümleler yardımcı fiillerin cümlenin başına alınmasıyla kurulur. Bu yardımcı fiiller cümlenin zamanına ya da yapısına bakılarak seçilir.

Examples:

 • I got used to them (Ben onlara alıştım).
 • You got used to waiting for her (Sen onu beklemeye alıştın).
 • He got used to doing exercises (O egzersiz yapmaya alıştı).
 • I haven’t got used to driving through the town (Kasabada araba kullanmaya henüz alışmadım). Present perfect tense.
 • We had got used to this village (Bu köye alışmıştık). Perfect tense.
 • We had got used to living in this village (Bu köyde yaşamaya alışmıştık).

3- Get used to ile gelecek zamanda alışmak

Examples:

 • I will get used to drinking coffee (Kahve içmeye alışacağım).
 • You will get used to your new friends (Yeni arkadaşlarına alışacaksın).
 • We will get used to living here (Burada yaşamaya alışacağız).

“Get used to” ile yardımcı fiiller

Examples:

 • You can get used to sleep in this bed (Bu yatakta uyumaya alışabilirsin).
 • Maggie should get used to speaking loudly (Maggie yüksek sesle konuşmaya alışmalı).
 • I’ll have to get used to driving on the left-hand side of the road in England (İngiliterede yolun sol tarafında araba sürmeye alışmak zorunda kalacağım).
 • They couldn’t get used to their new house (Yeni evlerine alışamadılar).
 • She has to get used to working in this office (Bu ofiste çalışmaya alışmak zorunda).

Used to egzersizleri

Test hakkında: Sayfa mobil 1 arama ile bulunduğunda hızlandırılmış sürüm nedeniyle test çalışmayabilir. Direk mobil girişlerde sorun yoktur. Test çalışmadığı taktirde buraya tıklayarak  Used to bağlantısına tıklayın. Sorun düzelecektir.

1. I ................ in İzmir, but I live in Sydney now
2. It was very difficult when I first left my village to study because I ........................... a big city.
3. Daryl doesn't have a girlfriend now but he .................. last year.
4. It takes me two days after the weekends ......................... early in the mornings
5. Carol .................... several books a week but she doesn't read anymore
6. ................. seven schools in the town. Now there is only one.
7. Michonne has lived in Venice for three years but she ..........................  the wet
8. The beginning of a new semester may be hard at first. But don't worry. You .................... it soon.
9. We ................................ being worried about the drought so far, but we should now.
10. I lived in Germany until I was 9. I ................... speak German, but I can't now.

 

Bu konuyla ilgili başka bir kaynağı incelemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments