Olağanüstü haller için sınıf geçme yönetmeliği değişikliği

0
300
olağanüstü haller için sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik
olağanüstü haller için sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik

Olağanüstü haller için sınıf geçme yönetmeliği

Olağanüstü haller için sınıf geçme yönetmeliği belirlendi. Uzun zamandır eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin en çok merak ettiği sorunun cevabı bugün netleşti. Resmi Gazetede bugün yayınlanan yönetmelik değişikliği ile eğitime ara verilmesi gereken olağanüstü durumlarda ne yapılabileceğini gösteren yönetmelik yayınlandı.

Eğitime ara verilmesi halinde sınıf geçme nasıl olacak?

Yapılan yönetmelik değişikliği ile olağanüstü hallerde aşağıdaki konularda neler yapılması gerektiği netlik kazanarak resmi gazetede yayınlandı.

 • Covid-19 salgını gibi olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi,
 • Uzaktan eğitim esasları,
 • Telafi eğitimlerinin nasıl yapılacağı
 • Olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi durumunda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Olağanüstü hallerde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi nasıl olacak?

EK MADDE 2 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında;

a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,

b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;

1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,

2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla,

bir üst sınıfa geçer.

(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle “Olağanüstü haller” başlıklı maddede yeniden güncellendi. Bu kapsamda; ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık veya salgın hastalık gibi nedenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya il ve ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amiri tarafından okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilecek.

Olağanüstü haller için sınıf geçme yönetmeliği değişikliği

Olağanüstü durumlar için ortaöğretim yönetmeliğin değişikliği resmi yazı için bağlatıya tıklan

Olağanüstü durumlar için okul öncesi ve ilköğretim yönetmelik değişikliği resmi yazısını okumak için bu bağlantıya tıkla.

Yönetmelikte yapılan bu değişikliklere göre sınıf geçme nasıl olacak?

 • Olağanüstü haller nedeniyle yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il- ilçe milli eğitim müdürlükleri gerekli önlemleri alabilecek.
 • Öğrenciler bu dönemlerde aldıkları uzaktan eğitim dersleriyle puanlamaya tabi tutulmayacaklar.
 • Yapılacak olan yüz yüze telafi eğitimleri, gerekirse hafta sonları da yapılabilecek. Bunun planlaması; okul yönetimi, il-ilçe müdürlüklükleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılabilecek.
 • Bir üst sınıfa geçme hem ilköğretim hem ortaöğretim için geçerli olacaktır. Bir döneme bakılarak yapılan sınıf geçmelerde, ilgili döneme ait puanlar öğrencilerin yıl sonu puanı olarak değerlendirilecek.
 • İlköğretimde, ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.
 • Liselerde ise doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler ise alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak sınıf geçecek.
 • Mayıs ayı örnek LGS SORULARINA git
 • Lise tekrar testlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilere ne olacak?

 • Birinci dönem itibarıyla bakıldığında devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler malesef bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
 • Mesleki ve teknik lise öğrencilerinden işletmelerde mesleki eğitim görenlerin, beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri, mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilecek. Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler de önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçecek.

Kaynak: Resmi Gazete

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments