TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METNİ İNCELEME FORMU EK-1 ÖRNEK CEVAPLAR

0
8247
Ek-1 Formu cevaplı örnek indir
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni inceleme formu ek 1 örneği indir

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METNİ İNCELEME FORMU EK-1 ÖRNEK CEVAPLAR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni inceleme formu ek 1 için örnek yanıtlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doldurulmuş ek 1 formu indirme bağlantısı ve yanıtlar hemen aşağıdadır.

Maariif model Ek-1 formu Örnek cevaplar indir (word)

 1. Ortak metinde belirtilen öğretim programlarının perspektifi ve genel amaçları bölümlerinde önemli gördüğünüz hususlar nelerdir? Lütfen kısaca belirtiniz. Örnek Yanıt:Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezinde nsan; zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alınmıştır. Model içerisinde kulanılan dil; insanın varlık dünyasına erişiminin kolaylaştırıldığı, Türkçe dilinin bütün zenginliği, derinliği ve estetiği ile aktarılması için özenle seçilmiştir. Genel amaçlar bölümünde ise Öğretim programlarının, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlandığı görülmektedir.
 2. Programın hedeflediği öğrenci profili nedir? Programın ön gördüğü öğrenci profiline ilişkin en çok önemsediğiniz üç hedef ne olabilir? Örnek Yanıt: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yetiştirmek istediği öğrenci profili; yetkin ve erdemli insanlar olabilmeleridir. Yetkinlik, gerekli bilgi ve becerilere sahip olmayı; erdem ise ruhsal olgunluğu ve ahlaki meziyetleri ifade eder. Bu model, bilgi, beceri, eğilim ve değerleri bütüncül bir şekilde değerlendiren bir öğrenci profili hedefler. Önemli gördüğümüz 3 hedef; Ontolojik bütünlük, Epistomolojik bütünlük ve Aksiyolojik olgunluktur.
 3. Programda kavramsal beceriler nasıl ele alınmaktadır? Lütfen özet hâlinde yazınız. Örnek Yanıt: Öğrenciler öncelikle okuma, yazma ve matematik gibi temel becerileri edinmelidir. Ardından, disiplinler arası bağlantılar kurabilme ve bilgiyi uygulayabilme gibi bütünleşik beceriler geliştirilmelidir. Son olarak, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi üst düzey düşünme becerileri teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım, öğrencilerin karmaşık problemleri çözme ve yenilikçi fikirler üretme kapasitesini artırır.
 4. Eğilimler bölümünde belirtilen hususlardan öğrencilerinizde en sık
  hangilerini gözlemlediğinizi birkaç cümle ile belirtiniz. Örnek Yanıt: Birçok öğrenci, başarılarını yeterince fark edemediği için kendine olan inancını kaybediyor. Merak eksikliği, öğrencilerin yeni konulara ve öğrenme fırsatlarına ilgisiz kalmasına neden oluyor. Kararlılıkta yetersizlik ise, öğrencilerin zorluklarla karşılaştıklarında hedeflerine ulaşma konusunda çabuk pes etmeleriyle kendini gösteriyor. Bu sorunlar, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor.
 5. Önceki programlarda “kazanım” yaklaşımı kullanılırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde “öğrenme çıktısı” yaklaşımı benimsenmiştir. Kazanım yaklaşımı ile öğrenme çıktısı arasındaki temel farklılıkları kısaca özetleyiniz. Örnek Yanıt: Kazanım yaklaşımı, öğrencilerin eğitim sürecinde belirli bilgi ve becerileri edinmelerini hedeflerken, öğrenme çıktısı yaklaşımı, öğrencilerin eğitim sonunda neleri başarmış olmaları gerektiğine odaklanır. Kazanım yaklaşımı süreci vurgularken, öğrenme çıktısı yaklaşımı sonuçları ön plana çıkarır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu farklılığı benimseyerek, öğrencilerin eğitim sonunda elde etmeleri gereken somut beceri ve bilgileri önceliklendirir.
 6. Sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer almasının öğrencilerin gelişimi açısından en önemli katkıları sizce ne olabilir? Örnek Yanıt: Sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alması, öğrencilerin özgüven ve öz farkındalıklarını artırarak duygusal gelişimlerini desteklemektedir. Empati ve iletişim becerilerini güçlendirerek, problem çözme ve stres yönetimi yeteneklerini geliştirebilir.
 7. Erdem-Değer-Eylem Modeli’nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer almasının öğrencilerin gelişimi açısından sizce en önemli katkısı nedir? Örnek Yanıt: Erdem-Değer-Eylem Modeli’nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer almasının en önemli katkısı, öğrencilerin ahlaki ve etik değerlerle donanarak eğitimlerine devam edebilmeleridir. Öğrenciler bu sayede değer temelli erdemli kararlar alabilen ve bu değerleri sosyal hayatlarına yansıtabilen bireyler olabilir.
 8. Sistem okuryazarlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde nasıl işlendiğine dair değerlendirmeleriniz nelerdir? Örnek Yanıt: Model, karmaşık sistemleri anlama, bilgi ve veriyi işleme, teknolojiyi kullanma, yaratıcı düşünme ve iş birliği yapma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu sayede öğrenciler, bilgi kirliliğine karşı korunabilir, problemleri çözebilir ve dijital dünyanın sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanabilirler.
 9. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını önceki programlarla karşılaştırınız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının farklı yönlerini özet hâlinde belirtiniz. Örnek Yanıt: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ölçme ve değerlendirmede önceki programlara kıyasla önemli değişimler getirerek sadece akademik başarıyı değil, bilişsel, duygusal ve sosyal becerileri de kapsayan, süreç odaklı ve çeşitli araçlarla yapılan bir değerlendirme anlayışı benimsemiştir. Öğretmenlerin aktif rol oynadığı bu sistemde, geri bildirim odaklı bir yaklaşımla öğrencilerin tüm potansiyellerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
 10. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde öğretme-öğrenme yaşantıları kısmının dersin işlenişine sağlayacağı katkılar sizce neler olabilir? Kısaca belirtiniz. Örnek Yanıt: Modelde kullanılan “Öğretme-öğrenme yaşantıları”, somut deneyimlerle kalıcı öğrenmeyi, problem çözme ve sunum teknikleriyle yaratıcı düşünmeyi, grup çalışmalarıyla iş birliğini ve iletişimi, aktif öğrenme deneyimleriyle ise motivasyonu teşvik ederek ders işleyişini zenginleştirir.
 11. Farklılaştırma türlerini tartışınız. Dersin işlenişinde zenginleştirme ve/veya destekleme gerektirecek durumların neler olabileceğini özet hâlinde belirtiniz. Örnek Yanıt: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, “farklılaştırma” ile öğrenciye özel öğrenme deneyimleri sunar. Hedefler, içerik, faaliyetler ve değerlendirme gibi unsurlar, bireysel beceri, bilgi seviyesi, öğrenme stili ve ilgi alanlarına göre uyarlanır. Görsel materyaller, videolar, grup çalışmaları ve farklı zorluk seviyelerinde ödevler gibi yöntemlerle tüm öğrenciler aktif katılıma teşvik edilir. Farklılaştırma ile ders işlenişi zenginleşir, her öğrenci potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir.
 12. Yeni programda okul temelli planlama yapma imkânı bulunmaktadır.
  İlgili bölümde yapılan açıklamaları inceleyerek eğitim kurumu düzeyinde yapılabilecek birkaç örneği paylaşınız. Örnek Yanıt: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okullara müfredatı yerel koşullara, öğrenci profiline ve veli taleplerine göre uyarlama imkanı veren “okul temelli planlama”ya önem vermektedir. Bu sayede okullar, daha özgün ve etkili bir eğitim programı oluşturabilirler. Bölgesel ihtiyaçlara yönelik ders içerikleri, yöresel değerlere dayalı projeler, sosyal sorumluluk projeleri, girişimcilik atölyeleri, farklı becerilere hitap eden kulüpler ve kurslar gibi çeşitli uygulamalar ile her öğrenciye hitap eden bir eğitim ortamı yaratılabilir.
5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments