Lise 2.Dönem İngilizce Zümre Toplantı Tutanağı indir 2023-2024

0
1484
Lise ingilizce 2.dönem zümre toplantı tutanağı indir
Lise 2.dönem ingilizce zümre toplantı tutanağı indir

Lise 2.Dönem İngilizce Zümre Toplantı Tutanağı indir 2023-2024

Lise zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. (Değişik:08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

Lise 2.Dönem İngilizce Zümre Toplantı Tutanağının tamamını aşağıdaki bağlantıdan indirebilir ya da paylaştığımız maddeler içerisinden seçim yapabilirsiniz. Gündem Maddeleri MEB ortak sınav senaryoları ile Ocak 2024 Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi değişikliklerine göre güncellenmiştir.

Lise ingilizce 2.dönem zümre toplantı tutanağı indir 2023-2024

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………… LİSESİ İNGİLİZCE DERSİ

2.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Dersin Adı: İngilizce

Toplantı No: 02

Toplantı Tarihi: ….02.2023

Toplantı Yeri: 8/B Sınıfı

Toplantıya Katılanlar:    …………………  , ………………… (Zümre Başkanı)

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama, gündem maddelerinin okunması,

2- Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3- Planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

4-Atatürkçülük ile ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve  kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

5- Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

6- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders programlarının görüşülmesi,

7– Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

8- Öğretim alanı ile ilgili teknolojik ve bilimsel çalışmaların izlenip derslere uyarlanması,

9-Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavların ve mazeret sınavları sorularının konu soru dağılım tablosuna uygun olarak dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği/kontrol listeleri ile birlikte hazırlanması ve beceri sınavlarının planlanması,

10- Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

11- Okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların ve cevap anahtarının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması,

12-Dilek, temenniler ve kapanış

Lise 2.Dönem İngilizce Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Toplantı, Zümre Başkanı  ………………    başkanlığında, İngilizce Öğretmeni  ………………. Katılımıyla başladı. Toplantıya katılmayan öğretmen olmadı.
 2. Zümre başkanı ………………………… 1.dönem alınan kararları okudu. İngilizce öğretmeni ………………… geçtiğimiz dönem alınan kararların başarıyla yerine getirildiğini belirtti.
 3. Zümre Başkanı ……………………… bir önceki dönem alınan kararlara bağlı kalınarak tüm planların uygulanmasına devam edileceğini söyledi..
 4. İngilizce öğretmeni ……………………. Atatürkçülük ile ilgili tüm konuların ders yılı içerisinde ilgili tema ve tarihler geldiğinde özenle üzerinde durulduğunu söyledi.
 5. Zümre başkanı ………………………….. Derslerin işlenişinde kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinin birinci dönem alınına kararlar doğrultusunda devam edebileceğini söyledi.
 6. Zümre başkanı ……………….. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının başarılı bir şekilde uygulandığını ve bu planlarda bir değişiklik gerekmediğini belirtti.
 7. İngilizce öğretmeni …………………….. diğer branş öğretmenleri ile karşılıklı işbirliği yapılarak, dersin işlenişine yönelik geri dönütlerin verilebileceğini söyledi.
 8. Zümre Başkanı ………………………, Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması gerektiğini söyledi. İngilizce öğretmeni ………………………. İngilizce derslerinde öğrenciler için cep tlf.larını kullanabilmeleri için idateden izin istemelerini gerektiği, Longman vs gibi sözlüklerin elektonik ortamlda kullanımlarının öğrenciler için çok gerekli olduğunu, çeviri ve benzeri bir çok etkinlikte gerektiğini söyledi. Zümre başkanı…………………… öyleyse öğrencilerin başka bir amaç için kullanmadıklarını denetlemek kaydı ile buna izin verebileceklerini söyledi, idarenin de onayıyla.
 9. Zümre Başkanı …………………. MEB tarafından yayınlanan 2.dönem soru dağılım tablolarına göre;

9.Sınıflar için; Senaryo 2 ye göre;

Inspirational People E9.5.W1. Students will be able to write a text comparing characteristics of people by giving their opinions. Kazanımından 1 adet soru
E9.5.W2. Students will be able to write a text describing their inspirational character. Kazanımından 1 adet soru,
Bridging Cultures E9.6.R1.Students will able to scan short texts describing some famous cities in the world for specific information. Kazanımından 1 adet soru
E9.6.W2. Students will be able to write a series of sentences about the city that they would like to visit by indicating reasons. Kazanımından 1 adet soru
World Heritage E9.7.R1. Students will be able to ask and answer the questions about a text related to the world heritage. Kazanımından 1adet soru hazırlanacak.

10.Sınıflar için; Senaryo 1 ‘e göre;

Travel E10.5.R1. Students will be able to make use of written instructions in order to draw a route. Kazanımından 1 adet soru,
Helpful Tips E10.6.R1. Students will be able to identify the advice, rules and regulations in a text. Kazanımından 1 adet soru,
E10.6.W2. Students will be able to write an advice letter about youth problems. Kazanımından 1 adet soru,
Food and Festivals E10.7.R1. Students will be able to evaluate a text to classify various cuisines around the world. Kazanımından 1 adet soru,
E10.7.R2. Students will be able to diagrammatize a text about different festivals all around the world. Kazanım 1 adet.

11.Sınıflar için; Senaryo 1 ‘e göre;

Back To The Past E11.5.R1. Students will be able to analyze a text to distinguish the expressions used to express wishes, regrets and unreal past. Kazanımından 1 adet soru,
Open Your Heart E11.6.R1. Students will be able to draw conclusions for the past events in a text. Kazanımından 2 adet soru,
E11.6.W1. Students will be able to write a letter to criticize an event/organization. Kazanımından 1 adet soru,
Facts About Türkiye E11.7.R1. Students will be able to find out specific information in a text describing historical sites in Türkiye. Kazanımından 1 adet soru,

12.Sınıflar için; Senaryo 1 ‘e göre;

Psychology E12.5.R2. Students will be able to identify specific information in a real-life text. Kazanımından 1 adet soru,
Favors E12.6.R1. Students will be able to scan a text for the specific information about a charity organization/foundation. Kazanımından 2 adet soru,
E12.6.W1. Students will be able to write an announcement to invite people for a charity organization. Kazanımından 1 adet soru,
News Stories E12.7.R1. Students will be able to list vocabulary for narrating and describing events in a text. Kazanımından 1 adet soru hazırlanacağını söyledi.

10 Zümre başkanı …………………….  yazılı sınavların analizi için hem öğrenci cevapları puanlanırken sınıf geneli kanaat oluşturacak şekilde hem de öğrenci düzeyinde raporlama formaları oluşturduğunu söyledi. İngilizce öğretmeni ………………………. Bireysel analizin pek verilmli olmayacağını çünkü sınıf içinde bireysel eğitim yapılmadığını bu nedenle kazanım bazlı sınav analizi yapılmasının planlamayı yeniden şekillendirmek adına daha faydalığı olacağını söyledi.

 1. Zümre başkanı ……………………… Okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların bir sıkışıklık yaşanmaması için Şubat ayı içerisinde hazırlanması gerektiği söyledi
 2. Başarılı ve sağlıklı bir dönem geçmesi temennisiyle toplantıya son verildi

ALINAN KARARLAR

 1. Tüm planlar; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun bir şekilde kullanılmaya devam edecek.
 2. Ders kitaplarında yer alan Atatürkçülük konuları uygun tema ve tarihler geldiğin aksatılmadan verilecek.
 3. Derslerin işlenişinde birinci dönem karara bağlanan öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına devam edilecek.
 4. BEP planları sene başında planlandığı şekliyle kullanılmaya devam edecek.
 5. Diğer branş öğretmenleri ile özellikle Türkçe öğretmenleriyle işbirliği halinde olunarak ders işleyişi hakkında geri dönütler alınacak.
 6. Öğrenclerin cep tlf.nu kullanımına çeviri vb ihtiyaç duyulan etkinliklerde izin verilecek.
 7. Okul geneli yapılacak ortak sınavlarda 9.sınıf yazılılarında sorular SENARYO 2’ye göre, 10-11 ve 12. Sınıf yazılılarında ise SENARYO 1’e göre sınav soruları ve cevap anahtarları hazırlanacak.
 8. Sınav analizleri için hem kazanım bazlı hem bireysel başarıyı yansıtan otomatik analiz formaları oluşturulacak.
 9. Mazeret sınavı soru ve cevap anahtarları Şubat ayı içerisinde hazırlanacak.

Credit: MEB Tebliğler Dergisi

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments