2019-2020 Yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavları nasıl yapılacak?

0
1252
yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavları
2019-2020 yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavları

2019-2020 Yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavları nasıl yapılacak

2019-2020 Yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavları nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı 5 Haziran cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yıl sonu işlemleri ve tereddüte düşülen hususlar ile ilgili çok önemli bir yazı  gönderildi. Sizler için yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavları ile ilgili merak edilen en önemli konuları özetledik.

Gönderilen yazıda bahsi geçen ilgi maddeleri aşağıdaki gibidir;

 1.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
 2. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.
 3. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi.

2019-2020 Yıl sonu işlemleri ve yapılması gerekenler

1. Eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulu toplantısı 22-24 Haziran tarihleri arasında; okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla video konferans ya da telekonferans gibi dijital platformda yapılmak suretiyle görüşülerek kararlaştırılması, toplantıda dile getirilen görüşler ile alınan kararların tutanak altına alınarak yöneticiler tarafından süresi içinde, öğretmenler tarafından ise eylül ayında yapılacak öğretmenler kurulu kararları ile birlikte imzalanacaktır. (ingilizcepedia yorumu: Bu madde mesleki gelişimle ilgili seminerlerin online yapılacağı anlamına gelmiyor, okul ve idari işlerle ilgili zaten seminer dönemi dışında da yapılabilen toplantıların yine daha sonra yada uzaktan yapılabileceği anlamına geliyor. Gerekli açıklama muhtemelen hafta içi resmi makamlarca yapılacak ve konu netlik kazanacaktır.)

Yapılacak olan öğretmenler kurulu toplantısında; okul birinciliği, disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi gibi hususları başta olmak üzere  okul yönetimlerince önemli görülen diğer konular görüşülecek.

2. Ders yılı sonunda yapılması gereken diğer kurul ve zümre toplantıları ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem başında gerçekleştirilecek kurul ve zümre toplantıları ile birleştirilerek yapılacak. Ancak yeni gönderilen Mesleki Çalışma Programında Yılı Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısının 24 Haziran Çarşamba günü yapılacağı yazmaktadır. Bizim ingilizcepedia olarak yorumumuz; Kurul toplantılarının okul iş ve işlemleriyle ilgili olduğu, seminerlerin ise mesleki eğitimle ilgili olduğudur. Bu nedenle muhtemelen seminerler yine okulda  yapılacak olup, bu toplantılar ise COVID-19 önlemleri kapsamında muhtemelen uzaktan ya da sonradan yapılacaktır. Programın asılını görmek için > Mesleki Çalışma Programı bağlantısına tıklayın. Bu resmi yazının mesleki çalışma programından sonra gönderildiği düşünülürse kurul toplantılarının önümüzde eğitim -öğretim yılı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili açıklama resmi makamlarca yapılarak önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

Sorumluluk sınavları nasıl yapılacak?

 • Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan geçmeleri sağlacak.
 • Yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrencilerin bu derslerden sorumlu olarak geçmeleri sağlanacaktır.
 • Alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler; bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirileceklerdir.
 • 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftası içerisinde yapılmış olan sorumluluk sınavlarına giren öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları puanlar geçerli sayılacak ve başarılı olanların o dersten sorumlulukları kaldırılacaktır.
 • İlgi (a) Yönetmeliğin “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamındaki hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden; birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden birinci dönem puanlarına göre başarısız olanların sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçişlerinin sağlanması,
 • İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen ikinci dönemin… son iki haftası içerisinde” yapılması gereken sorumluluk sınavlarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının sorumlu geçilen derslerini de kapsayacak şekilde, “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamında ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinin yeterlilik sınavları, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacaklardır.  Öğrenciler sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu tutulabilirler.
 • 12.sınıf öğrencilerinden mezun olanlara uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 19 Haziran 2020 tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre diplomaları verilecektir. Mezun duruma gelemeyen öğrencilere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olduklarında diplomaları düzenlenecektir.

3. Okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin süresi içinde tamamlanarak e-Okul sistemine işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması gerekmektedir.

Sınıf geçme yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri okumak için Olağanüstü haller için sınıf geçme yönetmeliği değişikliği yazımızı okuyun.

E-okul üzerinde yapılması gereken yıl sonu işlemleri

 • 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait ölçme ve değerlendirme, devam-devamsızlık ya da puanla değerlendirilen diğer çalışmalar, öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.
 • 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde e-Okul sistemine ders puanı girişi unutulan veya hatalı/eksik puan girişi yapılan öğrencilerin birinci dönem derslerine ait puanlarının “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları” ekranından kayıtlı oldukları okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle tamamlanacaktır.
 • Öğrencilerin özürlü devamsızlık kapsamında e-Okul sistemine girişi unutulan veya hatalı/eksik girilen birinci dönem sağlık raporu bilgileri; “e-Okul Öğrenci İşlemleri / Özürlü Devamsızlık” ekranından kayıtlı oldukları okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle tamamlanacaktır.
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12.sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını yapamayanların muaf sayılarak yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınması,
 • 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edillecektir. Bu nedenle ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecektir. Ancak Covid -19 önemleri kapsamında; teşekkür, takdir, onur, üstün başarı belgeleri ve diplomalar; okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22/06/2020 tarihinden itibaren gün ya da haftalara yayılarak dağıtımı yapılabilir.

Gönderilen yazının aslına 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yıl sonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments