İngilizcenin geleceği ve küresel sınıflar

0
802
eğitim dili ingilizce
ingilizcenin geleceği ve geleceğin ingilizcesi

İngilizcenin geleceği ve küresel sınıflar

İngilizcenin geleceği ve eğitim dili ingilizce ile ilgili yapılan araştırmalar bunun sadece küresel sınıflar ve fırsatlar yaratmadığını aynı zamanda küresel sorunlar da yaratabileceğini ortaya koymaktadır.

Dünya çapında üniversiteler ve okullar her geçen gün açmış oldukları İngilizce ders sayısını arttırmaya devam ediyorlar. Birçok ebeveyn ve politikacı hem eğitim dünyasında hem de iş dünyasında İngilizceye küresel bir fırsat olarak bakmaktadır.

Ana dili İngilizce olmayan ülkelerde İngilizceyi eğitim dili olarak kullanma kararının, genç insanların eğitim hayatı üzerinde oldukça önemli sonuçları vardır. Ancak görülüyor ki buna rağmen bu konuyla ilgili yapılmış araştırma sayısı oldukça azdır.

Oxford Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde açılmış olan araştırma departmanı AMI Oxford (English as a medium instruction/ Eğitim dili olarak İngilizce) bu konuyla ilgili bir araştırma yapıyor. Yapılan araştırmada İngilizcenin nerede ve niçin ders dili olarak kullanıldığı ve bu gerçekleştiğinde bunun sınıf içerisindeki etkileri araştırılıyor.

Bu konuyla ilgili hazırlanan ilk raporla beraber 55 ülkedeki İngilizce eğitimin boyutları ve kapsamı ortaya koyuluyor. Elde edilen ilk bulgular bu ülkelerin % 83’ ünde İngilizce kullanarak ders eğitimini kullanabilecek yeterli nitelikte öğretmen olmadığı ortaya koyuluyor.

Ancak burada “nitelik” ile kast edilen şey öğretmenlik niteliği değildir. Buradan anlaşılan şey daha ziyade tüm öğretmenlerin İngilizce öğretemeyebileceğidir. Örneğin daha tecrübeli ancak yaşça ileri yaşlarda olan öğretmenler, yabancı dil eğitimi daha zor bulabilirler. Öğretmenlerin iyi ve akıcı bir İngilizce kullanamayacakları durumda, ders içerisindeki zamanın büyük bir çoğunluğunda ana dil kullanılmaya devam edecektir.

Ancak halen İngilizce eğitimin net bir tanımı olmadığı gibi diğer iki dilli eğitim formlarını da nasıl kapsayabileceği bilinmemektedir. En önemlisi de İngilizceyi bir eğitim dili olarak tanıştırmanın, öğretmenlerin mesleki gelişimleri üzerindeki sonuçları netlik kazanmış değildir.

Niçin İngilizce eğitim dili?

Ana dili İngilizce olmayan ülkelerin eğitim dili olarak İngilizceyi seçmelerinin birçok sebebi vardır. Her şeyden önce öğrencilerin iki dile hâkim olarak, hedef kültürler üzerindeki bilgilerini genişletmeleri ve dünyanın her yerinde iş bulabilecek fırsatlara yeni kapılar açmaları amaçlanmaktadır. Bunun dışında bazı ülkeler de İngilizceyi kültürlerini tanıtmak ve yaymak için bir araç olarak görerek eğitim dili olarak kullanmayı tercih etmektedirler.

Bazı eğitim kurumları İngilizceyi eğitim dili olarak niçin kullanmaları konusunda kararsızlıklar yaşamaktadır. İngilizcenin eğitim dili olarak kullanılması özellikle öğrencilerine uluslar arası eğitimin getirebileceği fırsatları da beraberinde sunan özel sektörde su götürmez bir şekilde büyümektedir.

Sonuçlar

Araştırmada bu sonuçlar ışığında, bu şekilde yapılan İngilizce eğitimin sosyal adaletsizliği de arttırdığına işaret ediliyor. Uluslararası eğitim fırsatına sahip elit tabakanın dışında çocuklar ne yazık ki bu fırsatları ister istemez kaçırmış oluyor.

İngilizce eğitim dili olarak kullanıldığında ana dilin kullanımı ve geleceğiyle ilgili kaygılarda doğal olarak artmaktadır. Öğrencilerin tüm eğitimi İngilizce gerçekleştiğinde onlardan beklenen de çalıştıkları alanın akademik diline hâkim olmalarıdır. Bu onların, uluslararası konferanslarda çalışmalarını tanıtmalarını ve iletişim kurmalarını kolaylaştıracaktır. Ancak peki, bu durumun onların kendi ülkelerindeki iletişimi güçlendirmelerine bir katkısı olacak mı?

İngilizcenin geleceği

Öte yanda peki İngilizcenin kendisine ne olacak? Ana dili İngilizce olmayan ülkelerde uluslar arası öğrencilere verilen derslerde kullanılan İngilizce ülkenden ülkeye, sınıftan sınıfa farklılıklar gösterecektir. Diğer bir ilginç sonuç da şudur; ana dili İngilizce olmayan ülkelerdeki İngilizce eğitim dili kullanım oranı arttıkça dünyada tek dilde eğitim yapan ülkeler ana dili İngilizce olan ülkeler olacak ve bu da zamanla bir dezavantaja dönüşebilecektir.

Yaşanabilecek olan bir diğer güçlük de sınavlar ve değerlendirmelerdir. Eğer ders konular İngilizce öğretilirse ya da öyle öğretildiği varsayılırsa, bu sınavlardaki değerlendirme kriterleri neler olacaktır? Öğretilen dersin içeriği mi yoksa İngilizcenin kendisi mi? Bu sınavların kimler tarafından hazırlanıyor olduğu ve sınav notlarının nasıl verileceği de tabiî ki ayrı bir sorun.

Yapılan araştırmada öğretmenlerin iletişimlerini geliştirebilecekleri, ülkeler arası ilişkileri geliştirerek, daha çok fikir alış verişinde bulunabileceklerine işaret ediliyor.

Açık olan bir sonuç varsa İngilizcenin bir eğitim dili olarak kullanılmasının uzun vadedeki sonuçlarını ortaya koymak için daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Lessons taught in English are reshaping the global classroom” <https://theconversation.com/lessons-taught-in-english-are-reshaping-the-global-classroom-25944> Yazar: Senior Research and Development Fellow, University of Oxford ( Mahir Barut tarafından edit edilerek Türkçe’ye çevrilmiştir.)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments